Hva gjør en helsesekretær

Helsesekretærer er sekretærer som er tilpasset til arbeid i helsevesenet. Som helsesekretær er man ofte den personen pasienten møter først når man oppsøker et legekontor eller et sykehus. 

Vanlige arbeidsoppgaver innebærer sekretær- og kontorarbeid, laboratoriearbeid og serviceytelse ovenfor pasienter. Helsesekretæren skal arbeide etter yrkesetiske retningslinjer for faget og under legens veiledning i medisinske spørsmål. For å kunne vurdere symptomer og behov for hjelp, kreves kunnskaper i sykdomslære, anatomi og fysiologi. Man må også ha kjennskap til aktuelle lover, bestemmelser og støtteordninger. 
 
Helsesekretærer er autorisert som helsepersonell. medisinske sekretærer og legesekretærer har ikke autorisasjon, og kan derfor ikke bruke tittelen helsesekretær. For å kunne bruke yrkestittelen helsesekretær kreves autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. 
 
Helsesekretærer samarbeider med leger, sykepleiere og andre helsefagsarbeidere.

Personlige egenskaper - Helsesekretær

Som helsesekretær bør man like å møte og arbeide med nye mennesker. Man må også ha gode samarbeidsevner, siden man jobber i tett samarbeid med andre fagpersoner. Man bør også ha interesse for medisin og må man kunne arbeide selvstendig. 

 
Omstillingsevne, språk- og kulturkunnskaper er også viktig. 

Utdanning / kompetansekrav - Helsesekretær

Man kan utdanne seg til helsesekretær på videregående skole ved å velge grunnkurs Helse- og sosialfag, Vg2 Helseservicefag og Vg3 Helsesekretær. Man kan også ta videreutdanning innen for eksempel helsejuss, IKT og logistikk.

Studievalg.no - Relaterte studier til Helsesektretær


Jobbmuligheter - Helsesekretær

Som regel jobber helsesekretærer på helsesentre, legekontorer eller ved sykehus, men man kan også jobbe hos NAV og sosialkontor. 

KarriereStart.no - Temaside Helsesekretær

KarriereStart.no - Stillingsannonser Helsesekretær

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Helsesekretær

Lønnsnivå - Helsesekretær

Minstelønn innen kommunal sektor uten ansiennitet ligger på 279 100 kroner i året uten tillegg. 

 

Takk til / Kilder

Norsk Helsesekretærforbund: www.nhsf.no

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner