Siden 80-tallet har Næringakademiet tilbudt studier med kompentanse innen IT, regnskap, økonomi, markedsføring, reiseliv, ledelse, helse- og kontorfag. Frem til 90-tallet het skolen EDB-Skolen og var i hovedsak rettet mot IT. Men etter hvert som skolen utviklet seg og ble mer populær ble også spekteret på fagene bredere.

I dag kan skolen tilby 7 studieretninger, som alle er spissede og målrettede utdannelser tilpasset næringslivet. Regionsjef ved Utdanningshuset i Bergen, Endre Adolfsen mener at skolen gir elevene god forberedelse til yrkeslivet.

- Vi ser at de merkantile fagene vi tilbyr har stor etterspørsel, og vil også ha det i fremtiden. De ulike retningene avhenger naturligvis av strømninger i markedet, men stort sett kan du si at studentene her har gode jobbmuligheter når de er ferdige.

Tilretteleggingen for dette har Næringsakademiet gjort gjennom årelang pleing av kontaktnettverk i næringslivet, hvor ledende aktører bidrar til å viderutvikle studiumene på teorietisk og praktisk nivå.


- Nesten alle som foreleser hos oss er mennesker som har konkret bransjeerfaring og tar den med og viser den frem i praksis. Samtidig passer vi på å holde oss oppdatert på hva som er gjeldende norm i næringslivet slik at vi har en fruktbart samarbeid som tjener oss, dem og ikke minst studentene godt i det lengre løp.

LES OGSÅ: Studievalg.no besøker Diakonhjemmet Høgskole

 

Merker omstillingen

Og det er jo selve ideen ved en fagskole, at den skal tilby nåværende elever en kort og yrkesrettet billett inn i arbeidslivet. Hos Næringsakadamiet får man et tilbud som er ganske unikt med tanke erfaringen skolen har opparbeidet seg gjennom mange år.

- Det er ikke så mange reelle konkurrenter til det vi gjør. Man har jo alltids Universitet og Høgskoleutdanning som igjen er mye lengre. Men som en kort og praktisk utdanning stiller Næringsakademiet sterkt, forklarer Adolfsen.

- Hvem er den typiske studenten hos dere?

- Det er naturligvis vanskelig å svare på med tanke på alle de ulike retningene vi kan tilby. Men aldersgruppemessig er det i hovedsak unge mennesker mellom 20 og 25. Vi har også noen som ønsker å komme tilbake i skoleløpet gjennom å omskolere seg.


- Hva tror du at de opplever som vanskelig?

- Jeg tror at de som kommer rett fra videregående merker hoppet fra videregående som sin største utfordring, at kravene er høyere her enn hva man forventet. Mange misforstår hva en fagskole innebærer, og derfor er vi påpasselig med å ha skikkelige samtaler med alle som går her, både i forkant og underveis.

- Det er viktig for oss at studentene kan få jobb etter endt utdanning hos oss, men også trivsel i studiehverdagen er naturligvis ting vi prioriterer. Ideen er jo at når man er utstudert her skal man være attraktiv for næringslivet og ha tilrettelagt det håndtverket bransjen etterspør.

LES OGSÅ: Studievalg.no besøker Noroff Instituttet

 

I utvikling

FHvert semester tar skolen inn 20 kandidater til de 7 studieretningene i Bergen. I tillegg har Næringsakademiet avdelinger i Drammen, Fredrikstad og Haugesund. Opptakskravet er å ha fullført videregående skole, eller ha opparbeidet seg realkompetanse tilsvarende.

Undervisningen foregår, som på Fagskoler flest, i et klasserom. En undervisningsform som styrker samholdet mellom elev og lærer, samtidig som det tilrettelegger for et godt klassemiljø. Elevene arbeider fra halv ni til halv fire i en semesterfordeling på ca. 60 % undervisning 40% egenarbeid.


Det er lite av 2 timer lange forelesninger hvor læreren står og prater i et kjør, forklarer Adolfsen.

- Studentene har en rekke gruppeoppgaver, semesteroppgaver og annet praktisk rettet arbeid som de får veiledning og oppfølging for gjennom semestret.
Utplassering i bedrift er heller ikke uvanlig for Næringsakademiets studenter. Og Adolfsen forklarer at noen av studentene har gått videre til jobb via dem.

- Noen av studiene har praksisplasser, og samtidig kan vi hjelpe til med arbeidsplasser for elevene gjennom et bredt nettverk. Blant annet er et yrke som nettverksadministrator en svært etterspurt utdannelse å ha, ettersom nesten alle bedrifter trenger vedlikehold på stadig voksende nettverk.

Og ettersom næringslivet trekkes i nye retninger, følger Næringsakademiet etter. Det er selve grunnoppskriften for deres suksess.

- Vi oppgraderes kontinuerlig etter hva som er mest brukt i de bransjene vi utdanner studentene til. Det gir de en konkurransedyktig utdannelse på kort tid.

LES OGSÅ: Studievalg.no besøker Menighetsfakultetet

Dette kan du studere ved Næringsakademiet

» VIS ALLE STUDIENE TIL NÆRINGSAKADEMIET

LES OGSÅ: Studievalg.no besøker Institutt for Informatikk ved UiO

 

Bilder