Jasmeen vil være med på det grønne skiftet.

Etter 1 og 1/2 år med utviklingsstudier, byttet hun retning, men tapte lite tid.

Bacheloren i samfunnsøkonomi tar hun nemlig på 2 år.

 

Hvorfor valgte du bachelor i samfunnsøkonomi?

Jeg ønsket meg noen praktiske egenskaper. Jeg følte ikke at jeg hadde noen verktøy for å anvende det jeg hadde lært i løpet av 1 og 1/2 år med utviklingsstudier. 

 

Mitt studie - Bachelor i samfunnsøkonomi

Navn: Jasmeen Barmen

Alder: 24 år

Studie: Bachelor i samfunnsøkonomi

Studiested: NTNU, Trondheim 

 

Jeg fant også ut at jeg kunne ta samfunnsøkonomi-bacheloren på to år, fordi det er lagt opp til at man skal bruke ett år av studiet på et annet fag. Det hadde jeg alt gjort. 

Dessuten, tenkte jeg at økonomi vil bringe meg nærmere fremtidsmålene mine. Jeg har lyst å være med på det grønne skiftet, og jobbe med bærekraftig energiutvikling. Jeg syns det økonomiske aspektet ved utvikling er mest spennende. 

 

Kan du fortelle litt om studiene og undervisningen?

Det var en tøff start, og jeg syntes det var vanskelig å sette meg inn i samfunnsøkonomisk metode til å begynne med. Det virket som de andre hadde en samfunnsøkonomisk intuisjon jeg ikke hadde.

Jeg hadde heller ikke hatt matte på 6-7 år, og derivasjon, som er en veldig viktig del av å anvende modeller, hadde jeg aldri hatt før.

Det var en helomvending, som krevde mye innsats til å begynne med, men jeg merker at arbeidet bærer frukter.

Nå som jeg går siste året, merker jeg at jeg har begynt å skjønne mer.

Undervisningen består i forelesninger, øvinger med øvingslærer og frivillige kollokviegrupper.

Alle studenter ved NTNU kan også melde seg opp til «caser».

Det kommer da en bedrift på besøk, og holder en presentasjon om et problem. Så melder vi oss på, og løser problemet sammen med studenter fra andre studieretninger.

Undervisningen jeg har hatt på NTNU har helhetlig vært ganske bra. Det er selvfølgelig noen unntak, men det er viktig å huske på at det er lagt opp til mye selvlæring også.

Dette semesteret har det vært mer interaktiv læring enn tidligere, og det synes jeg er engasjerende.

Mens mange studenter har måttet nøye seg med zoom/teams-forelesninger under korona, har vi på samfunnsøkonomi fått opptak av forelesningene. Dette har gjort det lettere for meg, for da kan jeg se forelesningen på nytt senere, i mitt eget tempo.

Jeg vet også at det er gode muligheter for utveksling, selv om jeg ikke har benyttet meg av det. Det er noe fakultetet oppfordrer oss til.

Samboeren min, Ida, som også tok bachelor i samfunnsøkonomi, dro et semester til Bologna. Hun var veldig fornøyd med den opplevelsen.


 

Kort oppsummert, hva er det man lærer på samfunnsøkonomi?

Hvordan ting som skjer i verden og i Norge, påvirker økonomien. Alt påvirker økonomien, og økonomien påvirker alt.

Hvis man setter seg ordentlig inn i det, skjønner man ganske mye av hva som skjer i verden, og hvorfor det skjer.

LES OGSÅ: Maria studerer til make-up artist

 

Hva er det beste med å studere samfunnsøkonomi?

At det åpner for mange spennende master-grader. Jeg driver nå med research til hvilken master jeg skal gå, og det er utrolig mye spennende man kan velge. Både i Norge og i utlandet.

Jeg har funnet en i München, som retter seg veldig inn mot bærekraftig energiutvinning.

Så fant jeg her om dagen en hvor hvert semester foregår i ulike land og byer. Første semester er i Berlin, andre var i Paris, tror jeg.

Det er så mye spennende at det er vanskelig å velge, men kravene er høye. Så det gjelder å få så gode karakterer som mulig på bachelor. 

