Navn: Emilie Femtehjell
Alder: 23 år
Studieretning: Medisin
Studiested: Riga Stradins University i Riga, Latvia.


Hvordan kom du fram til at det var til Latvia du ville dra?


Det at jeg valgte å studere medisin ved Riga Stradins University i Latvia var egentlig ganske tilfeldig. Vi hadde besøk på VGS fra SONOR som fortalte om utenlandsstudier. Jeg og en venninne ønsket å søke oss til samme by, og siden universitene i Riga hadde både medisin- og tannlegestudier ble det bare sånn. I tillegg trenger man ikke opptaksprøver til Riga, kun en søknad med enkelte karakterer, motivasjonsbrev, anbefalningsbrev og lignende.


Hvordan var søknadsprosessen?


Det er jo litt jobb med en slik søknad, men det er tilstrekkelig informasjon tilgjengelig, så det var ikke noe problem. I Latvia ser de på ulike karakterkombinasjoner fra realfagene du har tatt, samt engelsk, matte og naturfag. De ulike kombinasjonene ligger på SONOR sine hjemmesider. Videre måtte man til legen for å få en helseattest, samt røntgen thorax og hepatitt B vaksine. Vi måtte også legge ved et motivasjonsbrev om hvorfor vi ønsket å studere medisin og anbefalningsbrev fra to lærere.


 

Kan du fortelle litt om studiet og undervisningen? 


Medisinstudiet foregår på engelsk, men de tre første semestrene har man også latvisk slik at man skal kunne kommunisere i hverdagen og med pasienter. I Latvia er studiene delt opp i en preklinisk periode de to første studieårene, og en klinisk periode de resterende fire årene. Fra 7. semester har man også blokkfag. Det vil si at man kun har ett fag om gangen. Altså, har man indre medisin, har man 3-4 timer skole den dagen, før man drar hjem og har selvstudium. Dette har man i 3-4 uker før man har et nytt fag. Dette gjør det enkelt å få oversikt og å fordype seg i det enkelte faget.

 

Foto: Emilie Femtehjell 

 

LES OGSÅ: Johannes er praktikant i Brussel


Hva er den største forskjellen på å studere i Latvia og i Norge?


Det blir jo litt vanskelig for meg å svare på, i og med at jeg aldri har studert i Norge, men det er jo ikke å legge skjul på at det er enkelte kulturforskjeller som kan være både utfordrende og spennende. Man lærer ekstremt mye om seg selv når man studerer i utlandet, og det er en erfaring jeg ikke ville vært foruten.I tillegg er det jo mye billigere her enn hjemme, samtidig som man har samme støtte fra Lånekassen – man har derfor råd til å bo i fine leiligheter eller kollektiv, og til å gå ut å spise og kose seg når man ønsker det.


Hvordan er en vanlig dag i Riga?


En vanlig dag i Riga består av 3-4 timer på skolen. Etter skolen driver man litt med selvstudium, trener eller er med venner. En skoledag vil selvfølgelig se litt annerledes ut de første to årene av studiene – da er det dessverre litt lengre skoledager og mer å lese på.


Hvordan er studentmiljøet der?


Studentmiljøet i Riga er veldig bra, og spesielt det norske miljøet. Vi er rundt 110-120 nordmenn i Riga, og de fleste er med i organisasjonen ANSA. Dette gjør det lett å bli kjent med så å si alle, og det er en veldig fin gjeng med studenter. Gjennom ANSA er det altså mulig å være med på mange ulike arrangementer, både faglige og mindre faglige.

 

Foto: Emilie Femtehjell 

 

LES OGSÅ: Henrik studerer politikk og internasjonale relasjoner i England


Hva gjør du når du ikke er på skolen?


Jeg er glad i å bruke fritiden min på treningssenteret. Utenom det er jeg med venner, driver selvstudier eller skriver på hovedoppgaven min. Jeg er også aktiv i ANSA og bruker også mye tid på vervet mitt. Jeg vil absolutt anbefale å stille som tillitsvalgt dersom du blir utenlandsstudent. Det gir muligheter for å bli kjent med enda flere og å få erfaring fra et verv. Det er også en fin ting å ha på CVen.Hvordan er prisnivået og leieprisene der?


Prisnivået varierer mye, men det er uansett billigere enn å leie i de store byene i Norge. Det billigste er å bo i kollektiv med 2-3 andre studenter, og det er også det som er mest vanlig. Jeg tror det vanligste er å betale mellom 3000-7000 kr i måneden (de som betaler opp mot 7000 bor oftest alene).


Er det noe du synes er negativt eller utfordrende med å studere i Latvia?


Kulturforskjellene kan noen ganger være utfordrende, og språkbarrieren kan også være frustrerende. Det er svært mange i Latvia som kun snakker russisk. I tillegg krever lærerne ofte mer disiplin enn i Norge, og du merker at mange av professorene selv utdannet seg under Sovjet-tiden.

 

Foto: Emilie Femtehjell 

 

LES OGSÅ: Ida er på utveksling i USA

 

Er det noe du skulle ønske at du visste før du dro, som andre studenter kan ha nytte av å vite?


Egentlig ikke, det ligger veldig mye god informasjon både på ANSA, SONOR og skolens hjemmesider (rsu.lv). Det er også veldig enkelt å sende skolen mail om man lurer på noe, og de svarer stort sett ganske raskt.Vil du anbefale andre å studere i Latvia, og har du noen tips til nye studenter?
Ja, det vil jeg. Det er et godt, passe stort norskt miljø i Latvia. Det er heller ikke den alt for lange flyturen hjem til Norge dersom savnet skulle bli stort, og billettene er ofte svært rimelige.


Dersom du søker vil jeg anbefale deg å ta kontakt med andre som også har kommet inn samtidig som deg, eller som allerede studerer i Latvia. Jeg fant min roomie på Facebook, og vi har nå bodd sammen i 5 år. Det er veldig godt å trygt når man kommer ned her til noe som kan virke «skummelt» og «ukjent».

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet