Hva gjør en Duodjar

Duodji/duodje/duedtie er samisk tradisjonelt håndverk og håndverksprodukter som omfatter tilvirking av redskaper, brukskunst (atnuduodji) og kunsthåndverk (dáidaduodji).

Samene har lang tradisjon i duodji, og faget har en sentral og viktig plass i samisk kultur og samfunnsliv.

Duodjifaget bygger på en urgammel tradisjon. Erfaring, kompetanse og kunnskaper er formidlet videre gjennom generasjoner.

Duodji er i dag et eget fag i skolen, men tradisjonene og kunnskapen lever fortsatt blant duodjiutøvere som er opplært på den tradisjonelle måten gjennom daglig arbeid med duodjiproduksjon i oppveksten.

Det finnes flere spesialiseringer innenfor duodjarfaget:

  • Horn-, bein- og metall
  • Skinn- og pels
  • Tekstil
  • Tre
  • Veving og strikking

 

Personlige egenskaper - Duodjar

Duodjar har gode kunnskaper og ferdigheter i både planlegging og gjennomføring av arbeidet.

Det er nødvendig med kompetanse på både gamle, tradisjonsrike metoder og nye og mer moderne materialer og verktøy.

 

Utdanning / kompetansekrav - Duodjar

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift.

Les mer om studiemuligheter for yrket Duodjar:


 

Jobbmuligheter - Duodjar

Som duodjar, kan du arbeide som selvstendig næringsdrivende, eller være en del av en familiebedrift.

Du kan også være ansatt i tekstil- og håndverksbedrifter.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Duodjar:

 

Lønnsnivå - Duodjar

Selvstendig næringsdrivende har inntekt som varierer etter salg og antall oppdrag.

Som ansatt fagarbeider i tekstil-, bekledning- og lærvareindustrien er gjennomsnittlig årslønn 500 880 kroner i året (SSB 2019).