(StudentTorget):

Det kan være lurt å settes seg inn i vilkårene og kravene til Lånekassen, slik at du vet hva som fører til at du mister retten til støtte:

 

Ikke oppfyller generelle krav

Lånekassen opplyser at dersom du ikke oppfyller de generelle kravene til statsborgerskap, generell studiekompetanse eller tilknytning til Norge, får du ikke støtte. For å få støtte fra Lånekassen, kreves det at du har studiekompetanse i form av treårig videregående opplæring på et studieforberedende program. 

Det er likevel noen skoler i Norge som er godkjent for å få støtte av Lånekassen, og som ikke krever studiekompetanse. Enkelte fagskoleutdanninger er godkjent av NOKUT, og studenter har derfor rett på lån og stipend fra Lånekassen. Innenfor ulike studieretninger slik som helsefag eller reiselivsfag, er opptakskravene fullført og bestått opplæring med fagbrev innen relevant yrkesutdanning eller minimum fem år relevant arbeidserfaring. 

 

Forsinkelse i utdanning

Dersom du blir forsinket i utdanningen din, mister du retten til å få studiestøtte. Lånekassen godtar forsinkelse på opp til ett år, men er du mer enn ett år forsinket vil du miste retten på støtte. 

Det er likevel unntak som sier at hvis du er forsinket i utdanningen på grunn sykdom, fødsel eller nedsatt funksjonsevne, så kan du få støtte selv om du er mer enn 60 studiepoeng forsinket. 


 

Høyere utdanning som er ikke godkjent for støtte 

Høyere utdanning i land utenfor Norden som ikke er godkjent av NOKUT, kan ikke Lånekassen gi støtte til. Høyere utdanning i utlandet må tilsvare en norsk grad for at du skal få støtte. 

LES OGSÅ: MEXT-stipend til Japan

 

Antall år du kan få støtte

Hvis du har fått støtte fra Lånekassen i til sammen åtte år, vil du ikke lenger motta mer støtte. Dette gjelder selv om du er forsinket i utdanningen din. Dersom utdanningen varer i mer enn åtte år, gir ikke Lånekassen støtte til denne. 

LES OGSÅ: Hvordan betale studielån – Tips til første regning fra Lånekassen

 

Inntektsgrense 

Husk at Lånekassen har en inntektsgrense som ligger på 182.575 kroner i 2019. Studiestøtten kan reduseres etter hvor langt over denne grensen du er.

LES OGSÅ: Stipender og legater til utdanning i Norge og utlandet: En komplett guide

 

Utdanninger som ikke støttes

  • Lånekassen støtter ikke forkurs før fagutdanning. 

  • Nettstudier, fjernundervisning eller samlingsbaserte studium. Det er likevel unntak for rene nettstudier som tilsvarer en bachelorgrad i Norge.

  • Flygerutdanning. 

  • Utdanning som ikke har offentlig godkjennelse i studielandet. 

 

Medisinutdanninger utenfor Europa, USA, Canada og Australia blir ikke støttet av Lånekassen. 

LES OGSÅ: Legater og stipender for ingeniører

 

Andre former for støtte

Dersom du får støtte fra andre i form av stipender, legater eller lignende til å dekke skolepenger ved skoler i utlandet, vil Lånekassen redusere skolepengestøtten. 


 

Aldersgrense 

Hvis du fyller 65 år før 1. januar 2020, kan du hverken få stipend eller lån fra Lånekassen. Dette kommer av at Lånekassen ønsker at gjelden din er nedbetalt innen du er 65 år gammel.

LES OGSÅ: Andrea fikk stipend fra Aker Scholarship

 

Ta opp fag som privatist 

Hvis du tar opp fag på egenhånd, får du ikke støtte av Lånekassen. Derimot kan du få støtte av Lånekassen hvis du tar fag ved skoler som Sonans privatgymnas, Akademiet privatskole eller NKI.

Kilde: Lånekassen