(StudentTorget.no):

Om du har dysleksi, sitter i rullestol, eller har et psykisk helseproblem vet du at det å fullføre et studium kan by på problemer. Ifølge NRK fredag, er det få som vet at de kan få økonomisk hjelp til å fullføre studiet sitt. Her er ordningene fra Lånekassen.

– Det største problemet er at studentene ikke blir informert om at de har rett til stipendet, sier Ingvild Stensrud fra Studentparlamentet i Oslo til Nrk.no.

Hun snakker om et ekstrastipend fra Lånekassen. Dette kan studenter med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming søke om i tillegg til den ordinære studiestøtten. 

Seniorrådgiver Eva Ballo ved Høgskolen i Oslo og Akershus uttaler i samme sak at det orienteres om ordningen, men at de har vært redde for å gi for høye forhåpninger. Terskelen for å få stipendet innvilget kan være litt høy, mener hun.

 

Flere praktiske ordninger

Siden ordningen ble innført, har antallet studenter som har fått ekstrastipend steget fra 505 personer i 2011-2012 til 3382 personer i 2015-2016. Her er det altså bare å søke, men det er flere ting du bør vite før du kommer så langt. Lånekassen har nemlig ytterligere to støtteordninger for funksjonsnedsatte og funksjonshemmede.


 

Hjelp til vanskelig situasjon

Gjennomsnittsstudenten går 3614 kroner i minus hver måned. Det er dermed lett å tenke seg til at situasjonen for studenter med funksjonsnedsettelser kan være vanskelig. Ekstrastipendet på 3549 kroner i måneden kan du søke om som tilleggsstøtte. For å søke må du fylle ut et skjema som du finner på Lånekassens nettsider. Fastlegen din, psykologen din, logopeden din, eller en annen fagperson som kjenner behovet ditt og funksjonsnedsettelsen din, må deretter skrive under på dette.

LES OGSÅ: MEXT-stipend til Japan

 

Støtte om sommeren

En gjennomsnittsstudent får studielån og stipend ti måneder i året, og kan ta sommerjobb de to månedene hun ikke får støtte. For deg som ikke har mulighet til dette, har Lånekassen en ordning som gjør at du kan søke om støtte de to feriemånedene også.

LES OGSÅ: Når kommer pengene fra Lånekassen?

 

Pass på inntektsgrensen!

Tilleggsstøtten, og ordningen med støtte om sommeren, blir behovsprøvd opp mot inntekten din. Dette betyr at dersom du får annen støtte som sammenlagt er høyere enn Lånekassens grense for arbeidsinntekt eller trygdeordninger, risikerer du å måtte betale tilbake stipendet ditt som lån. Det er derfor lurt å sjekke om du får annen støtte, og hvor mye du får før du søker.


 

Forsinkelsesstøtte

Støtten til forsinkelse, som den egentlig heter, skal hjelpe deg som ikke har kommet deg gjennom 60 studiepoeng, altså en årsenhet, på normert tid. Merk deg at grunnen til forsinkelsen må være manglende tilrettelegging på studiestedet. I tillegg kan du ikke motta annen trygd, som for eksempel arbeidsavklaringspenger, som skal dekke livsoppholdet ditt.

LES OGSÅ: Masterstipend: - slik kan du få et masterstipend

 

Dokumentér alt!

For å få innvilget støtte må forholdene dine hos høgskolen eller universitetet dokumenteres. Du må altså få dokumentasjon fra lærestedet om at tilretteleggingen ikke har vært god nok til at du har kunnet gjennomføre studieåret ditt. Alle høgskoler og universiteter skal ha studentrådgivere som kan hjelpe deg med denne typen spørsmål. I tillegg må du få dokumentasjon fra NAV om at du ikke mottar annen støtte.

LES OGSÅ: Sjekk om du kan få ekstra stipend

 

Undersøk andre muligheter

Dersom du skulle være uheldig og ikke få støtten du trenger fra Lånekassen, er det flere ting du kan gjøre for å få litt hjelp. For eksempel kan du få tak i legathåndboka på biblioteket. Det finnes mange legater du kan søke på i Norge, og flere av dem er beregnet for mennesker med funksjonsnedsettelser eller funksjonshemminger. Les mer om tilgjengelige stipender og legater her. Lykke til med søkingen!