Hva gjør en klinisk sosionom

En klinisk sosionom er videreutdannet innen klinisk sosialt arbeid.

Barne- og ungdomspsykiatrien, psykiatrisk helsearbeid og arbeid med rusproblematikk er noen av områdene en klinisk sosionom kan arbeide innenfor. Gjennom individuelle samtaler eller gruppeterapi tilbys mennesker med ekstra behov hjelp.

Personlige egenskaper - Klinisk sosionom

En sosionom må bry seg om mennesker, og bør være empatisk. Tålmodighet og gode kommunikasjonsevner kommer også godt med.

Utdanning / kompetansekrav - Klinisk sosionom

For å bli klinisk sosionom må man først ha fullført en bachelor i sosialt arbeid/ være utdannet sosionom. I tillegg kreves minst fem års relevant arbeidserfaring som sosionom, hvorav to år må gjennomføres før etterutdanningen påbegynnes. Klinisk sosionom er en etterutdanning på to år, som gjennomføres mens du er i arbeid. Yrkestittelen er beskyttet, og må godkjennes av Fellesorganisasjonens fag- og profesjonsforbund.

Studievalg.no - Relaterte studier til Klinisk sosionom


Jobbmuligheter - Klinisk sosionom

Barnevern, skolesektoren og rusomsorg er eksempler på ulike arbeidssteder for den kliniske sosionomen, både i privat og offentlig sektor.


KarriereStart.no - Temaside Klinisk sosionom

KarriereStart.no - Stillingsannonser Klinisk sosionom

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Klinisk sosionom

Lønnsnivå - Klinisk sosionom

Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere tjente gjennomsnittlig 35 500 kroner i måneden i 2011 (SSB). Med videreutdanningen som kliniske sosionomer har, vil lønnen som oftest være noe høyere enn for vanlige sosionomer.

LES OGSÅ: Lyst til å studere folkehelsevitenskap? Les om Synnes erfaringer!

Mer informasjon / linker

http://www.fo.no/godkjenninger/klinisk-sosionom-article1499-148.html

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner