(StudentTorget.no):

Mange studenter sliter med følelsen av å ha valgt feil utdannelse, men det er ikke farlig å gjøre omvalg, bare det ikke går for lang tid, sier Rønnhaug Tveit ved karrieresenteret i Bergen.
 
«Mats» (25) er en dyktig student med gode resultater fra studiene, men han sliter med å treffe det valget som passer han best. Derfor har han byttet studie flere ganger, og er nå usikker på om han skal gjøre det igjen.


- Jeg føler meg veldig alene, og er redd jeg er i ferd med å bli en evig student, men omvalg er nok vanligere enn jeg tror.

Hovedproblemet mitt er at jeg har ikke gjort noe definitivt brudd med fortiden min, jeg vegrer meg for å brenne gamle bruer.

«Mats» var ferdigutdannet fra videregående og gikk deretter videre til å fullføre en prestigetung bachelor i journalistikk ved Høgskolen i Volda. Herfra så alt ut til å gå den rette veien etter at han fikk jobb i en av landets største tabloidaviser. Allikevel føltes ikke karrierevalget fullverdig for den unge journalisten, og han ønsket å prøve nye jaktmarker


- Jeg har alltid trivdes godt i jobben min, men hadde en iboende trang til å gjøre noe mer meningsfullt. Så jeg begynte å interessere meg for humanistiske fag, og startet derfor på utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo. Det var et flott år som gav mersmak, og etter å ha møtt en juss-student på en utvekslingsreise, fikk jeg det for meg at jeg ønsket å ta denne interessen videre. Derfor begynte jeg på juss-studier høsten 2008 i stedet, det skulle jeg nok ikke ha gjort.

LES OGSÅ: Foreldre med høy utdanning får skoleflinke barn

 

Vanskelig valg

Hva synes du er det verste ved å bytte studier?

- Selve prosessen er ikke vanskelig , men det er det egne valg som er problematisk. Nå er jeg i tvil om hva jeg bør gjøre for det er langt igjen, og jeg ønsker ikke å være 30 år eller mer da jeg er ferdigutdannet. Samtidig burde jeg ha mer bakgrunn enn bare journalistikk, i tilfelle jeg blir utbrent i jobben.

Hva mener du kunne ha blitt gjort for å tilrettelegge for omvalg av studie?

- Til nå har ikke jeg benyttet meg av karriereveilder, men i stedet stolt på egen intuisjon og tips fra andre. Har surfet en del på nettet, samt lest studiekataloger på egenhånd. Mitt inntrykk er at man med hell kunne ha laget studiebeskrivelsene mer nøkterne, de er altfor optimistiske når det gjelder jobbmuligheter. De gir et skjevt blikk på de reelle mulighetene, slik at mange studenter velger litteraturhistorie og dermed tror at de automatisk skal få jobb i et forlag.


- Det hadde nok gagnet både studentene og studiestedene om forventingene hadde samsvart med en realistisk fremstilling, mener den unge studenten.

LES OGSÅ: Vurderer du å studere skuespill? Les dette først!

 

Helt normalt å velge feil

- Med så mange valgmuligheter som en fersk student har i disse dager, er det ikke rart at mange velger feil. Det er heller ikke farlig å velge feil, bare man ikke lar det gå for lang tid før man gjør noe med det. Man må ikke utsette det, og heller ikke skamme seg, for det er helt normalt å ombestemme seg.

Dette sier Rønnhaug Tveit ved karrieresenteret i Bergen til StudentTorget.no, hun understreker også at valget er individuelt, men at det kan være smart å snakke med andre om det.

- Det viktigste er å bli kjent med seg selv, men det kan lønne seg å besøke karriereveiledere, for å lufte tankene på steder hvor denne problemstillingen belyses forholdsvis ofte.

Hvor ofte blir dere kontaktet av studenter som tror de kan ha valgt feil studieretning?

- Det er ikke så lett å si eksakt hvor mange som kontakter oss om dette problemet lengre. Tidligere hadde vi et loggføringssystem hvor besøkende studenter kunne føre opp problemet sitt i et avkrysningssystem ved ankomst. Det fortalte oss en del om hyppigheten av dette problemet, og hvor viktig det var å prioritere noe som er et helt vanlig dilemma for mange studenter.


Hvilke konsekvenser kan det få om man ikke oppsøker hjelp, men bare fortsetter å ta studielån til en utdannelse man ikke ønsker?

- For det første så løper studielånet til en utdanning man ikke føler er riktig. Hvis man føler at utdannelsen er feil allerede underveis i studiet så vil det kunne lede til mistrivsel også i arbeidslivet. Det er derfor viktig å sette seg ned å reflektere over sin egen studiesituasjon tidlig, om man venter for lenge blir det vanskelig å begynne på nytt pga. for stort studielån.

LES OGSÅ: Videreutdanning for sykepleiere – Michelle skal bli jordmor

 

Lytt til den indre stemmen

Usikkerhet omkring studievalg er et utbredt fenomen, men enkelte studier har tilknyttet flere tvilere enn andre.

- Ofte ser vi at det er studenter ved såkalte prestigestudier som sliter. Studier hvor høye karakterer er et krav for å komme inn, og hvor studentene selv føler at de må prestere høyt. Eksempler på dette kan være juss, medisin og økonomiutdanning. På disse studiene er det nok ekstra vanskelig å snu da man er godt i gang, fordi mange har et inntrykk av at man må bruke karakterene fra videregående til noe, forteller Tveit.


Hennes beste råd er imidlertid å lytte til den indre stemmen, uansett om det tar tid.

- Er  man veldig i tvil så be om permisjon. Ta deg en tenkepause. Skaffer du deg en jobb i mellomtiden kan du samtidig få nyttig erfaring og bygge videre på hva du egentlig vil. Men hver enkelt må finne ut for seg selv hva som passer best, mener Tveit.

«Mats» sin karrierevei er imidlertid ikke fullstendig utpekt enda, men han innrømmer at han har et fortrinn foran en del andre studenter.

- Siden jeg hadde gode karakterer fra videregående er jeg priviligert som kan velge å vrake i studier, og har derfor et fortrinn over mange andre som ikke har de samme valgmulighetene. Allikevel er det ofte slik at konkurransenivået er høyt på prestigestudiene, og mange faller fra simpelthen fordi de ikke takler å være best i klassen lengre.

Nå har han imidlertid bestemt seg for å søke etter hjelp.

- Ja, jeg tror det er på tide å oppsøke en karriereveileder, og i verste fall en psykolog, avslutter «Mats».