Hva gjør en Grafisk trykker

En grafisk trykker jobber i et trykkeri med trykking av blant annet aviser, bøker, reklamemateriell og emballasje. Trykkeren har ansvar for å stille inn trykkemaskinene og overvåke trykkeprosessen.

Trykkfaget går ut på å reprodusere tekst og bilder i store opplag. Trykkingen skjer som oftest på papir, med bruk av trykkmaskiner. Arbeidet utføres i team på store rotasjonspresser, eller selvstendig på arkmaskiner.

Viktige arbeidsoppgaver for en grafiske trykker:

  • betjene utstyr for framstilling av trykkplater
  • betjene trykkpresser for å produsere trykksaker
  • vedlikeholde, justere, kalibrere og feilsøke på maskiner og styringssystemer

Trykkemaskinene stilles inn etter hva som skal trykkes og hva slags materiale som skal brukes, for eksempel papir, plast eller metall. Arbeidsprosessene er som regel datastyrte.

Trykkeren må ha kunnskap om produksjonsmetoder og bedriftsøkonomiske forhold knyttet til ulike trykkeprosesser. Som grafisk trykker møter du kunder, og må kunne samarbeide med andre faggrupper som mediegrafikere, grafiske designere, selgere, personer fra media, reklamefolk og forlagsfolk. Du må også ha solid kunnskap om hele produksjonsprosessen.


En grafisk trykker må ha evne til å samarbeide, men må også kunne jobbe selvstendig. Du må like å omgås mennesker ettersom kundene er viktige. Du må du ha oversikt, jobbe planmessig og ta ansvar.

Utdanning / kompetansekrav - Grafisk trykker

Studievalg.no - Relaterte studier til Grafisk trykker

Jobbmuligheter - Grafisk trykker

En grafisk trykker jobber som oftest i et trykkeri med blant annet trykking av aviser, bøker, reklamemateriell og emballasje.

KarriereStart.no - Temaside Grafisk trykker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Grafisk trykker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Grafisk trykker

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner