Hva gjør en Garver

En garver (garverioperatør) bearbeider dyrehuder, pels og skinn til lær eller skinnvarer.

Garving er en kjemisk bearbeiding av rå huder og skinn, slik at de blir til lær. Prosessen går ut på å rense vekk uønskede elementer og konservere resten.

Garverifaget er et gammelt håndverk som man allerede i steinalderen brukte for å ta vare på skinn og huder som skulle brukes til klær og redskap.

Produksjonen i garveribedriftene er spesialisert ut fra hvilke råvarer som brukes og hvilke produkter som skal utvikles. Okselær benyttes for eksempel til sko og vesker, mens kalveskinn ofte brukes til møbler og klær.

Avanserte kjemiske flertrinnsprosesser benyttes i garvingen.

De fleste garvere har spesialisering på ett felt innenfor ettergarving og ferdiggjøring av lær eller skinn.

 

Personlige egenskaper - Garver

Som garver, må du ha godt håndlag, og du må ha formsans og estetisk sans.

Nøyaktighet er viktig i faget.

Du bør ikke ha allergi.

 

Utdanning / kompetansekrav - Garver

For å bli fagarbeider innen garving, er det ett år med håndverk, design og produktutvikling på videregående skole, og tre år med opplæring i bedrift.

Les mer om studiemuligheter for yrket Garver:


 

Jobbmuligheter - Garver

En garver jobber i et garveri.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Garver:

 

Lønnsnivå - Garver

Som ansatt fagarbeider skinnbereder eller garver, er gjennomsnittslønnen 491 160 kroner i året (SSB 2020).