Hva gjør en reseptar

Reseptar er en person med bachelorgrad i farmasi eller en tidligere utdanning fra høgskolene.

Tidligere hadde reseptaren en eksamen fra Statens reseptarhøgskole i Oslo og to andre høgskoler.

En ny yrkesbetegnelse for reseptarer og personer med bachelorgrad i farmasi er«reseptarfarmasøyt». Reseptarer leverer legemidler etter resept. Arbeidet går ut på å lage til og kontrollere legemidler.

Utdanning / kompetansekrav - Reseptar

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Reseptar


Jobbmuligheter - Reseptar

 

KarriereStart.no - Temaside Reseptar

KarriereStart.no - Stillingsannonser Reseptar

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Reseptar

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner