(StudentTorget.no):

skal lede det nye arbeidsutvalget i NSO som tiltrer 1. juli 2017. Nå som partiene skal ut i valgkamp og ny stortingsperiode lover han at studentene og studentbevegelsen ikke skal glemmes.

Beldo ble valgt av landsmøtet, til tross for at valgkomiteen innstilte Hans Christian Paulsen til vervet som landets mektigste student. Valgkomiteen fikk kritikk for å instille et østlandsdominert arbeidsutvalg til å lede studentene det kommende året, og på landsmøtet sikret delegatene en langt større geografisk spredning i arbeidsutvalget, enn valgkomiteen gikk inn for.

— Det har vært et eventyr fra start til slutt. Da jeg annonserte kandidaturet mitt 11. januar føltes landsmøtet som en evighet unna, sier Beldo til nettavisen Khrono.

Beldo er klar til kamp og går offensivt ut, vel vitende om at vi er inne i et valgår som kan få stor betydning for landets studenter.

– Jeg skal sammen med norske studenter sørge for at vi ikke blir glemt. Jeg skal sørge for at verken regjeringen eller de andre partiene slipper unna med tomme ord. En bedring av studentøkonomien og  kvaliteten på utdanningen skal prioriteres i neste stortingsperiode og vi skal stoppe et hvert forsøk på å innføre skolepenger, sier den nyvalgte lederen i NSO, Mats Johansen Beldo.


På landsmøtet ble det blant annet gjort vedtak om å styrke rettighetene for studenter med behov for brukerstyrt personlig assistanse (BPA), og krav om øremerkede midler fra regjeringen for opplæring av studiekonsulenter i hvordan de kan tilrettelegge for studenter med psykiske problemer. Avtroppende leder Marianne Andenæs gir uttrykk for at hun var tilfreds med vedtakene som ble gjort av landsmøtet.

– Jeg er stolt over de gode vedtakene vi har gjort i helgen. Fokuset har vært å gjøre utdanningsnorge, altså studentens hverdag, både nasjonalt som internasjonalt bedre. I tillegg skal NSO som organisasjon nå nye høyder – vi skal bli enda bedre, sier Marianne Andenæs. – Jeg skal fortsette å jobbe beinhardt med NSOs politikk frem til juli. Studentbevegelsen er alltid i utvikling og vil løfte seg enda et hakk når Mats Beldo overtar roret som ny leder, fortsetter Andenæs.

LES OGSÅ: Tuva Todem Lund er Ukas student og ny leder for Norsk Studentorganisasjon - NSO

I valgtalen sa Beldo ifølge Khrono at han vil kjempe for å få gjennomført studentkravet, og at NSO må belage seg på å kjempe hardt for sine saker fremover.


— Jeg står her med en ydmykhet for dem som har kjempet før meg, og som skal kjempe senere. Er det noe vi vet så er det at ingen utdanning eller rettighet kommer av seg selv. Men man kan ikke snakke om høyere utdanning i Norge uten å snakke om og med NSO. Vi går en spennende høst i møte, og studentenes stemme skal ikke bare høres i debatten, men sees i den nye regjeringserklæringen, sa han da, og fortsatte: — Vi vet at det er langt fra ord til handling. Kampen om studentkravet er hard, men uten kamp ingen seier.

LES OGSÅ: Ukas student er Unge Venstres nye leder Sondre Hansmark

NSOs arbeidsutvalg 2017/18:

Leder: Mats Johansen Beldo

Alder: 23 år
Studerer ved UiT – Norges arktiske universitet og kommer fra Alta
Twitter: @MatsBeldo

Nestleder: Anne Helene Bakke
Alder: 22 år
Studerer ved UiO – Universitetet i Oslo og kommer fra Halden
Twitter: @Anneheba

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Kine Nossen
Alder: 26 år
Studerer ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og kommer fra Nordstrand i Oslo
Twitter: @Knossen

Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Ida Austgulen
Alder: 26 år
Studerer ved HVL – Høgskolen på Vestlandet og kommer fra Bergen
Twitter: @idaaust


Velferds‐ og likestillingsansvarlig: Jonas Strisland
Alder: 26 år
Studerer ved UiA – Universitetet i Agder og kommer fra Bergen
Twitter: @JonasStris

LES OGSÅ: Nye tiltak styrker fagskolene og fagskolestudentene i 2017

Internasjonalt ansvarlig: Jone Trovåg
Alder: 29 år
Studerer ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og kommer fra Haugesund
Twitter: @Jonetrovaag