De tjener godt, får jobber kastet etter seg og kan arbeide hjemmefra. Derfor har softwareutviklerne de meste attraktive jobbene.

 De 10 beste jobbene

1. Softwareutvikler
2. Matematiker
3. Aktuar
4. Statistiker
5. IT-systemanalytiker
6. Meteorolog
7. Biolog
8. Historiker
9. Audiolog
10.Tanntekniker

Kilde: Careercast.com

Simen Øian Gjermundsen (25) er en av de som har gjort gode penger på utvikling av apper for iPhone – og nettopp veksten av mobile applikasjoner og sosiale medier fyrer opp under behovet for utviklere. To av 2010s største navn, Mark Zuckerberg og Steve Jobs har dermed gitt utviklerne lyse utsikter for 2011.

- Som elev på videregående hørte jeg alltid snakk om at det bare var som lege eller advokat man kunne tjene gode penger i en fast jobb. Jeg vet nå at dette ikke stemmer. Gjør man det bra som utvikler av mobile applikasjoner og nettsider er det mange arbeidsgivere som betaler godt for å få deg med på laget, sier Gjermundsen. Han legger ikke skjul på at fremtiden ser lovende ut.

-  Fremtiden ser lys ut ettersom jeg er overbevist om at det ikke vil bli lavere etterspørsel etter personer med programmerings- og designferdigheter. Verden blir mer og mer digitalisert og teknisk styrt, så den tryggheten det gir er nok også utslagsgivende. Mobile plattformer som Apple sitt iOS og Google Android er kommet for å bli, sier Gjermundsen.


Det er nettstedet careercast.com som har gjort undersøkelsen over de beste og verste jobbene i USA for 2011. 200 yrker er rangert og vurdert ut i fra offentlig statistikk. Kriteriene som er lagt til grunn er lønn, arbeidsmiljø, jobbmulighet, helse og stress – og softwareutviklere kommer godt ut på samtlige av disse kriteriene. Jobben som utvikler innebærer både design og utvikling av programvare for alt fra operativsystemer til mobilapplikasjoner.

LES OGSÅ: Gjennomsnittslønn for 361 yrker – Norge 2019

 

Styrer dagen selv

Gjermundsen er utdannet grafisk designer, men jobber som kreativ utvikler i kommunikasjonsbyrået Isobar og tror variasjonen i arbeidsoppgaver samt fleksibiliteten i jobben har mye av æren for utviklernes topplassering.

- Man har ofte store muligheter til å styre arbeidsdagen sin selv. Man jobber veldig selvstendig, og er ikke avhengig av mer enn en datamaskin og en Internettilkobling. Det er flott å kunne jobbe på hjemmekontor når man trenger litt ekstra konsentrasjon, sier Gjermundsen. Til daglig jobber han med alt fra design, animasjon og brukerinteraksjon til utvikling av nettsider, annonser, webapplikasjoner og mobilapps. Og på fritiden har han altså utviklet 23 apper som nå ligger ute i App Store. 

- Blant annet har jeg laget en serie med applikasjoner for fans av engelske fotballag. Disse samler nyheter fra over 13.000 kilder på nettet og er gratis å laste ned. I Norge er det applikasjonen «Norske Kalendere» som har slått best an. Den legger ukenumre, helligdager og så videre inn i standardkalenderen på iPhonen. Det er stor etterspørsel etter funksjonalitet som dekker hullene som ikke er tettet av Apple, så med ganske liten innsats kunne denne applikasjonen klatre høyt opp på bestselgerlistene i AppStore, forklarer han. Men ikke alle appene er laget for å sope inn penger.


–  Kan man få betalt i form av god samvittighet fordi man hjelper andre er det også flott, og muligens enda bedre. Jeg har laget en applikasjon med tittelen «Tegn til Tale» som hjelper personer med kommunikasjonsvansker å kommunisere ved hjelp av et enkelt tegnspråk. Applikasjonen inneholder en liste med ord som kan klikkes på for å vise en video av det tilhørende tegnet, forklarer han.

LES OGSÅ: Karriereveilederens beste tips til deg som skal søke jobb


Nerdenes yrkeshevn

 De 10 veste jobbene

1. Rustabout / roughneck
2. Metallarbeider
3. Tømmerhogger
4. Taktekker
5. Taxisjåfør
6. Ambulansjesjåfør/akuttmedisinsk personale
7. Sveiser
8. Maler
9. "Meter reader" (USA: måleravleser)
10. Bygningsarbeider

Kilde: Careercast.com

Ved siden av to IT-yrker preges topp 10-listen av realfag og spesielt matematikk. Under utvikler på topp ligger matematiker, aktuar og statistiker på de tre neste plassene. Alle matematikkyrker. Ivana Celik, prosjektmedarbeider i matematikk.org har selv hovedfag i matematikk og gleder seg over de mange matematikkyrkene i kåringen.

- Mye av grunnen til dette tror jeg skyldes at realfagene gir så mange muligheter. Man trenger ikke å spesialisere seg innen ett felt, forklarer Celik, og legger til at det er mange yrker man kanskje ikke forbinder med tall og regning, men som man likevel trenger matematikk til.

På nettsidene til matematikk.org ligger det en oversikt over en rekke jobber som krever mer enn bare vanlig matematikk fra videregående. Blant disse finner vi for eksempel meteorolog, biolog og tanntekniker som også har klatret opp blant de ti beste. Flere IT-yrker stiller også krav til matematikk.


Ivana Celik tror at den amerikanske kåringen kan være relevant i forhold til det norske arbeidsmarkedet.

- Realfagstudenter er generelt veldig ettertraktede. Så på den bakgrunnen kan jeg si at det er overførbart.

LES OGSÅ: Å endre karrierevei - erfaringer og refleksjoner

 

Stabile og tilpasningsdyktige yrker

Karriereveileder Mette Manus, ved Manus Motivation Group, finner det veldig interessant at  kåringen er sterkt preget av realfag, men heller ikke hun lar seg overraske. Hun påpeker at realfagene også er på vei opp i Norge.

– Realfagene har stabilitet uansett hvordan tidene endrer seg, og med dagens teknologiske utvikling er de absolutt med i tiden. De ble ikke rammet av finanskrisen på samme måte som for eksempel salg og finans. Matematikk og realfag generelt gir muligheter i mange retninger, og behovet for realfag er logisk med tanke på dagens utvikling, sier Manus. I likhet med Simen Øian Gjermundsen, er også Manus opptatt av fleksibiliteten samt muligheten til å jobbe med noe man virkelig interesserer seg for.

- Det er snakk om jobber som krever solid bakgrunn. Noe som gjerne gir en motivert yrkesgruppe fordi de har gått gjennom et tungt studie, og har evner og interesser innen faget. De har funnet sin vei, og jobber selvstendig med noe de er interesserte i. At de ikke er så miljøavhengige kan også føre til at de lettere kan trives på jobb. De får kanskje ikke det samme problemet med dårlige ledere og er i tillegg veldig etterspurt og respektert. Noe som også er en viktig trivselsfaktor, sier Manus.


Hun tror også at den fortløpende muligheten til å videreutvikle seg er viktig. Noe Gjermundsen selv også er inne på.

- Hadde jeg ikke fulgt med i tiden ville jeg hengt langt etter. Det kan være negativt at man alltid må være på alerten for å få med seg det som skjer, men på en annen side er også dette noe som holder interessen for arbeidsoppgavene oppe. Hadde jeg blitt utlært hadde jeg nok gått lei, sier Gjermundsen.

LES OGSÅ: Landmålerassistent - min deltidsjobb

 

Roughnecks i bunn

Den andre enden av listen preges av yrkesfaglige jobber og ufaglærte yrkesgrupper. Det er imidlertid grunn til å tro at flere av disse jobbene har bedre kår i Norge enn i USA.

Ifølge studien er det ufaglærte arbeidere på oljeinstallasjoner, også kalt "roughnecks" eller "rustabouts", som har de desidert verste jobbene. Andreplassen i den gale enden av kåringen innehas av de som jobber med å sette opp metallkonstruksjoner til blant annet bygninger og broer. Og skal vi tro undersøkelsen til careercast.com er heller ikke tømmerhogger, taxisjåfør eller taktekker noe å trakte etter.