– Så lenge de faglige kravene i disse oppleggene er de samme som for ex.phil i Norge, kan du ikke klandre studentene for å ha det gøy.

Andreas Gjone er rådgiver i ANSA

Andreas Gjone er rådgiver i ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet. Han forsvarer ex. phil-studentene i land som Bali, Australia og Mexico, som har fått rykte på seg for å være noen, vel, noen reale fyllesvin.

– Studenter i Norge fester når de kan, de også. Dessuten er ex.phil et norsk universitetsstudium, og på Bali og i Mexico tilbys studiet ved norske studiesentre. Det er ikke overraskende hvis mye av motivasjonen for denne typen utenlandsopphold er å ha det gøy ved siden av studiene.

Men hvis ufortjent, hvor kommer da dette ryktet fra?

– Det er vanskelig å svare på. Kanskje den voldsomme veksten i antall utenlandsstudenter tidlig på 00-tallet, spesielt til litt mer eksotiske studiesteder enn Skottland, gjorde at noen her hjemme begynte å stille spørsmålstegn ved om motivasjonen til studentene var å ta en god utdanning. ANSA mener at kritikken i de fleste tilfeller er uberettiget, og de overdrevne ryktene har dessverre nøret oppunder en generell skepsis til utenlandsstudier som hører fortiden til. Det finnes et hav av kvalitetsstudier utenfor Norges grenser.


Hva betyr slike rykter for renommeet til norske utenlandsstudenter?

– På hjemmebane har de nok virket noe svertende på enkelte grupper, men så lenge studentene kan vise til gode kvalifikasjoner fra gode læresteder, er dette sjelden et problem.  

Hvordan er renommeet til norske utenlandsstudenter?

– ANSA opplever stor interesse for å komme i kontakt med utenlandsstudenter blant arbeidslivsaktører i Norge, og generelt har utenlandsstudentene et meget godt renommé i Norge. I utlandet er norske studenter ansett for å være flittige og viktige bidragsytere til godt læringsmiljø og studentmiljø. 

Hvilke land er mest ettertraktet blant norske studenter?

– Blant såkalte helgradsstudenter (de som tar en hel universitets- eller høyskolegrad i utlandet) er Storbritannia, Danmark og Australia de mest populære studielandene. Blant delgradsstudenter (utveksling og frie studiepoeng) er USA, Australia og Storbritannia mest populære. 

Hva er årsaken til det?

– Alle disse landene har et bredt og godt studietilbud og anerkjente læresteder. Særlig i Storbritannia, Australia og USA er det mange internasjonale studenter, noe som gir mulighet for å knytte vennskap og kontakt med mennesker fra hele verden. I tillegg har de fleste som vurderer utenlandsopphold engelskkunnskapene som skal til for å studere i disse landene. 


Hvis du tar utgangspunkt i disse mest vanlige studielandene, hvordan arter skolehverdagen seg i forhold til her hjemme (herunder tidsforbruk skole/fritid)?

– Det er vanskelig å generalisere med tanke på at studentene er spredt i langt over hundre studieland og på ulike fag og ulike nivåer. Imidlertid viser en undersøkelse gjort av NIFU Step at utenlandsstudenter studerer i snitt 9 timer mer per uke enn studenter i Norge. Gode grunner til dette kan være at du som utenlandsstudent har færre forpliktelser utenom skolen og at lærestedene forventer relativt mye av studentene. Først og fremst er det lengden på studieoppholdet som bestemmer det faglige og kulturelle utbyttet du har av det. Jo lenger du er ute, jo mer tilleggskompetanse vil du kunne tilegne deg form av språk, kulturforståelse, områdekunnskap og nettverk.

LES OGSÅ: Sarah er praktikant på den norske ambassaden i Seoul

 

Hannah studerer journalistikk i New York. Møt henne her!

 

Når i studieløpet bør du legge inn et utenlandsopphold?

– ANSAs oppfordring er å dra ut så tidlig som mulig. Da har du mindre forpliktelser og større mulighet til å realisere drømmen din.  Hva bør avgjøre hvor mye av studietiden du tilbringer i utlandet? – Hvor du kan hente den kompetansen og de erfaringene du trenger for å være best rustet for fremtidige studier eller jobb. 


Hvilke næringer er tradisjonelt mest åpne for studenter med utenlandsopphold på CVen?

– Dette er det vanskelig å si noe konkret om. I de aller fleste tilfeller teller utenlandserfaring positivt, men i noen profesjonsutdanninger kan det være problematisk å ta hele utdanningen utenlands. Dette gjelder for eksempel lærerutdanning, sosionomutdanning eller jussutdanning, som alle er særlig tilpasset norske forhold.

LES OGSÅ: Dra på «utveksling» til Svalbard?

 

Juliane og Siri reiser like gjerne verden rundt mens de studerer. Hvordan det går an leser du her.

 

I turbulente tider, som nå, merker dere noen forskjell i hvordan utenlandsstudier påvirker en CV – i positiv eller negativ retning?

– Utenlandsopphold virker ikke mindre positivt nå enn før. Selv om det går mot dårligere tider, er det fremdeles kamp om de gode kandidatene.  Og hvor langt kommer du med studielånet i disse landene? – Bo- og levekostnadene er generelt billigere i utlandet enn i Norge, men i engelskspråklige land må studentene ta opp ekstra studielån fordi de også skal betale skolepenger.  

Hvis du ønsker å ta en deltidsjobb ved siden av studiene mens du er ute – er dette realistisk, eller blir papirmølla for stor?


– Innenfor EU/EØS er det uproblematisk å ta på seg deltidsjobb ved siden av studiene. Vær imidlertid obs på at lønningene generelt er lavere enn i Norge, så det er ikke sikkert deltidsarbeid fører til det store økonomiske løftet. Som nevnt ovenfor, er dessuten studiene tidkrevende i seg selv. I land utenfor EU/EØS er det mer problematisk, og som regel enda mindre lønnsomt, å skaffe seg deltidsjobb.

LES OGSÅ: Elise tar mastergraden i Knoxville Tennessee

 

Åke studerer geologi på New Zealand. Her leser du hvordan den tilværelsen forløper seg.

 

Hvor lenge før du vil reise ut bør du begynne å forberede det praktiske ved studiet?

– Det lønner seg å begynne så tidlig som mulig, gjerne nærmere ett år i forveien. Hvis du ønsker deg ut etter sommeren, bør du i hvert fall begynne planleggingen nå, men det skal også nevnes at du kan finne gode studieplasser i et utvalg studieland helt frem til sommeren. 

Hvor mye forarbeid kreves?

– Hvis du gjør alt i riktig rekkefølge og har god tid, er det ikke så fryktelig mye jobb. Begynn med å finne hvilket språk du vil studere på og vurdere hvilke fag og land som er aktuelle. ANSA har mye kunnskap og kan sette deg i kontakt med norske studenter som allerede er ute på studiestedene som du er interessert i. Deretter må du planlegge å ta språktester eller eventuelt andre tester før du søker til lærestedet du ønsker å studere ved. Skolen eller andre studenter på stedet kan hjelpe deg med bolig og andre praktiske ting som må ordnes før du drar. 


Hva er fordelene med å ha et utenlandsopphold i bagasjen?

– Ved å studere i utlandet oppnår du, foruten et faglig utbytte, også en tilleggskompetanse i form av språk-, kultur- og samfunnsforståelse. Utenlandsstudentene tilegner seg et internasjonalt nettverk og en vilje til mobilitet som er etterspurt både blant private og offentlige arbeidsgivere. Gjennom opphold i utlandet lærer studentene dessuten å se verden med nye øyne. Toleranse, tillit og innsikt på tvers av landegrenser er verdifullt også i et utvidet fredsperspektiv. 

Her finner du StudentTorget.no's hovedside om studier i utlandet.

Vil du studere i utlandet, men vet ikke helt hvor? Klikk i så fall her (ekstern link), men lov å komme tilbake til StudentTorget.no etterpå.