Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at leieprisene stadig stiger. Verst går det ut over studentene.

Leieprisene har steget voldsomt over hele landet siden i fjor høst. Den nylig publiserte leiemarkedsundersøkelsen (LMU) fra Statistisk Sentralbyrå viser at den gjennomsnittlige månedsleien på landsbasis steg med hele 6,7 prosent fra 4. kvartal 2009 til 1.kvartal 2010. Den gjennomsnittlige månedsleien for alle boligtyper var på 5812 kroner forrige kvartal.

– Dette har med den generelle prisstigningen på markedet å gjøre. Man har fått en større etterspørsel, og dermed har prisen på markedet blitt presset oppover, sier leder Stig Høisæther i Leieboerforeningen Bergen.

 

 Slik er leieprisene:


• Gjennomsnittlig månedlig husleie på landsbasis 1. kvartal 2010 er 5812 kroner. Leien er høyest i Oslo og Bærum, hvor gjennomsnittet er 7996 kroner. Det er nesten 1500 kroner høyere per måned enn samlet sett for Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø, der månedsleien er på 6512 kroner i gjennomsnitt. Andre byer med 20 000 innbyggere eller flere har en gjennomsnittlig månedsleie på 5677 kroner.


• I Oslo og Bærum er gjennomsnittlig månedsleie for to- og treroms leieboliger på henholdsvis 7252 og 9097 kroner per måned. Til sammenligning er månedsleie i Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø samlet sett 5756 kroner for en toromsbolig og 6829 kroner for en treroms utleiebolig. På landsbasis er den gjennomsnittlige månedlige leien på 5281 og 6010 kroner for henholdsvis to- og treromsboliger.

• Leie per kvadratmeter faller jo større boligen er. Leieboliger på 30-29 kvm har på landsbasis en gjennomsnittlig årlig leie på 1422 kroner per kvadratmeter, mens boliger i størrelsen 50-79 kvm har en gjennomsnittlig leie på 1105 kroner. Den tilsvarende leien for større boliger på 100-119 kvm er 847 kroner i året.

LES OGSÅ: Arkitektens fem tips til deg som skal leie eller kjøpe studentbolig

 

 

- Studenter sliter

Leiemarkedsundersøkelsen tar for seg landet som helhet. Det er ikke overraskende leieboerne i Oslo-området som betaler mest i leie, men også Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø har merket en sterk økning i leiepriser det siste kvartalet.

– Stigningen av boligleien har hatt en oppadgående effekt. Den har stort sett ligget på rundt 2 - 4 prosent, men etter finanskrisen steg prisen på eiendomsmarkedet, noe som igjen har ført til økte priser på leiemarkedet, sier Høisæther.


Høisæther mener at forholdsvis unge mennesker som studenter er blant dem som rammes hardest av de høye utleieprisene. Han påpeker at studenter har begrenset med inntekter, og dermed kan slite med den sterke økningen.

– Studenter lever på lånte penger. Det er viktig å huske på at støtten de får som regel skal betales tilbake, sier han.

 

LES OGSÅ: SØK BOLIG TIL HØSTEN NÅ!

LES OGSÅ: Hvordan bli kvitt bananfluer – Bananfluefeller og de beste tipsene mot bananfluer

 

- Må skaffe deltidsjobb

Også leder Anne Karine Nymoen i Norsk Studentorganisasjon er bekymret for at studentene skal få problemer med de høye utleieprisene. Hun mener at økningen i utleieprisene har gjort det vanskelig for studentene å leve kun på studiestøtte.

– Studentene vil komme til å bruke mer av studiestøtten på bolig, og konsekvensene av det blir at de blir tvunget til å skaffe seg deltidsjobb, sier hun.

Nymoen mener det er synd at studenter skal måtte være avhengige av faste månedlige inntekter, men ser nødvendigheten av en deltidsjobb i et stadig dyrere leiemarked hvor husleien bare blir høyere og høyere.

– Det kommer til å bli tøffere for studentene som skal ut på leiemarkedet til høsten, og i verste fall er studentene nødt til å få støtte hjemmefra, sier hun.


 

LES OGSÅ: ALT OM DELTIDSJOBB

LES OGSÅ: Hvordan unngå problemer i kollektivet

 

Studentene har en maktfaktor

– Det er selvfølgelig ikke ønskelig at studentene skal være avhengige av en deltidsjobb, men dessverre så ser også vi i Leieboerforeningen at det er en nødvendighet, sier Stig Høisæther.

Han mener at det er bekymringsverdig at studentene må bruke over halvparten av sin månedlige studiestøtte på bolig, men sier at de må tenke på at de har muligheten til å si nei.

– Leier man på privatmarkedet så har studentene en maktfaktor i at de kan si nei til for høye husleier. Det finnes grenser for hva studentene er villige til å betale i måneden for en leilighet, mener han.

Høisæther forklarer at det ikke er fare for at studentene blir stående uten sted å bo dersom de setter en øvre grense for hva de anser som innenfor fornuftig å betale i husleie. Han mener også at det er viktig at leieboerne er oppmerksomme på hva som finnes på leiemarkedet.

– Husleie har med hvilke utgifter utleier pålegger de som leier, og dermed blir det viktig å ikke ta det første og beste man kommer over. Ta deg god tid til å bestemme deg for hva du ser etter, slik at du er obs på pris i forhold til standard. Vet du hva du vil ha, er sjansen også større for at du ender opp med en husleie du kan leve med, råder Høisæther.


 

LES OGSÅ: PASS PÅ LEIEKONTRAKTEN NÅR DU BOR I KOLLEKTIV