Mange tror de må jobbe på et lager eller kjøre trailer om man utdanner seg innen logistikk. Dette er imidlertid bare en av mange misforståelser om hva logistikkfaget er.

Nordic Business Institute (NBI) driver logistikkfagskolen som har filialer flere steder i landet. Vi besøkte hovedbasen som holder til i Moss sentrum, bare 40 minutter unna Oslo S. Her møter Studievalg.no seniorkonsulent ved instituttet Lise Bugten, som gjør sitt beste for å forklare oss hva logistikkfaget egentlig er.

 

Logistikk er overalt

- Logistikk finnes overalt i samfunnet. Derfor lærer vi bort logistiske håndtverk som skal hjelpe bedrifter med å effektivisere og optimalisere, slik at de kan utføre oppgaver til en lavere pris og i høyere hastighet.

Seniorkonsulent Bugten er godt vant med å få spørsmålet om hva logistikk er, og det er neppe første gangen hun sliter med å finne en vanntett beskrivelse, hun velger derfor å bruke en metafor.

- Er du glad i å reise, så er alle de små hendelsene som skjer underveis en form for logistikk. Alt fra når du bestiller billett, velger sete, sjekker inn bagasjen osv. så forutsetter det å ha et velorganisert system som sørger for at du kommer frem sikkert og i tide. Dette er logistikk.

 

Et misforstått begrep

Ofte blir logistikk forbundet med det å være trailersjåfører eller lagerarbeider. Det er en fordom Bugten gjerne vil til livs, og hun forklarer at en yrkesrettet utdanning innen logistikk er langt ifra så snevert.

- Logistikk er et merkantilt fag som tilrettelegger for arbeid innen administrasjon og kontor. Man lærer ikke å jobbe på lager, men hvordan man kan administrere det mest mulig effektivt og kostnadsbesparende.

En arbeidsplass som setter store krav til logistikk ifølge Lise Bugten

Dette er noe mange bransjer og bedrifter har behov for i dagens samfunn mener Bugten.

- Det finnes en rekke bedrifter som har store logistiske utfordringer, og i fremtiden vil det være de som har et høyt nivå på logistikken sin som vil tjene mest penger

 

Et fremtidsrettet yrkesvalg

Kompetanse innen logistikk er noe det vil bli et stadig sterkere behov for i fremtiden påstår Bugten.

- Det er vanskelig å spå hvordan fremtiden vil se ut, men vi ser at den kommer i mye større grad til å vare preget av god logistikk. Økende grad av internasjonal handel, blant annet over internett har også kortet avstanden mellom produsent og forbruker betraktelig.

Og siden de logistiske prosessene ofte er de hendelsene som blir tatt for gitt, forutsetter det også at de som utfører dem har god kjennskap til håndtverket. Det får du i Moss.

- Hos oss får du en kort men yrkesrettet utdannelse hvor studentene får erfaring gjennom prosjektarbeid og praktiske oppgaver. Vi  har gode relasjoner med næringslivet og tilbyr elevene muligheten for en praksis-periode etter endt studium.

 

Har store utfordringer

Begrepet logistikk er muligens ikke det enkleste å få fatt på. Hverken for elevene eller rådgivere, forklarer Bugten.

- Vi gjør nå en innsats for å bevisstgjøre rådgiverne i skolen om hva dette faget innebærer. Neste steg er å nå ut til elevene.

For det er ingen hemmelighet at hovedvekten av elevene ved skolen er godt voksne.

- Det gis ikke nok informasjon ved skolene om at logistikk kan være en mulig yrkesvei. Vi forsøker nå å formidle dette gjennom å bruke enklere språk og metaforer, samt tilrettelegge informasjonen gjennom kanaler som unge forstår; lyd og video.

 

Læren om samfunnet

Bugten tror at folk har glemt hvordan ting er tilrettelagt i samfunnet. Og mener at en logistikkutdannelsen kan være med på å påvirke hvordan man ser på ting i hverdagen

- Vi er ikke bevisst nok på hvilke bakenforliggende faktorer som gjør at ting er tilgjengelig for oss. Vi bare kjøper det vi trenger og tenker ikke gjennom hvordan ting blir til eller hvorfor de er blitt som de ble.

- Alle nivåer krever et form for system - dette er logistikk.

Studievalg.nos visitt ved skolen går mot slutten, og begrepet logistikk begynner endelig å få noen knagge å henge på. Er du en nysjerrig sjel som ser etter anvendelige måter å gjøre ting bedre på i hverdagen, er utdannelsen her midt i blinken. Og miljøet ved skolen er upåklagelig ifølge Bugten.

- Det som kjennetegner vår skole er at man lærer logistikk på en praktisk måte, det er ikke nødvendigvis et mål å opparbeide seg flest mulig studiepoeng over lengre tid. Vi tilbyr kort og yrkesrettet utdanning som du kan benytte deg av i praksis, enten det er på fritiden din eller på jobb i en større bedrift.

 

Hvordan er det å studere der?

Under vår visitt fikk vi prate med to av skolens elever som her forteller litt om hvordan de oppfatter utdannelsen ved Logistikkfagskolen i Moss

 

Navn: Nina Merethe Kristiansen
Yrkesretning: Logistikkoordinator - siste semester
Ambisjoner: Arbeide med logistikk, vet ikke i hvilken bedrift.

Hvordan synes du det er å studere her?

- Det er spennende å gå her. Jeg vil absolutt anbefale andre å gå her. De fleste som går her tenker helst på det rettet mot lastebil eller lager, men man lærer mye mer enn som så.

Hvordan fant du ut at du ville studere her?

- Jeg kom hit gjennom et tiltak fra Nav, hvor skolen oppsøkte meg for å fortelle om hva de drev med, i begynnelsen var jeg også negativ før jeg forsto at det gikk an å utdanne seg til mye mer enn lagerarbeid her.

 

Navn: Jan Petter Wulf
Yrkesretning: Logistikkmedarbeider
Ambisjoner: Fullføre tre studiemoduler og gå ut som logistikkøkonom. Arbeide med noe innenfor logistikk

Hvorfor begynte du å studere her?

- Jeg har hele tiden hatt lyst til å arbeide med logistikk, jeg har erfaring med faget fra tidligere og ønsket å fordype meg ytterligere. Logistikk er et veldig stort begrep med mange bruksområder.

Føler du at du får utbytte av å gå her?

- Ja, absolutt. Det har vært en positiv opplevelse for meg å gå på skole her, og det er et spennende felt å utdanne seg innenfor.

Logistikkfagskolen tilbyr 6 ulike studium hvor hver modul gir en konkret yrkestittel. Dersom du fullfører 3 moduler og avslutter med studiet ”Logistikkoordinator ” vil du få tittelen logistikkøkonom.

For å søke trenger du studiekompetanse, fagbrev eller å være vurdert etter reglene om realkompetanse. Med studiekompetanse menes 3 årig videregående skole. For å fylle reglene om realkompetanse skal søkeren kunne dokumentere 5 års yrkespraksis, og være fylt 23 år i opptaksåret. For mer informasjon om studiet, besøk skolens h
jemmeside