(StudentTorget.no):

Er du lei av studiene, eller usikker på hvilket yrkesvalg du skal ta? Da kan et alternativ være å bli volontør i utlandet.

Frivillig arbeid har blitt populært de siste årene, og kombinasjonen av yrkespraksis, lære et nytt språk, minner for livet og muligheten til å gjøre en forskjell frister mange. Mange arbeidsgivere har også uttalt at frivillig arbeid kan være bra for CV-en.

Etter 13-års skolegang var det ikke enda mer skole som stod høyest på lista over ting Erica Mundahl (19) så for seg å gjøre det kommende året. Hun ville reise, og gjennom Kilroy Norge kom hun over muligheten for å bli volontør.

- Jeg bestemte jeg for å bli volontør fordi jeg så for meg at det ville være en givende måte å reise på, i tillegg til en veldig spesiell opplevelse jeg antakelig ikke ville ha muligheten til å få senere i livet, eller ved å reise rundt på egenhånd.

For å bli volontør kreves det at du har en organisasjon som kan sende deg ut, samt en vertsorganisasjon i utlandet som du jobber for. Mundahl ønsket å dra til Latin-Amerika, og gjennom Mellemfolkeligt Samvirke – ActionAid Danmark ble hun sendt til Guatemala for å jobbe for prosjektet «Peilje» i en fire månedersperiode.


- Arbeidsoppgavene min er å jobbe på en skole med elever fra 1. til 6. klasse. Generelt har jeg undervist i matte, lesetrening, litt geografi og litt engelsk, sier Mundahl.

LES OGSÅ: Ti ting du kan gjøre i Oslo i sommer

 

Alle kan bli volontører

Det er så å si ubegrenset hvor man kan være volontør, og i Norge finnes det mange organisasjoner som tilbyr frivillig arbeid i utlandet. Aktiv Ungdom er EUs støtteordning for prosjekter for de mellom 13 og 30 år. Programmet administreres av  Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet, og fordeler hvert år 16 millioner kroner både i Norge og i Europa.
- Den ene prosjekttypen heter ”Frivillig arbeid i Europa”, og ved å delta der kan man reise ut som frivillig medarbeider i en ideell eller offentlig organisasjon i et annet land. Volontøren jobber fulltid i organisasjonen og får opplæring og veiledning underveis. Som volontør får du ikke lønn, men lommepenger. I tillegg dekkes reise, bolig, mat og forsikring. Du får tilbud om språkkurs og får delta på seminarer sammen med andre frivillige, sier Karoline Paulen i Aktiv Ungdom, og legger til at det ikke finnes noen krav til hverken karakterer, utdannelse eller økonomi for å bli volontør.


Hun mener derimot at det er en fordel å ha en positiv innstilling og et ønske om å gjøre en innsats i samfunnet, og at frivillig arbeid er med på å løse oppgaver i samfunnet som ellers ikke ville bli gjort.

- Gjennom frivillig arbeid kan man for eksempel jobbe med kultur, miljøvern eller med å ta vare på mennesker som faller utenfor i samfunnet. De som deltar i frivillig arbeid arbeider med en annen tilnærming til oppgavene enn om man hadde mottatt lønn, de sitter igjen med følelsen av å være til nytte og delta i fellesskapet, sier Paulen.

LES OGSÅ: Opplev vakre Norge fra togvinduet

 

Store kulturforskjeller

Under sin volontør-periode har Mundahl tilegnet seg kunnskap og og unike opplevelser, samt fått satt forskjellige ting i perspektiv.

- Frivillig arbeid gir noe til den som gjør arbeidet, men også veldig mye til dem man arbeider for. Jeg vet at jeg kommer til å se veldig annerledes på ting når jeg kommer hjem grunnet mitt opphold i Guatemala. Det som gjorde mest inntrykk på meg var da jeg dro fra samfunnet jeg bodde i.  Alle kom for å gi oss klemmer, gaver og sa masse pene ord og flere begynte og gråte. Det var først da jeg skjønte hvor mye det hadde betydd for dem at vi hadde vært der, sier hun.


- Det å kunne bo hos en familie og oppleve hvordan de lever, og være en del av livene deres har vært det beste med å være volontør. Men når man drar til land som Guatemala så er det definitivt en ulempe at ting blir dårlig planlagt, og at man dermed ikke kan forvente det nivået av organisering som man har i Norge. I tillegg var jo språkbarrierene store til tider, men heldigvis kunne «faren» min litt engelsk. Det gjorde at jeg hadde litt hjelp i starten, og fikk muligheten til å gå gradvis over til spansk.


Karoline Paulen i Aktiv Ungdom mener man får mye ut av å være volontør.

- Etter tilbakemelding fra de tidligere volontørene våre, mener vi at gjennom å bli volontør blir man mer selvstendig, man kan øke mulighetene på arbeidsmarkedet, man blir kjent med en ny kultur og egen identitet, og at man utvikler nye ferdigheter gjennom arbeidsoppgavene man utfører som volontør.

Hun peker på at man må forvente at det kan ta tid å organisere et frivillig arbeidsopphold i utlandet.


- Du bør regne mellom 6 og 12 måneder fra du starter forberedelsene med å finne senderorganisasjon og vertsorganisasjon, til du kan dra av gårde. Så start planleggingen tidsnok! Og husk - det er verdt alt strevet. Du vil få et unikt, spennende og lærerikt opphold.

LES OGSÅ: 10 ting du ikke visste om Tokyo

 

Opplevelse for livet 

Mange forbinder det i å være volontør med misjonsarbeid. En vanlig misforståelse, tror Paulen

- Dette stemmer ikke for vårt program. Ideen bak Aktiv Ungdom er at dette skal være åpent for alle uavhengig av etnisk tilhørighet, religion, seksuell orientering og politisk ståsted. Vi prioriterer søkere med spesielle utfordringer, for eksempel unge med avbrutt skolegang eller funksjonshemminger, men dette er ikke en forutsetning for å bli volontør.

Heller ikke Mundahl mener religion har noe med det å være volontør å gjøre.

- Å være volontør er å jobbe gratis for å hjelpe andre uten og forvente noe tilbake. Det har bare med og være et medmenneske som vil hjelpe andre, understreker hun.

Hun anbefaler alle å søke om å bli volontør.


- Det er en opplevelse utenom noe annet, og noe flere burde oppleve. Det er virkelig spesielt, og kan ikke beskrives med ord. Men ikke forvent at ting kommer til å være som i Norge eller den vestlige verden. Det er hardt å være volontør, og det krever en del av en. Men det gir så veldig mye tilbake til deg at det definitivt er verdt veldig enkle leveforhold, slit og mye tilvenning.

 

 Disse tilbyr frivillig arbeid i utlandet

Aktiv Ungdom: for de mellom 18-30 år som vil til EU-land og EUs naboland. Varer i 2-12 måneder, er gratis og alt dekkes. Kan jobbe med prosjekter innen helse, miljø, media, idrett, kultur m.m.

Atlantis: for de over 18 år. Reiser til Australia, Ecuador, Ghana, Guatemala, India, Kambodsja, Kina, Namibia, Sør-Afrika og Thailand. Varer i 2 uker til 12 måneder, koster ca. 10-30 000 kroner. Kan jobbe med barneskole, helsearbeid, miljøarbeid, skadede dyr m.m.
Nettside:

X-plore: For de mellom 18-40 år. Reiser til Argentina, Costa Rica, Ghana, Kambodsja, Mosambik, Sør-Afrika Namibia, Zambia og Zimbabwe og jobbe med turisme, miljøvern, skole, helse, foreldreløse dyr m.m. Varer i 1-12 måneder, koster ca 10-30 000 kroner.


Projects Abroad: for de over 16 år. Jobber med barneskole, barnehjem, dyr, nasjonalparker, idrett m.m i Afrika, Asia, Sør-Amerika og Øst-Europa. Varer fra 2 uker til 12 måneder, koster ca. 15-35 000 kroner.
Nettside:

Internasjonal Dugnad: for de over 18 år. Reiser til Europa, Australia, USA, Afrika, Asia og Latin-Amerika, kan jobbe med økologisk jord­bruk, sosialt arbeid, funksjonshemmede m.m. Varer i 2-3 uker, og koster 1 200 kroner.

Latin-Amerikagruppene: for de mellom 18-26 år. Reiser til Latin-Amerika, kan jobbe med jordbruk og organisasjonsarbeid. Varer i 12 måneder, de siste 6 månedene blir brukt til  informasjonsarbeid i Norge. Koster 21 000 kroner.

Idrettens fredskorps: for de mellom 18-28 år. Reiser til Zambia, Zimbabwe, Namibia eller Sør-Afrika for å jobbe med idrett og utvikling. Varer i 12 måneder, koster 5 000 kroner. Reise, bolig, mat og forsikring dekkes.

Røde Kors Ungdom: for de mellom 21-28 år. Landene varierer fra år til år, jobber med ungdom og utvikling. Varighet er 9 måneder, gratis opphold. Reise, bolig, mat og forsikring dekkes. Må ha vært frivillig i Røde Kors.
Nettside:

Fredskorpset: Er for de mellom 18-35 år. Reiser til 56 land i verden. Må selv ta kontakt med organisasjonene Fredskorpset samarbeider med. Varer i 3-12 måneder, er gratis.

LNU Utveksling: for de mellom 20-27,5 år. Reiser til Afrika, Latin-Amerika, Asia og Midt-Østen, Balkan og Kaukasus, jobber med Nord-Sør-spørsmål. Varer 3-10 måneder, oppholdet dekkes ved tilskudd til organisasjon.

Kirkens Nødhjelp: for de mellom 19-23 år. Jobbe med utviklingspørsmål og informasjonsarbeid i Kirkens Nødhjelps partnere i Asia, Afrika eller Latin-Amerika. Oppholdet er på 3 måneder + informasjonsarbeid i Norge. Koster 48 000 + 13 200 kroner.

Global Contact: for de mellom 18-25 år Reiser til Afrika, Latin-Amerika, Asia og Midtøsten for å jobbe med undervisning, helse, fair-trade-prosjekter m.m. Varer 4-5 måneder, koster 30-40 000 kroner.
Nettside:

Sjømannskirken: for de over 21 år. Jobber med praktiske oppgaver, barn, ungdom, kontor m.m. for 32 sjømannskirker over hele verden. Varer opptil 12 måneder, arbeider mot betaling. Må være kristen.
Nettside:

Strømmestiftelsen – Hald: for de mellom 19-25 år. Reiser til Uganda, Tanzania, Peru og Bolivia for å jobbe med utvikling og skole. Varer ca. 7 måneder, koster ca. 80 000 kroner. Er en fagskole, kan søke om lån og stipend fra Lånekassen.

FNs volontørprogram: for de over 25 år. Jobber med  freds- og utviklingsarbeid i over 130 land i verden. Varer 6-12 måneder, er gratis.