Hva gjør en miljøarbeider

Miljøarbeider legger forholdene til rette for trivsel og aktiviteter, og jobber i forhold til borteboende elever angående hybler, fadderordning. Rådgivning i forhold til henvisning til helsevesen og PP-tjeneste. Miljøarbeiderene har taushetsplikt.


Atferd formes i et samspill mellom individet og omgivelsene, og det skjer en gjensidig påvirkning. De forandringer i omgivelsene som våre handlinger får i stand, virker tilbake på oss, vi lærer.

Det er dette samspillet mellom individ og omgivelser, og resultatet av samspillet, selve atferdsendringen, man er opptatt av. For å forstå hvorfor mennesker handler som de gjør og hvordan man kan endre atferd, er det nødvendig å ha kjennskap til en del grunnleggende prinsipper for hvordan atferd oppstår, opprettholdes, endres og reduseres.

Målrettet miljøarbeid er et redskap for å sette seg mål for det arbeidet man utfører og en metode for å nå disse målene.

Utdanning / kompetansekrav - Miljøarbeider

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Miljøarbeider


Jobbmuligheter - Miljøarbeider

 

KarriereStart.no - Temaside Miljøarbeider

KarriereStart.no - Stillingsannonser Miljøarbeider

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Miljøarbeider

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner