Studentforeninger i Oslo

MUSIKK OG TEATERFORENINGER

A Scalpella, Medisinerstudentenes blandede kor
Tlf. 90 17 48 69

Corpsus Juris - studentorkesteret ved Det juridiske fakultet
jus.uio.no/corpsus
Tlf. 22 85 93 54/41 10 37 35

Akademisk Korforening - UiOs offisielle blandede kor
akademiskkorforening.no
Tlf.: 95 76 03 30

Kvindelige Studenters Sangforening - UiOs offisielle kvinnekor
kvindesang.no
Tlf. 41 41 25 65

Blinderns Kulturentusiaster - Arrangerer Operaball og Oslo Operafestival
kulturentusiastene.no
Tlf. 40 21 13 61

Universitetets symfoniorkester
uso.no
Tlf. 92 26 02 74/41 42 52 64

Storbandet - studenter og ansattes felles band (HiO)
Tlf. 22 45 11 09/97 59 17 39

Stud. HiO-koret - studentkor (HiO)
lu.hio.no/adm/stud-kor.htm
tone.ophus@lu.hio.no

Vox Humana - blandet kor
Tlf. 92 09 37 35


 

MEDIER/TIDSSKRIFTER

Bøygen, litterært fagtidsskrift
foreninger.uio.no/boygen
Tlf. 22 84 45 93/90 82 50 76

Demo, tidsskrift
tidsskriftetdemo.no
Tlf. 98 63 76 52/95 16 86 90

Filologen, tidsskrift ved Det humanistiske fakultet
Tlf. 99 44 07 67

Impuls - tidsskrift for psykologi
psykologi.uio.no/impuls
Tlf. 22 84 50 30

Mål og makt - tidsskrift gjeve ut av Studentmållaget i Oslo
Tlf. 22 47 71 16/41 12 29 00

Observator - tidsskrift for studenter på samfunnsøkonomi
oekonomi.uio.no/observator
Tlf. 22 85 59 42/90 82 66 83

LES OGSÅ: Lincoln University kommer til Oslo

Radio Nova
radionova.no
Tlf. 41 10 45 46/22 85 70 00

SKUM - Studentenes Kultur- og Underholdningsmagasin
skum.as
Tlf. 22 84 45 26/97 65 03 03

Socius - studentmagasin for sosiologi ved UiO
iss.uio.no/socius
Tlf. 40 21 72 10

Stud. Jur - tidsskrift for jusstudenter
studjur.no
Tlf. 22 85 98 25/45 27 32 54


Tidens Tann - tidsskrift for tannlegestudenter
odont.uio.no/of
Tlf. 95 79 34 00

Universitas
universitas.no
Tlf. 22 85 33 36

Veneficus - tidsskrift for farmasistudenter
veneficus.no
Tlf. 41558362

LES OGSÅ: College Day 2015

Zoon Politikon - studentavis for statsvitenskap
foreninger.uio.no/zoon
Tlf. 22854411/99 77 25 88

ÆSCULAP - magasin for medisinstudenter
aesculap.no
Tlf. 45 47 06 76

 

FILM

Cinema Neuf - Studentenes filmklubb på Chateau Neuf.
cinemaneuf.org
Tlf. 22 84 45 50

Animéaften, Oslo - Lukket filmklubb for japansk animasjon,
nani.no
Tlf. 47 27 81 56/92 88 34 88


POLITIKK

Studentparlamentet
Det øverste valgte organet for studentene ved Universitetet i Oslo (UiO)
studentparlamentet.frontdata.no
Tlf. 22 85 70 44

AKP ved Universitetet i Oslo - lokallag av Arbeidernes kommunistparti
foreninger.uio.no/akp/
Tlf. 90 07 04 65

LES OGSÅ: University of Reading kommer til Oslo


Blindern Fred - allmenn fredsorganisasjon
blindernfred.org
Tlf. 22 96 30 74

Den Konservative Studenterforening (DKSF)
dksf.no
Tlf. 22 84 45 48

Europeisk Ungdom - studentlag
Tlf. 95 94 55 29

PRESS Blindern - studentorganisasjon til PRESS (Redd Barna Ungdom)
Tlf. 95 87 84 57

Sosialdemokratisk forening
foreninger.uio.no/sosialdemokratene/
Tlf. 90 50 19 95

Universitetets Arbeiderpartilag
universitetets-aplag.no
Tlf. 90 28 90 72

UiO FMR (Forbundet mot Rusgift)
fmr.no/studenter
Tlf. 97 51 25 05 / 67 12 42 15

LES OGSÅ: Southampton Solent University kommer til Norge

Oslo studentlag av Natur og Ungdom og Naturvernforbundet
foreninger.uio.no/nu/
Tlf. 97 01 51 58

 

ANDRE MULIGHETER

Akademisk Sjakklubb Oslo
foreninger.uio.no/sjakk/
Tlf. 22 23 33 73

Animéaften; Oslo, lukket filmklubb for japansk animasjon
nani.no
Tlf. 92 88 34 88


Blindern Akakdemiske Croquet Selskab
Robinsande79@hotmail.com

Det Sørlandske Selskab (DSS), Sosial forening for sørlendinger i Oslo
Tlf. 99 15 88 61

Christiania Chocolade Connaisseurer - forening for sjokoladens fremme
Tlf. 99 55 74 86

Foreningen for studium av objektivismen
objektivisme.no
Tlf. 45 25 57 70

LES OGSÅ: Ernæringsfysiolog | Yrkesguiden | Yrke Ernæringsfysiolog

LEGIO XV- levende romersk historie
legxv.laiv.org/
Tlf. 45 23 87 03

Skeivt Forum, skeiv studentforening
Tlf. 99 53 61 39

Start UiO - organisasjon for å fremme nyskapning og entreprenørskap på UiO
uio.startnorge.no
Tlf. 91 31 62 62

TSP Blindern - science fiction og fantasy-forening
shadowproject.org
Tlf. 92 41 40 10

Nedslaget - fjellsportsgruppe for folk som trives best om vinteren (HiO)
stud.hio.no/~Enedslag/

(Kilde: Aftenposten Aften)