Mange studenter velger å ta en mastergrad etter å ha fullført bachelorutdanningen.

Her finner du en oversikt over de nyeste mastergradene, som du kan søke deg inn på fra høsten 2020. Noen av programmene har allerede hatt studiestart våren 2020. 

 

Master i helseledelse 

Ettersom kravet til lederkompetanse innen helse- og sosialtjenesten har økt, har NTNU i Ålesund, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda inngått et samarbeid om en felles mastergrad med oppstart høsten 2020.

Mastergraden tilbys også som deltidsstudium som går over 3,5 år. 

En master i helseledelse skal forberede studenter på å gå inn i ledelsesutfordringer på en offensiv og løsningsorientert måte, står det i en pressemelding på HiMolde sine nettsider. 

 

Nye mastergrader ved Høyskolen Kristiania

Våren 2020, ble det lansert tre nye mastergrader ved Høyskolen Kristiania.

 

Master i strategisk kommunikasjon

Masterprogrammet i strategisk kommunikasjon skal gi deg kompetanse innenfor strategisk kommunikasjon, organisasjon og ledelse, og forbereder kandidater til å ta de riktige strategiske kommunikasjonsbesluttningene i bedrifter og organisasjoner. 


 

Master i strategisk HR

Mastergraden i strategisk HR er den første av sitt slag i Norge, og skal gi deg spisskompetanse innenfor det økonomisk-administrative fagfeltet. 

Her lærer du å effektivisere og analysere ulike HR-prosesser. 

«Med denne utdanningen lærer du hvordan menneskelige ressurser kan og bør forvaltes, slik at de tjener organisasjonens formål og øker organisasjonens konkurransedyktighet», skriver høyskolen på sine nettsider. 

 

Master i anvendt folkehelsevitenskap 

Masterprogrammet i anvendt folkehelsevitenskap gir studenter innsikt og erfaring for å jobbe med folkehelsearbeid i Norge, ved å jobbe med formidling av vitenskap, kritisk tenking og drøfte etiske problemstillinger innen helsepolitikk. 

«Studiet gir kompetanse og ferdigheter til å belyse og iverksette tiltak for fremtidige utfordringer som folkehelsearbeidet står overfor», står det beskrevet på høyskolens egne nettsider. 

  

Master i treningsvitenskap

Våren 2020, lanserte Høyskolen Kristiania masterprogrammet i treningsvitenskap, fordi både kompetansekravet og etterspørselen på dette fagområdet har økt.

Studiet passer for deg som ønsker å få mer kompetanse innen trening. 

Dette lærer du på studiet: 


 

  • Du får mer kunnskap om trening
  • Utholdenhet
  • Styrke 
  • Spenst og hurtighet 
  • Motorikk 
  • Biomekanikk 

 

Du søker på mastergradene gjennom skolens egne nettsider. 

LES OGSÅ: Kunne du tenke deg å jobbe på båt og fartøy? Da kan dette være noe for deg!

 

Shift entreprenørskap

Ved Universitetet i Agder (UiA), lanseres det nå et nytt masterstudium i entreprenørskap, med oppstart høsten 2020.

Studiet skal fokusere på hvordan forretningsmuligheter kan utnyttes i skiftet som samfunns- og næringsliv må gjennom for å nå bærekraftsmålene som FN har satt, skrives det på UiAs egne nettsider. 

Du kan velge mellom retningene Shift entreprenørskap og innovasjon
, Shift entreprenørskap og teknologi og Shift entreprenørskap og økonomi.

Kandidater med bachelorgrad innen økonomi, teknologi/ingeniør eller samfunnsvitenskap kan søke seg inn på studiet. 

Dette er ett av flere nye masterprogrammer som lanseres ved universitetet høsten 2020. På UiAs nettsider, kan du se en oversikt over alle de nye mastergradene med oppstart i 2020. Trykk her for å se studieoversikten!

LES OGSÅ: Dette er de mest populære studiene

 

Master i medieutvikling 

OsloMet skal fra høsten 2020 starte et nytt masterprogram i medieutvikling, med studieretningene journalistikk, sakprosa, og medier og kommunikasjon.

Dette studiet passer for deg som ønsker å lære mer om dagens medieutvikling, og utvikle deg innen medier og kommunikasjon. 

På studiet, lærer du blant annet:


 

  • Utviklingen i medie- og kommunikasjonsbransjen, og hvordan denne påvirker samfunnet.
  • Du får kunnskap om teorier knyttet til utvikling av medie- og kommunikasjonsfeltet.

  

Master i helsefremmende relasjonsarbeid 

Ved VID Vitenskapelige Høgskole kan du fra høsten 2020 ta master i helsefremmende relasjonsarbeid. Masterprogrammet fokuserer på de etiske, psykologiske og sosiale delene av relasjonsarbeid. 

Studiet krever at søkere har en treårig bachelorgrad innenfor helse- og sosialfag, eller tilsvarende kompetanse, og arbeidserfaring i ett års 100 % stilling etter endt bachelorutdanning. 

LES OGSÅ: Karoline studerer arkitektur ved Arkitekthøgskolen i Oslo

 

Master i luftfartsvitenskap 

UiT Norges arktiske universitet skal høsten 2020 tilby masterutdanning i luftfartsvitenskap, som er rettet mot flygere. 

Trafikkflygerutdanningen ved UiT er den eneste bachelorutdanningen i Norge som er offentlig finansiert og gir trafikkflygersertifikat. Nå tilbyr de et masterstudium til sine uteksaminerte kandidater. 

På studiet, lærer masterstudentene om luftfartspsykologi, luftfartsteknologi, ledelse og organisering, skrives det på UiT sine egne nettsider.