Som eneste nordmann ble Bjarte Reve kåret til en av verdens fremste blant 200 unge og globale ledere. Kompetansen fikk han ved å satse friskt i nye farvann.

Bjarte Reve:


• Utdannet fra Handelshøyskolen BI, med Master i management.

• Arbeidet 12 år i helsesektor hos blant annet Apotek 1 og Novartis.

• Ble i 2009 med på World Economic Forums kåring av “Young Global Leaders” som eneste nordmann, blant store navn som Tiger Woods, Chris Martin i bandet Coldplay, og gründerne av Facebook og YouTube.

• Kåringen ble gjort av en komite, bestående av 24 av verdens fremste medialedere, publisher’ og sjefredaktører fra ledende mediahus på alle kontinenter.

• Er i dag administrerende direktør for Oslo Cancer Cluster, som arbeider med kreftforskning på globalt nivå.

Bjarte Reve er leder for Oslo Cancer Cluster, et verdensledende miljø innen kreftforskning, og ble i fjor kåret til et av verdens 200 unge ledertalenter av World Economic Forum. Det er unødvendig å si at fremtiden ser lys ut for 36-åringen.

Men Reve hadde ingen anelse om hva han ville drive med da han begynte å studere. Han satset derfor bredt.

– Først hadde jeg en cand. mag-grad med noe statsvitenskap og sosialøkonomi.  Det var en bred utdannelse, med fokus på det jeg syntes var spennende.

Etter at Reve hadde tatt sin master i ledelse på BI, tok han så en MBA i strategi ved NHH. Dette er en grad som er tilrettelagt for folk som allerede er i arbeid, og studiet gav han verdifull innsikt i en rekke bransjer.


– Det var økonomer, ingeniører og leger blant oss. En konsekvens av at spekteret er så bredt, er at man lærer nesten like mye av sine medstudenter som av sine professorer, og man får altså innsyn i mange bransjer.

Reve mener at det kan være lurt å ta en pause i studiene før man begynner på mastergraden, og bruke denne pausen til å jobbe for å skaffe arbeidserfaring. Det kan komme godt med for økt forståelse på høyere studienivå, samt gjøre det lettere å komme inn på studiet.

– Å legge løpet opp slik er absolutt å foretrekke, forutsatt at man får jobb etter bachelorgraden, Å gjøre det slik er veldig vanlig i USA. Hvis du ikke har arbeidserfaring, kommer du faktisk ikke inn på de gode skolene for å ta en MBA der borte.

I Norge, derimot, er Reve skeptisk til om kravene rett og slett er blitt for høye, slik NIFU STEP rapporten fra 2009 viste.

– Jeg spør meg selv om man i Norge har hevet terskelen for høyt. Er det i dag er mulig å få en spennende jobb uten avlagt mastergradseksamen?

LES OGSÅ: Hvordan bygge og bruke nettverket ditt?

 

Tillat deg selv å bytte jobb!

Reve valgte helsefaget på tross av sin far Torger Reve sin oppfordring om å holde seg unna helse og undervisning. I motsetning til BI-professoren så Bjarte muligheten til å videreutvikle et brennende engasjement for helsesektoren som en samfunnsomgripende bransje, også på ledernivå.


– Min far mente det var umulig å lede helse– og utdannelsesinstitusjoner. Men vi kommer alle til å stifte bekjentskap med helsesektoren i løpet av livet. Samtidig angår helsesektoren bedrifter, kommune, stat og politikk.

Han understreker imidlertid at han valgte seg en bransje og ikke et yrke. Derfor har han byttet arbeidsplass flere ganger på ti år. Det mener han at studenter flest også kan tillate seg å gjøre.

– Jeg har ikke avgrenset meg til privat eller offentlig sektor. Da apotekmarkedet ble liberalisert i 2000, ble jeg strategidirektør i Apotek1. Siden gikk jeg videre til å jobbe som strategidirektør i Helse Sør. Det er jo stor forskjell mellom å jobbe i en gründerbedrift og arbeide for en stor statlig sykehuseier, men man lærer forskjellige sider av bransjen.

– Jeg tror at du kan tillate deg å bytte jobb flere ganger i starten. Det viktigste er at du gjør en god jobb der du er.

LES OGSÅ: Disse rettighetene har du på jobben

 

Trofast mot menneskene

– Du har uttalt at du ikke hadde kommet frem hvis det ikke var for dine ledere. Er prinsippet: Du trenger ikke være lojal mot bedriften, men vær trofast mot menneskene?


– Du kan kanskje se det slik. På Stortinget jobbet jeg nært med Ansgar Gabrielsen, og han er jeg stadig i kontakt med den dag i dag. Den viktigste personen for meg har vært Steinar Stokke. Han tok meg med til Apotek1 da han ble direktør der; deretter tok han meg med til Helse Sør.

Reves brede bakgrunn gjorde ham godt egnet til å lede forsknings– og industriklyngen Oslo Cancer Cluster, som kobler kreftforskere med legemiddelindustrien for å utvikle ny kreftbehandling.

– Målet til Oslo Cancer Cluster er å utvikle ny kreftbehandling basert på norsk kreftforskning. Våre medlemmer er alt fra små bedrifter som jobber innen bioteknologi, større forskningsbedrifter, legemiddelindustrien, men også Universitetet i Oslo, Kreftforeningen og Oslo Universitetssykehus.

– For å stimulere forskning må vi styrke det forskningsmiljøet vi allerede har innen kreftforskning, med andre ord våre medlemsbedrifter. Det handler både om å markedsføre den forskningen som gjøres, men også å sørge for at bedriftene ikke gjør de samme feilene, forklarer Reve.


For å hindre at bedriftene gjentar andres feil, har Oslo Cancer Cluster opprettet et mentorsystem. Det vil si at en medlemsbedrift fungerer som mentor for en annen bedrift, som skal gjøre noe den ikke har gjort før.

– Å hindre at feil gjentas, handler for mange små forskningsbedrifter om å øke profesjonaliteten, påpeker Reve.

LES OGSÅ: Still disse spørsmålene når du bygger nettverk

 

Søk å forstå samfunnet!

– Din jobb handler på sett og vis om å få ting til å fungere. Samtidig har du mye erfaring fra gründervirksomheter. Mener du at det er viktig å tilegne seg gründerkompetanse?

– Det er riktig at jeg ofte har jobbet innen nyskapte virksomheter. På en måte er det gunstig da det gjør at man raskt får mye ansvar, samtidig som man hele tiden har kniven på strupen. Da må man yte.

Siden bedriften er liten, får man raskt resultater, som kan være gode og dårlige, av det man gjør. Slik lærer man fortere.

– Det sies at det blir lettere å starte bedrifter når man har gjort det før. Tror du det samme gjelder innovasjon? Altså at man må bygge opp en innovasjonskultur i en bedrift?


– Det kan hende. For våre bedrifter er det også slik at hvis de ikke er innovative så går de konkurs. Derfor må de være innovative. Vår jobb er å bidra til at de finne de riktige partnerne.

For å klare det er det sentralt å ha erfaring med hvordan forskjellige deler av samfunnet fungerer. Bjarte Reve opparbeidet seg dette blant annet gjennom å studere strategi.

– Jeg tror ikke du kan bli en god strateg uten å ha forståelse for hvordan samfunnet fungerer. Alle bedrifter og virksomheter orienterer seg mellom politikk, det sivile samfunn, andre bedrifter og enkeltmennesker.

– Det er en fordel å vite hvordan dette fungerer.

Denne artikkelen er også publisert i Studentmagasinet Campus