Da Studievalg.no besøker Diakonhjemmet Høgskole, som holder til i praktfulle bygninger på Majorstuen, blir vi tatt imot av prorektor, Olav Fanuelsen. Han forklarer Høgskolens vakre beliggenhet.  

– Diakonhjemmet ble etablert i 1890 etter inspirasjon fra den tyske kirke og datidens sosiale nød. Diakonhjemmet feirer i 2010 sitt 120 års jubileum, sier Fanuelsen, som raskt trekker samtalen inn på mer dagsaktuelle ting.    

– I Oslo har vi nå bachelorutdanninger innen sosionom, sykepleie og diakoni, mens Rogaland (Sandnes og Haugesund) tilbyr vernepleie og ergoterapi. Her i Oslo har vi også masterprogrammer i verdibasert ledelse, familieterapi og diakoni.  

Fanuelsen kan også avsløre at nye utdanninger er på trappene. 

– Akkurat nå har vi en mastergrad i helsetjeneste til eldre inne til godkjenning. Med tanke på den varslede eldrebølgen så vil dette være et sårt tiltrengt studieprogram.

 

Verdibasert undervisning

På Høgskolens hjemmeside kan man lese om Høgskolens fokus på mennesket og samfunnet i undervisningen. Fanuelsen presiserer verdisynet.


-– Vi ønsker at studentene gjennom hele studietiden får muligheten til å reflektere over grunnleggende verdier knyttet til menneskesyn, etikk og omsorg. 

-– I undervisningen utsetter derfor lærerne bevisst elevene for etiske problemstillinger, samtidig som de forsøker å prege dem med sine holdninger. 

Fanuelsen tror også studentene tar med seg gode holdninger ut i arbeidslivet. 

– Generelt ser vi at de som utdanner seg hos oss viser stort engasjement i senere arbeid, noe som kanskje skyldes deres verdigrunnlag og motivasjon, sier Fanuelsen, og presiserer at de ikke bare har studenter med kristent livssyn.  

– Vi tar utgangspunkt i kristne verdier, men har likevel studenter med flere ulike livssynsbakgrunner.

LES OGSÅ: Studievalg.no besøker Høgskolen i Østfold

 

Valgte å jobbe med mennesker

I kantinen treffer vi sosionomstudentene Sigurd Riste Andersen (22) og Thorbjørn Andvik Holm (23), som begge er ferdige med bachelorgraden til sommeren. De valgte Diakonhjemmet Høgskole fordi de ønsker å jobbe med mennesker.

– Jeg synes det er interessant å jobbe med mennesker og liker å prate med folk, begynner Sigurd, som valgte Diakonhjemmet Høgskole av tilfeldige årsaker.


– Verdiene var egentlig ikke viktige da jeg begynte, men i løpet av studietiden har jeg selvfølgelig blitt preget av dem. Ikke nødvendigvis bare på grunn av skolens verdier, men også fordi studentene her er annerledes enn på andre høyskoler.

LES OGSÅ: Studievalg.no besøker Høgskolen i Vestfold

 

Toleranse og frihet

Evalueringer Diakonhjemmet har gjort, viser at mange studenter velger skolen på grunn av verdigrunnlaget og ønsket om å hjelpe andre. Thorbjørn, som søkte Diakonhjemmet ut ifra et kristent livssyn, bekrefter dette. 

– Skolen har et annet utgangspunkt for undervisningen, noe som passet bra med mitt livssyn.

– Det viktigste er likevel at vi blir bevisstgjort på andre religioner og religionsfrihet. Mange slike temaer blir tatt opp og problematisert i undervisningen. 

Sigurd er enig med Thorbjørn.

– Det er en helhetstenking rundt mennesket som er veldig positiv her, og som jeg helt klart kommer til å ta med meg ut i arbeidslivet.

LES OGSÅ: Studievalg.no besøker: Næringsakademiet

 

Arbeidsrelevant

Høgskolen ligger rett ved Diakonhjemmet Sykehus, noe som betyr en umiddelbar nærhet til praksis og aktuell sykepleieforskning. I tillegg finnes det praksisavtaler med flere andre institusjoner. Thorbjørn og Sigurd var begge i praksis hele fjerdesemesteret.  


– For meg var det viktig å knytte teori inn i praksis, samtidig som det var en bekreftelse på at jeg hadde valgt riktig, forklarer Sigurd, som i praksisperioden arbeidet i uteseksjonen med ungdom og rus. Der har han nå fått deltidsjobb.  

– Jeg fikk fortsette etter praksisperioden, og kunne egentlig tenke meg å ha dette som fulltidsjobb.

Praksisplassen blir bestemt ut ifra ønsker og priorterte lister. Thorbjørn, som i feriene arbeider på ungdoms- og familieleirer, forteller at ikke alle er like fornøyd.

– De aller fleste er positive, men noen få reagerer negativt. De mener kanskje de ikke har fått den veiledningen de har krav på samtidig som valget av praksisplass ble feil, sier Thorbjørn, og legger til.

– Egentlig skulle jeg ønske vi hadde mer praksis, slik at vi fikk prøve oss på enda flere felt.

LES OGSÅ: Studievalg.no besøker Bjørknes Høyskole

 

En sosial læreplass

De fleste studentene, både i Oslo og spesielt i Rogaland, jobber ved siden av studiene. Likevel opplever Thorbjørn og Sigurd det sosiale miljøet som positivt.

– I vår klasse, hvor det er rundt 60 studenter, så blir vi selvfølgelig godt kjent med hverandre. Gjennom studietiden har det også vært mye gruppearbeid, forteller Thorbjørn. 


Sigurd er enig, men peker på at mye har forandret seg siden starten.

– I begynnelsen så ble alle invitert på store fester, men etter hvert finner folk seg sine venner, og det blir kanskje mer slik at man henger med sine. 

Gjennom studieåret blir det blant annet arrangert torsdagsfrokoster, høstfester og rafting i Sjoa. Det er likevel en ting de to studentene savner.

– Vi ønsker oss en ny gymsal, sier de samstemt, og påpeker savnet av den gamle gymsalen som nylig ble fjernet.

LES OGSÅ: Studievalg.no besøker Make up artistskolen i Oslo

Dette kan du studere ved Diakonhjemmet Høgskole

» VIS ALLE STUDIENE TIL DIAKONHJEMMET HØGSKOLE

LES OGSÅ: Studievalg.no besøker: Logistikkfagskolen i Moss

 

Bilder