Et telefonintervju er i mye større grad upersonlig enn et vanlig intervju. Det er mange vurderingskriterier som forsvinner, og det gjør de gjenværende desto viktigere.

Telefonintervjuet kan både være et avtalt intervju til et bestemt klokkeslett, eller en uventet henvendelse fra arbeidsgiver når du minst venter det.

Dette gjør det ekstra viktig å være forberedt.

 

1. Vær godt forberedt 

På samme måte som ved et oppmøtende intervju, handler et telefonintervju om å gi et inntrykk av deg selv og hvor godt du passer til stillingen arbeidsgiver utlyser.

For å ta innersvingen på de andre konkurrentene over telefon lønner det seg derfor å ha godt forberedt kunnskap om hvordan man vil presentere seg selv, hva stillingen krever, og din egen CV.

Har du tenkt gjennom disse tre punktene når telefonen ringer, vil du i større grad kunne avlevere et sikkert, troverdig og interessant intervju.

 

2. Presentasjon 

Førsteinntrykket har mye å si.

Akkurat som ved et vanlig intervju har måten du håndterer introduksjonen til samtalen effekt på helhetsinntrykket av intervjuet. Det kan gjelde alt fra dårlige telefonsvarere til hvordan du svarer telefonen.

Når muligheten for å vise deg frem gjennom solide håndtrykk, kleskode og imøtekommende blikk er borte, blir graden av høflighet og åpenhet desto viktigere.

Tenk gjennom hvordan du møter ordinære telefonsamtaler fra ukjente/uforberedte nummer. I situasjoner hvor telefonintervjuet kommer uten planlagt tidspunkt er det desto viktigere å være oppmerksom på hvordan man besvarer oppringingen.


 

3. Etabler kontakt 

Å skape en samtale som flyter godt er et kunststykke i seg selv, og handler i stor grad om en likesinnet dialog med samtalepartneren.

Husk at ved et telefonintervju er årsaken til at du blir kontaktet fordi vedkommende ønsker å bli «kjent» med deg.

Med dette som utgangspunkt er det rom for å holde interessen for samtalen oppe; den handler i stor grad om deg, og ingen kjenner deg selv bedre.

Bare ikke glem å inkludere den andre part i samtalen.

LES OGSÅ: Kommuniser deg selv som en merkevare i jobbintervjuet

 

4. Selg deg selv 

Arbeidsintervjuer handler om å vise seg frem på en positiv måte og gjøre din søknad attraktiv i bunken av kvalifiserte søkere.

På samme måte som ved en papirsøknad er det derfor viktig å være bevisst hva den konkrete stillingen er på jakt etter, og hente ut dine egenskaper som tilpasser disse.

Det er viktig å «selge seg inn» på riktig måte; vær ærlig og ikke overdriv dine personlige egenskaper.

Selv om det kan virke lettere å komme med overdrevne påstander over telefon, er det vel så enkelt å etterprøve disse i ettertid.

Å selge seg selv handler om å virke overbevisende på arbeidsgiveren, det gjør man best om man er godt forberedt, engasjert og tillitsfull.


 

5. Ta notater 

Hvis intervjuet er satt til et avtalt tidspunkt kan det lønne seg å sitte klar med penn og papir for å notere ned hovedtrekkene av samtalen.

Ofte når et intervju er over er det bare bruddstykkene som huskes. For å kunne evaluere din egen innsats i etterkant er det nyttig å ha et ekstra hjelpemiddel til å huske hva det ble spurt etter, og hva du valgte å svare.

Det kan være verdifull informasjon for deg å ha til en lignende situasjon senere.

LES OGSÅ: Jobbintervjuet - Hvem er du?

 

6. Still spørsmål

Et arbeidsintervju handler mye om arbeidstakeren, men det er vel så viktig å vise at du allerede nå er interessert i både stillingens omfang og bedriftens arbeidsområder.

Tidlig forståelse for arbeidsplassen gjør deg til en mer attraktiv søker, derfor etterlater mange intervjuer et rom på slutten av samtalen hvor arbeidstaker får anledning til å komme med andre spørsmål.

Ofte blir man litt overrumplet i slike situasjoner, og et godt tips kan derfor være å stille spørsmålene underveis, istedenfor å vente til slutten av samtalen.

Husk at dette også er del av dine kommunikasjonsegenskaper som arbeidsgiver ønsker å teste jo mer du vet om bedriften du søker jobb i, jo lettere er det å gi inntrykk av at du ønsker og passer til stillingen.


 

7. Kjenn CV-en din 

Årsaken til at nettopp du har blitt oppringt er på bakgrunn av søknaden du har sendt inn.

Derfor forutsetter det at du kan svare kjapt og overbevisende til spørsmål om enkeltposter på CV-en, både de komplimenterende og de mer kritikkverdige.

Det kan være lurt å tenke gjennom hvordan de enkelte postene ser ut i en større sammenheng; er det f.eks. en logisk sammenheng mellom arbeidsgiverne du har hatt?

Hvorfor valgte du den utdannelsen du gjorde? Hvilke ambisjoner har du nå, kontra de du hadde for noen år siden?

LES OGSÅ: Det viktige førsteinntrykket

 

8. Hold samtalen i gang 

Pinlige pauser i samtalen kan være ubehagelig i de fleste settinger, men i en intervjusituasjon er det ekstra viktig at ikke arbeidsgiver får inntrykk av at du ikke har mer å fortelle om deg selv.

Søk etter måter du kan etablere noe til felles med den du blir oppringt av. Husk også at mennesket i andre enden også er av kjøtt og blod, og sannsynligvis har lange dager med en rekke av slike samtaler.

Sørg for at din er den som blir husket!

LES OGSÅ: Jobbintervju - forberedelser for et vellykket jobbintervju

 

9. Avslutt høflig 

Tidligere oppfordret vi til å tenke gjennom presentasjonen. Men når du omsider merker at intervjuet er på hell er det vel så viktig å avslutte det på riktig måte.

Du kan godt utmerke at du håper på å høre fra dem igjen, gi et ønske om en god dag videre eller ønske vedkommende lykke til med de andre intervjuene.

Husk at det er helhetsinntrykket fra samtalen som teller ved intervjuet, og når du nesten har stått hoppet ut er det viktig å lande med et pent nedslag.


 

10. Renskriv notatene umiddelbart 

Umiddelbart etter at intervjuet er avsluttet bør du hente frem en datamaskin og renskrive notatene du har gjort under intervjuet.

Forkortelser og hastverksvendinger vil ha liten nytte for deg på et senere tidspunkt hvis du ikke passer på å gjøre de om til noe lesbart.

Dette kan samtidig være en nyttig måte å evaluere samtalen mens den fremdeles ligger friskt i minnet, og hjelper deg til å huske detaljer fra den bedre i ettertid.