Hva gjør en Kurator

En kurator er med på å skape utstillinger og bidrar både i det kreative og det administrative arbeidet. Som kurator organiserer og utvikler du samlinger av kunstnerisk, historisk eller kulturell betydning. Utstillingene kan være i offentlige eller private rom. Du kan også ha ansvar for å skaffe oppmerksomhet rundt utstillinger og arrangere spesielle visninger rettet mot ulike målgrupper.

En kurator kan lage utstillinger for eksempel ut fra et tema, kunstnerskap eller en tidsepoke.

Tidligere var kuratorbetegnelsen knyttet til personer, ofte utdannet kunsthistorikere, som tok hånd om museers samlinger og hadde ansvar for formidling av disse (museumskurator). I dag har kuratorene ulik bakgrunn og er involvert i hele prosessen fra planlegging og produksjon til formidling av en utstilling. Det vil si at du som kurator kan jobbe med både finansiering, kunstneriske, administrative og praktiske oppgaver.

En kurator har estetisk sans og er engasjert i formidling av kunst. Du arbeider både kunstnerisk og administrativt og bør derfor være både kreativ og strukturert. Produksjon av utstillinger krever ofte at du er praktisk anlagt.


Yrket krever også at du er god til å kommunisere både muntlig og skriftlig og har evnen til å videreformidle kunnskap. Planlegging og gjennomføring av aktiviteter krever kontakt med kunstnere, kolleger og publikum, så du bør ha gode samarbeidsevner.

LES OGSÅ: Emmas første år som formidlingsansvarlig for Norsk Billedhoggerforening - Mitt første år

Utdanning / kompetansekrav - Kurator

Kuratortittelen er ikke knyttet til en bestemt utdanning eller posisjon, men til jobben du gjør – å skape utstillinger. En del kuratorer har bakgrunn som kunstnere, kritikere, konservatorer eller har annen akademisk bakgrunn. Det finnes også egne studier i kuratorpraksis.

Studievalg.no - Relaterte studier til Kurator

Jobbmuligheter - Kurator

Store museer og gallerier kan ha flere kuratorer ansatt, gjerne spesialisert på ulike områder. Mindre museer har ofte kun én museumskurator som har ansvar for mange ulike oppgaver og jobber med samlinger innen ulike fagområder.

Du kan også jobbe som frilanskurator, uten å være tilknyttet en bestemt virksomhet.

KarriereStart.no - Temaside Kurator

KarriereStart.no - Stillingsannonser Kurator

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Kurator

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner