Hva gjør en pedagog

Pedagogikk er læren om oppdragelsen og undervisningens betydning og form, samt teknikker for hvordan man best lærer bort kunnskap til ulike grupper.
Pedagogen arbeider med å lære bort ulike former for kunnskap og å legge forholdene til rette for hvordan læring best skal oppnås. De fleste pedagoger arbeider innenfor utdanningssektoren.

Arbeidsoppgavene til pedagogen er først og fremst å legge forholdene til rette og skape et miljø der det er gunstig å lære. Normer og verdier varierer hos mennesker og grupper, og det er noe pedagogen må ta i betraktning når det gjelder kunnskapsoverføring. Pedagoger jobber også ofte med å utvikle nye teknikker og former for kunnskapsoverføring.

Mange pedagoger har et eget interesseområde de har spesialisert seg i og et eget emne de lærer bort som f.eks. dans, sang eller musikk. Det er også forskjell på pedagoger og spesialpedagoger. Spesialpedagoger jobber med mennesker med spesielle behov som funksjonshemninger eller ulike læringsvansker og fokuserer mer på individuelle behov. Spesialpedagogikk er som oftest et eget emne på universiteter.


Personlige egenskaper - Pedagog

En pedagog bør først og fremst ha god kunnskap om hvordan mennesker fungerer. Det er også viktig å ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å lære bort. Pedagogen må også trives med å jobbe tett med mennesker. Læring kan ta tid, derfor er tålmodighet også en viktig egenskap for pedagogen å ha.

LES OGSÅ: Noras første år som sosialkonsulent - veileder i NAV

Utdanning / kompetansekrav - Pedagog

Pedagogikkstudiet krever at man har generell studiekompetanse og man kan ta både en bachelor og en master innen pedagogikk. De fleste universiteter og høyskoler tilbyr bachelorstudier i pedagogikk.

Hvis man har bachelor eller master i et annet relevant emne kan man ta PPU, praktisk- pedagogisk utdanning, og kvalifisere seg til lektor eller adjunkt tittel. PPU er spesielt rettet mot undervisning på videregående eller ungdomstrinnet.
 

LES OGSÅ: Ønsker du å studere Barnehagelærer? Les dette!

Studievalg.no - Relaterte studier til Pedagog


Jobbmuligheter - Pedagog

De fleste pedagoger jobber innenfor utdanningssektoren enten som lærere eller førskolelærere ved skoler og i barnehager. Mange pedagoger jobber også med ulike kursvirksomheter.

Pedagogikk er et emne det forskes mye på og pedagoger arbeider også i forskermiljøer ved forskningsinstitutter, utdanningssystemet, universiteter eller høyskoler.
 


KarriereStart.no - Temaside Pedagog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Pedagog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Pedagog

Lønnsnivå - Pedagog

Lønnsnivået til pedagoger varierer på grunnlag av arbeidsplass og erfaringsnivå.

LES OGSÅ: Marit og Umar er studentassistenter – Veileder, underviser og motiverer andre studenter

Mer informasjon / linker

Utdanningsforbundet er den største fagforeningen for pedagoger i Norge med over 140 000 medlemmer.  I 2001 ble PS (Pedagogsstudentene i Utdanningsforbundet)etablert, et organ som skal ivareta interessene til studenter av pedagogikk. PS har ca. 11 000 medlemmer og er lokalisert i Oslo.


www.utdanningsforbundet.no
www.pedagogstudentene.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner
www.larerutdanning.no
www.snl.no
www.uio.no
www.utdanningsforbundet.no
www.pedagogstudentene.no