Midt i arbeidet med mastergraden fikk signe et jobbtilbud de færreste studenter vil oppleve. 

– Generalsekretæren har nok ikke sett meg så målløs noen gang. Jeg ble helt satt ut. Hovedtanken som gikk gjennom hodet mitt, var bare «ja».

Lattermildt forteller Signe om den uvanlige dagen hun ble tilbudt jobben som politisk rådgiver i kunnskapsdepartementet. 

– Det var en surrealistisk ettermiddag. Jeg skulle ta t-banen hjem og gikk ned på stasjonen da t-banen min kommer og drar rett forbi. Jeg glemte at jeg skulle på akkurat den t-banen, helt til den neste kom. 

Hun understreker hvordan det er flotte mennesker som har plukket ut nettopp henne til denne stillingen, som hun har blitt enda bedre kjent med gjennom de første månedene i ny jobb. 

 

Satset på det hun synes er kult

 På spørsmål om hva det var som gjorde at nettopp Signe ble tilbudt stillingen peker hun blant annet på sin tidligere aktivitet i Senterpartiet. 

– Jeg meldte meg inn i senterungdommen på videregående og var aktiv i lokallag.

Etter videregående var livets neste stopp Oslo, hvor hun tok en liten pause fra den politiske virksomheten for å fokusere på studiene og livet i hovedstaden. 

– Jeg var aldri så veldig politisk aktiv før praktikanstillingen min. Der var jeg riktignok aktiv gjennom hele fjoråret.

– Praktikantstillingen fikk meg til å se hvor spennende politikk kan være, og hvor kult det er å drive med. Så hvorfor ikke satse på det? 

  

 

Å forstå samfunnet rundt seg er noe av det viktigste en lærer som student 

 I tillegg til sitt politiske engasjement trekker Signe frem utdanningen sin fra Universitetet i Oslo, som har gitt viktige innsikter og kunnskaper på flere områder.

– Jeg har en bachelor i kultur og kommunikasjon med spesialisering i medievitenskap.

Kultur og kommunikasjon er en tverrfaglig bachelor der første studieår er felles, men i andre og tredje studieår velges én av fire fordypninger: medievitenskap, psykologi, sosiologi eller sosialantropologi. 

– Politisk kommunikasjon er fagfeltet jeg interesserer meg mest for. Gjennom studietiden har jeg opparbeidet en del kunnskap på dette området, da særlig om hvordan mediene fungerer, samt det å kunne studere, reflektere og tenke kritisk. 

– Å kunne forstå samfunnet rundt seg er en viktig egenskap, og kanskje den mest grunnleggende kunnskapen en opparbeider som student.

Signe holdt på med en mastergrad i organisasjon, ledelse og arbeid, da hun brått ble tilbudt stillingen i kunnskapsdepartementet. For å fullføre graden gjenstår kun den endelige masteroppgaven. 

– Den skal skrives, men jeg vet ikke helt når. 


 

Skoleflink-genet 

Studietiden ser hun tilbake på som en kjekk tid, der en først og fremst lærer å være student. Med røtter i Sandane var overgangen til livet i Oslo en liten omveltning i seg selv. 

I gjenerindringen av egen studietid reflekterer Signe over situasjonen for de som har begynt studieløpet under pandemien. 

– Det er trist å tenke på de som har gått igjennom studietiden med korona, som jo mer eller mindre har gått glipp av den studietiden de kunne hatt. 

Å bli tilbudt en politisk toppstilling er ikke hverdagskost, og vitner om en hardtarbeidende student med orden i sysakene. 

– Jeg har nok et slags skoleflink-gen i meg, og prøvde alltid å være au-jour, selv om det sjeldent er noe man får til.

 

 

Å være au-jour: en myte? 

Signe ler når hun forteller om det mytiske målet studenter har om å være au-jour, og hvordan det godt skal gjøres å strebe seg gjennom alle pensumtekstene til hver forelesning. 

– En kommer langt dersom en har litt kontroll til forelesningene, om hva temaet på den kommende forelesningen skal være, samt sette seg litt inn i dette.  

Mange studenter opplever at mengden pensumlitteratur blir uoverkommelig utover semesteret. Klarer en derimot å holde hodet over vannet, og ha et godt overblikk over fagstoffet, vil jobben mot eksamen bli enklere. 

– Det blir jo alltid mer travelt mot en eksamen, når de store linjene skal på plass.

Foruten stresset rundt eksamensperioden trekker hun frem hvilket privilegium det var å kunne gå ut og nyte en pils i godt studieselskap på torsdager. 

Fritiden en har som student, samt det å kunne styre sine arbeidsdager i stor grad selv er nok et av studietidens mer lukrative aspekter, og absolutt noe som burde nytes mens en kan. 


 

Viktigheten av å studere noe man liker 

Til spørsmålet om hvordan studenter kan gjøre seg attraktive på arbeidsmarkedet er det mange svar som peker mot frivillig engasjement og relevante deltidsjobber. Signe opplever at slike ting kanskje har blitt noe overfokusert, og understreker viktigheten av å studere noe man liker. 

 

 

– Å studere noe en kan trives med og som en også synes er kjekt er en lur ting. Og også tenke på hva det er behov for – det kunne jeg vært flinkere på. Men så lenge du holder på med noe som kan drive deg vil det lyse gjennom til en arbeidsgiver. 

– Det er mye snakk om frivillig kompetanse, og en deltidsjobb er selvfølgelig positivt. Slike småting kan absolutt skille deg fra en annen arbeidstaker når arbeidsgiveren står ovenfor en valgsituasjon mellom deg og en annen.


I forhold til frivillig arbeid er det dog noe ganske annet å bli kastet ut i et arbeidsliv. 

– Absolutt viktigst er å gjøre noe du brenner for. 

LES OGSÅ: Julia (22) er hudpleier og selvstendig næringsdrivende

 

Varierte dager i departementet 

Signes arbeidsdag består av en rekke ulike fasetter. I stillingen som politisk rådgiver er kanskje den viktigste arbeidsoppgaven å holde litt i trådene. 

– Som politiker er det både det å ha kontakt med medlemsmassen, i tillegg til den daglige driften i departementet og å ha kontakt med stortingsgruppen. 

 

 

– Det er viktig å vite hva som skjer til enhver tid, og å ha kontroll på timeplanen. Jeg er jo der for å hjelpe statsråden. 

Å begynne i en ny jobb bærer ofte med seg en del usikkerhet og stress. Det tar tid å tilpasse seg en ny rolle. Men nå har det gått noen måneder, og Signe forteller at ting har begynt å falle på plass.  

– Slik går seg jo alltid til. Det er fortsatt mye å gjøre, men det hjelper å skjønne hva alt handler om. 

– Det er absolutt en trygghet i de folkene jeg har rundt meg om hva vi skal få til, og hvordan vi skal levere prosjektet som står i Hurdalsplattformen.