Hva gjør en tannhelsesekretær

Aktuelle arbeidsplasser for en tannhelsesekretær er innen den offentlige og private tannhelsetjenesten, klinikker ved de odontologiske fakultetene, ved spesialistklinikker, kjevekirurgiske avdelinger ved sykehus og dentale depoter.

Sentrale arbeidsoppgaver:

Tannhelsesekretæren er blindeleddet mellom pasientene og tannhelsetjenesten. Sentrale arbeidsområder er:

• Forebyggende tannhelsearbeid.
• Å assistere i alle behandlingssituasjoner.
• Kontorrutiner, herunder aktivitetsplanlegging, regnskap, rapportering, innkalling og journalføring.
• Rengjøring, sterilisering og vedlikehold av instrumenter og utstyr.
• Utføring av røntgenopptak og enklere laboratoriearbeid.
• Håndtering av dentalmaterialer og de vanligste legemidlene som brukes.

Personlige egenskaper - Tannhelsesekretær

Det kreves evne til teamarbeid og selvstendig arbeid, og du må kunne arbeide nøyaktig, planmessig og effektivt. Du må ha kommunikasjonsevne og evne til å yte god service overfor pasientene.

Tannhelsesekretæren må følge  med i den raske utviklingen av odontologiske materialer og behandlingsmetoder, og kunne mestre utfordringer knyttet til et flerkulturelt samfunn.

Utdanning / kompetansekrav - Tannhelsesekretær

For å kunne bruke yrkestittelen tannhelsesekretær kreves autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Utdanningen tar tre år. Yrkeskompetanse får man etter tre år i videregående skole.

Studievalg.no - Relaterte studier til Tannhelsesekretær


Jobbmuligheter - Tannhelsesekretær

 

KarriereStart.no - Temaside Tannhelsesekretær

KarriereStart.no - Stillingsannonser Tannhelsesekretær

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Tannhelsesekretær

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner