Hva gjør en laborant

Laboratoriefaget er utformet for alle typer kjemiske, fysiske og biologiske laboratorier i industri, ved universiteter og høgskoler og i offentlige og halvoffentlige bedrifter med tilknytning til laboratorievirksomhet. Arbeidsstedet er normalt analyselaboratorier og forsknings- og utviklingslaboratorier. En faglaborant skal kunne utføre rutinemessige analyser og kunne delta i metode- eller produktutvikling. Prøvetaking i produksjon eller på andre steder utenfor laboratoriet utgjør også en del av arbeidsoppgavene.

Faget består av en rekke fellesoppgaver innen bedriftsorganisasjon, helse, miljø og sikkerhet, avfallshåndtering, prøvetaking, bearbeiding og presentasjon av analyseresultater, kvalitet m.m. Videre omfatter faget separasjonsteknikker, blanding, homogenisering og kjemiske analysemetoder. Innenfor hvert av disse arbeidsområdene kan faglaborantene velge teknikker og metoder som bedriften bruker.

Faget omfatter tre områder. Ett område er materialprøving og måling av fysiske egenskaper. Ved denne type laboratorier undersøkes og karakteriseres materialegenskaper ved bergarter, mineraler, metaller, tre, papir, plast, maling, lakk, lim, oljer og emulsjoner m.m. Et annet område er mikrobiologi og biokjemi, der faglaborantene skal undersøke biologisk materiale i forbindelse med forskning, råvare og produktkontroll ved laboratorier innen næringsmiddelindustri og farmasøytisk industri, ved medisinske laboratorier, ved de offentlige næringsmiddeltilsynene og innen hygienekontroll, bioteknologi og miljøvern. Et tredje område er kjemisk analyse og syntese. Her blir det foretatt kjemiske analyser og/eller synteser i forbindelse med råstoff-, prosess-, produkt- og miljøkontroll eller metode- og produktutvikling.

En laborant skal kunne utføre arbeidet selvstendig eller i samarbeid med andre og kunne bruke foreskrevne metoder og oppskrifter og/eller prøve ut oppskrifter og metoder. Arbeidet skal utføres på en faglig forsvarlig måte og i henhold til normer for god yrkesetikk og -moral. Faglaboranten skal følge regler og sikkerhetsforskrifter som gjelder for faget og på arbeidsplassen, og vite konsekvensene av ikke å følge disse.

Laboratoriefaget ble godkjent som fag under lov om fagopplæring i arbeidslivet i juni 1994.

Læretid i bedrift: Normalt 2 år.

Utdanning / kompetansekrav - Laborant

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Laborant


Jobbmuligheter - Laborant

 

KarriereStart.no - Temaside Laborant

KarriereStart.no - Stillingsannonser Laborant

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Laborant

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner