European assosiation of establishments for veterinary education (EVEAE) har bedt Norges veterinærhøgskole (NVH) å avvikle dyreforsøk innen januar 2007. Dette er ikke gjort. Attpåtil tvinges studenter ved NVH til å underskrive en erklæring hvor de godtar dyreforsøk i Undervisningen.

– Det er motsigende at Norges veterinærhøgskole hevder at man prinsipielt kan velge bort dyreforsøk, samtidig som det kreves at studentene signerer et dokument hvor de personlig godkjenner dyreforsøk, sier veterinær og leder for dyrevernorganisasjonen NOAH, Siri Martinsen.

Hun er Norges kontakt for International Network for Humane Education (InterNICHE), som jobber for alternativer til bruk av dyr i undervisningen.

– EVEAE ba NVH avvikle dyreforsøkene innen utgangen av 2006. Dette er ikke gjort, fastslår Martinsen.

 

Må godkjenne dyreforsøk

– Plutselig satt jeg der med erklæringen som sa at «her praktiseres dyreforsøk». Selv om jeg var bevisst på min motstand mot dyreforsøk, skrev jeg under. Jeg opplevde ikke dette som noe valg. Tvert i mot som et krav og en betingelse for å bli dyrlege.


Dette forteller veterinærstudent Maria Relling Johansen (26). Som en av tre forsøksnektere i et kull på seksti elever, var hun fra før bevisst på sin motstand mot dyreforsøk. Men overrumplet som hun ble, signerte hun skrivet.

– Jeg var fast bestemt på at begrunnelsen skulle være god nok før jeg sa ja til dyreforsøk. Hittil har jeg ikke latt meg overbevise, sier hun.

 

Dobbeltmoral

Prorektor ved NVH, Yngvild Wasteson, bekrefter skrivet.

– I fysiologiundervisningen kan man under visse forutsetninger få fritak for å delta. Når det gjelder andre fag enn fysiologi, er det en absolutt nødvendighet å delta i denne undervisningen for å kunne arbeide som veterinær, sier hun.

LES OGSÅ: Yrker med høy lønn og kort utdanning

Tidligere NVH-student Martinsen ser dobbeltmoralen.

– Jeg reagerer sterkt på at de sier til media at de leter etter alternativer, samtidig som interessen virker liten for å følge det opp i praksis. I så fall ville alternativer vært lagt på bordet for lenge siden.

Veterinærstudent Johansen er enig. Hun tror at hvis høgskolen virkelig hadde hatt dette på agendaen, hadde de også opplyst studentene om adgangen til å nekte deltakelse i dyreforsøk.


– Jeg synes ikke de gjør en god nok jobb her. Skolen har ikke presentert noen alternativer. Jeg tror at hvis skolen ga beskjed om at man kan nekte, ville flere gjort det, sier Johansen

LES OGSÅ: Høgskolen i Oslo og Akershus får nytt navn

 

Veterinærhøgskolen på kant med loven

«Tillatelse til å utføre forsøk med dyr skal bare gis dersom annen vitenskapelig tilfredsstillende metode som ikke krever bruk av bruk av dyr, ikke er anvendelig i praksis».

– Forskriften sier at bevisbyrden ligger hos den som har tenkt å bruke dyr i undervisningen. Professoren som har tenkt å ofre dyr plikter å bevise at det ikke finnes alternativer, sier medlem av forsøksdyrutvalget, Anton Krag.

For det finnes nemlig like gode alternativer.

Kilder fra prestisjefylte internasjonale universiteter bekrefter at  alternative metoder i en årrekke har blitt benyttet med desto større utbytte enn bruk av dyr.

LES OGSÅ: Dette er de mest populære studiene