De fleste skulle ønske at de var kreative, og at de klarte å tenke utenfor den mye omtalte ”boksen”.  Norges Kreative Fagskole gir deg muligheten til å lære nettopp det – og mye mer.

Vi blir møtt av lokaler som formelig oser kreativitet. Den egenproduserte kunsten, de knallgrønne veggene og ikke minst alt det høyteknologiske utstyret vitner om at dette er skolen å studere ved dersom du ønsker å uttrykke deg på en eller annen måte.

At inntrykket vi har fått stemmer overens med den reelle studiehverdagen, kan Jonas Karikoski (29) bekrefte. Han studerer for tiden interaksjonsdesign, og er lidenskapelig opptatt av å leke med roboter når Studievalg.no tar turen til klasserommet hans.

– Vi skal programmere robotene til å kjøre slik vi ønsker at de skal gjøre, forklarer hans mens han styrer roboten i S-formede vendinger. Hensikten er å definere måten roboten oppfører seg på, for å kunne skape brukervennlige nettløsninger.

– Det gjelder å finne den mest lettvinte og praktiske metoden, sier han, og innrømmer at det kan være vanskelig – men at det nok høres mer komplisert ut enn det er.

Karikoski kan fortelle at det var den store andelen praksis som dro ham mot NKF, og anslår at fordelingen nok er 80 prosent praksis og 20 prosent teori.

– Du lærer hele tiden kreative metoder som du får bruk for når du skal løse de praktiske oppgavene. Det liker jeg!

 

Praksis i sentrum

Norges Kreative Fagskole tilbyr i dag 11 studieretninger innen design, media og kommunikasjon fordelt i byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. For tiden er det omtrent 1800 kreative sjeler som har valgt å få en formell utdannelse i talentet sitt. Markedsdirektør Annelise Kiønig tror at det å kunne studere kreative fag er givende for studentene, fordi det er et spennende fagområde.

– Vi tilbyr spennende utdanninger som gir unik kompetanse. Signaler og trender viser at det kommer til å skapes nye jobber, og dermed oppstår også et behov for denne typen kompetanse i tiden framover, sier Kiønig.

Hun forteller at skolen har valgt å fokusere på praktiske og yrkesrettete utdanninger.

– Studentene jobber spesielt med praktisk arbeid, og direkte ut mot yrker i arbeidslivet. De får praktiske oppgaver de skal løse for reelle kunder, og får i det hele tatt jobbe mest mulig virkelighetsnært i utdanningen.

Markedsdirektøren kan også forteller om mye tverrfaglig arbeid, slik det kreves i den kreative industrien.

– Vi har det bredeste kreative miljøet du kan få, og ved å jobbe på tvers av linjer klargjøres studentene for arbeidslivet. . I tillegg har studentene under hele studietiden en portfolio de jobber med, og som utvikles jo mer de lærer, og som er veldig viktig i jobbsøkingen.

– Mange arbeidsgivere har bachelorgrad som minstekrav. Dere tilbyr kun to år?

– Ja, her tilbyr vi primært toårige utdanninger, men vi har avtale med 14 forskjellige universiteter i utlandet. Det er mulig å fullføre bachelorgraden ved ett av disse. Det finnes mange muligheter etter endt utdanning, og vi tilrettelegger for alle.

 

Krativitet kan læres

Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg spurte meg selv om jeg virkelig var kreativ nok til å begynne på NKF, men det var en del. Jeg har ikke angret et sekund på at jeg tok sjansen.

Marit Eriksen (23) studerer reklame og merkekommunikasjon, og er et vandrende bevis på at skolens motto om at ”kreativitet kan læres” ikke bare er en påstand som har som hensikt å vekke interesse og skape debatt.

– Jeg kommer selv fra en teoretisk bakgrunn, og har hele tiden følt at jeg er mer teoretisk anlagt. Men etter at jeg begynte på NKF så opplever jeg hver dag ting som bekrefter at dette var riktig valg for meg, sier hun entusiastisk.

Og i gangene kryr det av smilende kreatører og kommunikatører som bekrefter at Eriksen ikke er den eneste som føler det slik.

– Det finnes ikke press på at du er nødt til å være kreativ hele tiden. Man får prøvd seg i mange forskjellige roller, og man får hele tiden verktøy som skal hjelpe oss med å forstå sammenhenger. Det fører til at vi hver dag kan komme på skolen og føle oss motiverte og inspirerte, sier hun.

 

Reelle kunder

NKF er kjent for sin tette tilknytning til næringslivet, og det bærer skolen preg av. Den dagen Studievalg.no besøker den kreative hulen, er det siste innspurt i en oppgaveløsing, og småstressede interiørdesignere flyr fram og tilbake bak lukkede dører og gjentapede vinduer. Her er det reelle oppgaver for virkelige kunder som skal løses, og alle vil vinne!

Også på reklamelinjen er det praksisen som står i sentrum, selv om Eriksen innrømmer at de nok har mer teori enn de fleste andre linjene.

– Studiehverdagen er veldig forskjellig og umulig å forutsi. Men når vi har praktiske oppgaver, får vi reelle kunder som laget en case til oss. Gjør man en god jobb, er dette absolutt kontakter man kan benytte seg av senere og opprettholde kontakten med.

– I denne bransjen er anerkjennelse gull verdt, og det at vi jobber så tett med en kunde som ikke har noe med ”skolesettingen” å gjøre, bekrefter det vi får innprentet fra dag en: Nettverk er nøkkelen.

Eriksen forteller at hun liker at skoledagene er såpass virkelighetsnære som de er. Et resultat av det faktum at de har reelle kunder, men også vitenen om at lærerne oftest har jobbet i relevante bransjer tidligere, og dermed vet hva de snakker om.

– Det gjør at det ikke blir så skummelt når jeg skal ut å søke jobber, smiler Eriksen.

 

Har medbestemmelse

Reklamestudinen jobber for tiden også deltid for skolens studieveiledningstilbud, Team S. Her gir studentene selv veiledning og informasjon til interessenter som på en eller annen måte har vist sin interesse for skolen. De jobber særlig mye med dialog i sosiale medier, og treffer nåværende og tidligere studenter i kanaler som Facebook, Twitter, YouTube og via NKF-bloggen.

Og på spørsmålet om hvorvidt studentene har en stemme på NKF, lyser Eriksen opp og svarer et klart og rungende ”JA”.

– Vi er veldig involverte når de forskjellige arrangementene skal planlegges, og dersom vi kommer med forslag, blir de tatt til etterretning, sier hun.

Det er markedsdirektør Kiønig enig i.

– Studentene på NKF blir hørt. De sitter i styret, og har medbestemmelse på den måten. I tillegg har hver klasse en klassekontakt som har tett samarbeid med administrasjonen. Denne gir tilbakemeldinger som blitt tatt utgangspunkt i ved endringer, forteller hun.

– Og det er ikke bare i administrasjonen og styret vi blir hørt, skyter Eriksen inn. Hun er veldig fornøyd med oppfølgningen fra studieveilederne, og mener at det er en av de mest positive tingene ved å studere på NKF.

– Lærerne støtter deg, gir deg veiledning, tilbakemelding og konstruktiv kritikk, tilrettelegger og anbefaler. Undervisningstimene er mer en dialog mellom studenter og studieveileder, og det oppfordres til at alle engasjerer seg og diskuterer i timene.

– Jeg føler meg rett og slett inkludert, avslutter hun.