Hvordan kom du fram til at det var til Frankrike du ville dra?

Mitt bachelorprogram inneholdt en modul med språkfordypning innenfor et av de store, europeiske språkene.

Her valgte jeg fransk, noe som innebar et stort fokus på fransk språk og kultur.

 

Utveksling til Frankrike

Navn: Johannes Gulbrandsen

Alder: 22

Studieretning: Europastudier

Studiested: Institut d'études politiques de Strasbourg (Sciences Po), Strasbourg, Frankrike

 

Derfor virket det å legge til et utenlandsopphold i Frankrike, for meg, som en naturlig fortsettelse av det akademiske grunnlaget lagt i studiene. Her fikk jeg utvikle mine ferdigheter innen språk og min forståelse for fransk politikk, kultur og historie.

Som europastudent, var Strasbourg i Frankrike et naturlig sted for meg å dra. Den europeiske tilstedeværelsen og identiteten som preger bylivet var på mange måter svært unik.

 

Hvordan var søknadsprosessen?

Mitt institutt hadde en eksisterende avtale med Sciences Po i Strasbourg. Å bli akseptert og oppnå innpass var derfor en smal sak.

En større utfordring, var å finne tilsvarende fag, som de fra min egen fagplan ved den franske institusjonen.

Her mottok jeg lite hjelp fra den internasjonale seksjonen og jeg var mye overlatt til meg selv. Det krevde mye mailutveksling, både med de relevante kontaktpersonene ved Sciences Po og NTNU, men til slutt gikk det i orden.

 

 

Kan du fortelle litt om studiet og undervisningen?

Undervisningen foregikk fullstendig på fransk og var tydelig preget av et fransk verdenssyn. «Grandeur» og «De Gaulle» var stikkord som ble nevnt nærmest daglig.

I tillegg, ble årstall gitt en oppmerksomhet vi ikke er vant med i Norge. Franskmennenes forhold til årstall kan sammenlignes med nordmenns latterliggjøring av «byer-i-Belgia-kunnskap», bare med dyrkelse istedenfor latterliggjøring.

Jeg fulgte ti forskjellige fag under utvekslingssemesteret, noe som ga en hektisk eksamenstid, men det var en god måte å bli kjent med det franske trinnsystemet og ikke minst medstudentene.

 

 

Hva var den største forskjellen på å studere i Frankrike og i Norge?

Den mest umiddelbare man merker, er hvor forskjellig studiekulturen er.

Der vi i Norge for lengst har blitt vant til at forelesere må overdøve lyden av ørten tastetrykk på datamaskiner gjennom rommet, har franskmennene en annen hverdag. Her noteres alt fortsatt på papir, og da mener jeg ALT.

På universiteter i Frankrike brukes svært få pensumbøker. Isteden er forelesningen et hellig testament hvor hvert eneste ord skribles ned. Det resulterer i store auditorier hvor flere titalls studenter skriver diktat av forelesers ord.

En annen ting man fort merker seg, er det mer hierarkiske sosiale samværet. Foreleserne er sjefer og vandrer bryskt gjennom gangene med nesen i været, mens skremte studenter må kaste seg ut av veien.


 

Hvordan var en vanlig dag i Strasbourg?

En vanlig dag inneholdt mange av de samme elementene som en studiehverdag i Trondheim.

Den innebar forelesning, lesing, trening og venner.

Terskelen for å ta en øl mot slutten var dog lavere, med billigere priser. Hvert fakultet hadde sin egen bar på campus. Særlig medisinfakultets bar var populær ettersom den lå perfekt vendt mot solen og solgte den tyske hveteølen Franziskaner til småfrekke to euro.

LES OGSÅ: Campus France - Informasjonssenter for utdanning i Frankrike

 

Hvordan var studentmiljøet der?

Studentmiljøet var svært stort.

Strasbourg er Frankrikes største studentby, noe man tydelig merker. Studentene hadde infiltrert nærmest alle miljøer i byen kunne det enkelte ganger virke som.

Selv det internasjonale miljøet var så stort at man aldri ville hatt tid til å bli kjent med alle.

LES OGSÅ: Svanhild studerer ved IESEG School of Management i Lille - Frankrike

 

Hva gjorde du når du ikke var på skolen?

Jeg var svært glad i å løpe langs elvene Il og Rhinen. Der kunne man løpe lenge uten å måtte stoppe eller møte på noen.

Ellers samlet studenter seg mye for å se og spille fotball, eller andre idretter.

 

 

Hvordan var prisnivået og leieprisene der?

Lavere enn i Norge. Standarden faller tilsvarende, men det var svært behagelig som student å oppleve et semester der man slapp å bekymre seg over penger.


 

Var det noe du synes var negativt eller utfordrende med å studere i Frankrike?

Selvfølgelig er det utfordrende å studere et helt semester på et språk du ikke helt behersker, i en by du aldri har satt din fot i før, uten å kjenne en levende sjel fra før.

Disse utfordringene bekjemper man om man prøver og ender heller opp sterkere, i mine øyne.

Som alt annet, har det å studere i utlandet utfordringer og vansker, men ingen så store at de ikke kan overkommes.

LES OGSÅ: Trym studerer bildesign i Paris, Frankrike

 

Er det noe du skulle ønske at du visste før du dro, som andre studenter kan ha nytte av å vite?

Hvor alene man står i organiseringen av eget opphold. Jeg hadde forventinger om langt mer støtte fra internasjonal seksjon, og ble svært skuffet over dem.

Man skal være hardhudet og ha pågangsmot for å stå i forvirringen, når man må finne ut alt selv. Jeg kjenner til flere som har mistet motet og bare blitt i Norge.

Det man burde vite er vel bare at det ordner seg til slutt.

LES OGSÅ: Frankrike - studievalg-link sak

 

Vil du anbefale andre å studere i Frankrike, og har du noen tips til nye studenter?

Så absolutt! Jeg har både lært utrolig mye, blitt mer selvstendig og utviklet meg mye av å tilbringe et semester på utveksling.

Det oppleves kanskje som mindre trygt, men det er gjennom å utfordre oss at vi vokser.

Man vil stå igjen etter med en økt relasjon til et nytt land, med mye kunnskaper, mange gode minner og et stort, internasjonalt nettverk av venner.