LES OGSÅ: Vurderer du å studere interiørarkitektur? Studentportrett – et innblikk i studiet

 

Hva er det morsomste / kuleste du har gjort på studiet?

Jeg har hatt mange verv, og det er utrolig kult.

Jeg var fakultetstillitvalgt (FTV) forrige semester. Da representerte jeg alle 4000 studentene ved fakultetet, og var i møter med dekanen, og av og til med rektor.

Jeg jobber også frivillig som radiovert i RadioRevolt, som er studentradioen her i Trondheim.

Og så må jeg nevne Assasin Games. Det er en stor vannpistol-konkurranse for alle studenter i Trondheim, som jeg er med å drive. 

Alle deltagerne i spillet har en egen profil. Der kan du se hvem som er "døde" og hvem som fremdeles "lever". Så går man rundt og prøver å ta livet av folk, med vannpistol. 


 

Hva er mest utfordrende med å studere samfunnsøkonomi?

At det er så mye å lære seg, kanskje? 

Matten er vanskelig, syns jeg.

Men så sies det at fagene på samfunnsøkonomi er veldig lette ift. ingeniørfagene, for eksempel. 

Det er veldig mange som tar en bachelor i samfunnsøkonomi, ved siden av mastergraden sin i bygg-ingeniør. Det er faktisk veldig provoserende at de synes det er så enkelt.

LES OGSÅ: Vurderer du idrettsvitenskap? Les dette først!

 

Kan du fortelle litt om skolen og studentmiljøet?

I og med at Trondheim er en by med merkbart mange studenter, strekker studentmiljøet seg utover bare skolen.

Jeg har verv på Samfundet, og andre steder, så vennene mine her i Trondheim kommer fra mange forskjellige studier.

Det er mye gøy og sosialt som skjer i forbindelse med verv. Vi har regelmessige gallaer og fester, for eksempel.

 

 

Det er mange muligheter til å engasjere seg og skape sosiale bånd på tvers av studier, det synes jeg er veldig bra med studentmiljøet her. 

Det virker som studentmiljøet på selve universitetet er ganske bra, særlig for de som er med i linjeforeninger og fagutvalg. Jeg var med å starte et fotballlag for linjeforeningen, men jeg har engasjert meg mest andre steder. 

Det er også veldig bra kantiner! Taco-tirsdag, kanelbolle-onsdag, og gratis havregrøt til frokost to ganger i uken.

Som tidligere tillitsvalgt ved fakultetet for økonomi, vet jeg at ledelsen ved vårt fakultet verdsetter studentenes stemme. Men jeg har fått høre at tillitsvalgte ved andre fakulteter nesten blir unngått. Så hvis NTNU er verden - finnes både fakultetene USA, Norge og Kina. 


 

Hva er det kuleste med studiebyen Trondheim?

Verv! Man kan bli med i verv eller man kan lage sine egne verv. Jeg og Ida, venn og samboer, har gjort begge deler.

Det er et så enormt studentengasjement i Trondheim. Alle raringene som ikke har passet inn tidligere i livet, finner andre raringer som passer for dem. Jeg har funnet mange raringer som passer for meg. 

Verv er definitivt det kuleste, men man får veldig blod på tann og det går fort utover skoleprestasjonen. Jeg ble selv revet med, og hadde fem verv forrige semester. Da ble det ikke så mye tid til skolearbeid.

Man kan ikke få både i pose og sekk! Det gjelder å finne en balanse. Nå har jeg bare to verv ved siden av studiene; radioen og Assasin Games.

 

 

Hva er drømmejobben din?

Jeg har lyst til å jobbe med bærekraftig energiutvinning! 

LES OGSÅ: Serine tar en master i idrettsmedisin - Mitt studie

 

Har du noen tips til andre som ønsker å studere samfunnsøkonomi?

Hold ut det første året, så går resten seg til.

Jobb med matten, det er vanskelig å ta igjen, hvis man faller for langt bak.

Og spør om hjelp fra mer erfarne studenter, de har vært der du er.

Du kan bli kjent med dem gjennom å engasjere deg i verv!