Ny kjønnssykdom på trappene?

 

 

Mycoplasma Genitalium

 

Tror du at du er testet for all sykdom dersom du har gått til legen din og bedt og en generell underlivssjekk? Da tar du feil! Den bakterielle infeksjonen Mycoplasma genitalium er så lite kjent at selv fastlegen din ikke vet om den. Du har dermed liten mulighet for å teste deg for denne kjønnssykdommen, som du ikke nødvendigvis merker om du er smittet med – men som kvinner muligens kan bli sterile av.

Studenttorget besøkte forsker Elise Jernberg ved Olafiaklinikken i Oslo for å høre mer om denne ukjente, men sannsynligvis relativt utbredte kjønnssykdommen.

LES OGSÅ: Hjelp jeg er student og gravid!


Utbredelse og symptomer

Hva er egentlig Mycoplasma genitalium?

- Mycoplasma genitalium er en av de minste frittlevende mikroorganismene som finnes. Bakterien ble oppdaget i 1980, men fordi mikroben er svært vanskelig å isolere ved dyrking, hadde man på den tiden liten mulighet til å forske på bakterien i særlig grad. Med utvikling av nye laboratorieteknikker er dette imidlertid blitt mulig. Man så tidlig at Mycoplasma genitalium hadde sammenheng med betennelse i urinrøret hos menn, men det er først nå de siste årene at den er bevist å være årsak til seksuelt overførbar sykdom.

Hvor utbredt er sykdommen?

- Det er vanskelig å si. Det er foreløpig gjort lite forskning på dette i Norge. I utlandet har man kommet lenger, men det foreligger få gode studier på forekomsten av Mycoplasma genitalium i normalbefolkning. Mye tyder likevel på at infeksjon med denne bakterien er av betydning, om enn sannsynligvis noe mindre utbredt enn genital chlamydiainfeksjon.

Hva slags symptomer kan man få?

- Mycoplasma genitalium er en bakterie som har mange fellestrekk med Chlamydia, og det ser ut til at de to i stor grad oppfører seg på samme måte og gir lignende symptomer. Det mest typiske er svie ved vannlating, kløe/ubehag i urinrøret, økt utflod. Kvinner kan oppleve blødning under samleie eller mellom menstruasjoner. Det er gjort studier som har vist at Mycoplasma genitalium gir kraftigere betennelse og sterkere symptomer enn Chlamydia. Men man kan også være smittet uten å merke noe.

LES OGSÅ: Skeivt Studentforum


Sterilitet?

Betyr det at kvinner som smittes med Mycoplasma genitalium kan bli sterile på samme måte som ved Chlamydia-smitte?

- Også på dette området er det behov for ytterligere forskning før man kan trekke sikre konklusjoner, men det er absolutt grunn til å tro at denne infeksjonen kan ha samme konsekvenser som Chlamydia, ja.

Hvor alvorlig ser man på sykdommen?

- Det er litt tidlig å si. Men la meg si det på denne måten; vi behandler infeksjonen når vi påviser den. Vi tør ikke la det være.

LES OGSÅ: Ulike former for samliv


Testing

Hvorfor er det så få leger som tester for Mycoplasma genitalium i Norge?

- For det første er bakterien og infeksjonen den forårsaker foreløpig lite kjent blant leger i Norge. Dessuten finnes det, så langt, ingen kommersielle tester for Mycoplasma genitalium på markedet. Det er kun enkelte laboratorier her i landet som har satt opp teknikken.

Hvor kan man teste seg?

- I Oslo er det kun Olafiaklinikken som tester for Mycoplasma genitalium. I landet forøvrig har man muligheten ved poliklinkkene for seksuelt overførbare infeksjoner i Tromsø og Bergen. De fleste som undersøkes av lege ved Olafiaklinikken, det vil si de som har noen form for symptomer eller plager eller som kommer fordi en partner har fått påvist sykdom, testes nå for Mycoplasma genitalium på lik linje med Chlamydia. Vi sender en kombinert test for de to bakteriene til Fürst laboratorium.

Hvordan kan man beskytte seg mot denne sykdommen når ikke engang legen vet om den?

- Tja, det er jo et godt spørsmål. Man er prisgitt den informasjonen som er tilgjengelig. Et generelt godt råd er uansett å alltid beskytte seg. Bruk kondom – det er det eneste som beskytter mot seksuelt overførbare infeksjoner – med unntak av seksuell avholdenhet, selvfølgelig… Et annet viktig poeng er at man kan bli smittet uten å ha samleie, intimitet som innebærer slimhinnekontakt og utveksling av sekreter er tilstrekkelig. Tidspunktet for når kondomet kommer på er avgjørende. Og så er det selvsagt viktig å teste seg ved partnerskifte – selv om man kanskje ikke har noen plager.