Mediebransjen

Mediebransjen byr på stort ansvar og kontinuerlig press, og er langt i fra så glamorøs som mange tror den er. Ugunstige arbeidstider, høy stressfaktor, deadline på deadline og hoppende sinte sjefer, som maner til kvalitet og kvantitet på inn- og utpust, er bare deler av mediebransjens daglige brød. Dette kan skremme vannet av enhver. Historien tegner bilde av den medieansatte som en kronisk fyllesjuk Odd Nerdrum, som rett som det er slentrer ned til advokatkontoret for å skrive under på nok en skilsmisse.

 

Søker engasjement og kunnskap

En av Norges hovedaktører innen mediebransjen, Schibsted, er stadig jakt etter talenter med stor læringsevne og stort utviklingspotensial, som vil være med å skape morgendagens medier i innland og utland. Schibsted tilbyr årlig 20 traineestillinger, og håpefulle søknader strømmer inn. Leder for talentutvikling i Schibsted, Mette Krogsrud, forteller at kandidater som utmerker seg i engasjement i kombinasjon med akademiske resultater, og interesse for samfunn, skiller seg ut i søkermassen.


– Søkere som kan vise til å ha oppnådd noe og engasjert seg utenfor skole står sterkt. Det foreligger ingen eksplisitte krav om journalistisk eller redaksjonell erfaring. Har man derimot vært aktiv innen en studentavis reflekterer dette en medieinteresse, som selvsagt er positivt ved arbeid i en ledende mediebedrift, forteller hun.

Hun understreker at man bør reflektere god kjennskap til bedriften, stor interesse for mediearbeid, samt innsikt i egne evner og personlige egenskaper.

– Søkeren må få frem initiativ og motivasjon på en ærlig måte. Det å ha oppnådd noe konkret, eksempelvis innen en studentorganisasjon eller forening, vektlegges stadig større verdi. Det kan være en god skole for å oppnå solid selvinnsikt i hvordan man fungerer i tilsvarende roller senere i livet. Ofte kumulerer slik erfaring i en avgjørende selvtillit stilt overfor stillingens oppgaver, samt innsikt i hva disse innebærer, sier Krogsrud.

– Schibsted ser etter kandidater med potensial til å bli gode framtidige ledere innen konsernet. Vi ønsker å rekruttere folk som tør, skaper og utfordrer, utdyper hun og understreker viktigheten av «å få til ting».


 

Still forberedt til intervjuet

Har man skrevet en god søknad, og blir valgt ut til avgjørende intervjurunder, understreker Krogsrud viktigheten av å være godt forberedt. Men hvordan kan man stille tilstrekkelig rustet mot best mulige sjanser for opptak?

– Her vil jeg fremheve god selvinnsikt og ærlighet som viktige stikkord for å gjøre et godt inntrykk på jobbintervjuet. God selvinnsikt er ofte avgjørende for å fungere optimalt i samarbeid med andre. Gode samarbeidsevner i kombinasjon med kunnskaper, interesse og engasjement er viktig. Manglende selvinnsikt og en påtatt mine slår lett sprekker. Det avsløres fort i en intervjusituasjon, mener hun.

Krogsrud fremhever at det er viktig å få fram personlig engasjement og vise hvordan man passer inn.

– Det er en stor fordel å ha satt seg godt inn i bedriften før man kommer på intervjuet. I tillegg er det positivt om kandidaten klarer å belyse hvordan hans eller hennes samarbeidsevner og egenskaper, i kombinasjon med engasjement og kunnskap, vil gagne bedriften.

LES OGSÅ: Mediebransjen - Verdifull erfaring

 

Opp og fram

Har man først fått muligheten til å komme inn i bransjen, utmerker man seg nettopp ved gode lederegenskaper, samarbeidsevner og engasjement. Å kunne vise til resultater synes å være en vei videre opp og fram i bransjen. Så her nytter det ikke å hvile på laurbærene av å ha blitt valgt ut i første omgang. Står man på, er det duket for å gå gradene oppover innad i bedriften, men også i mediebransjen forøvrig. Likevel er det slik at har man først fått den gylne sjansen, er dette et realt fraspark videre på karriereveien.


Bransjen krever kontinuerlig stå-på-vilje, stort engasjement, fritidsofring og resultatbasert utvikling.

LES OGSÅ: Blogger - yrkesbeskrivelse | Yrke blogger

 

Hold deg oppdatert

Det er ikke til å stikke under en stol at integrasjon i bedriftens oppgaver går lettere og raskere med grundig forhåndskunnskap. Har du for eksempel fått en sommerjobb i en avisredaksjon, kan du utmerke deg ved god forståelse av sentral begrepsbruk. Dette er tidsbesparende for alle parter, og man unngår misforståelser. Oppdater deg jevnlig, for bransjeterminologien ekspanderer stadig i kjølevannet av nye formidlingsmuligheter og metoder.

LES OGSÅ: Yrkesintervju - Modell - Ingrid Auestad

 

Les om yrkene i mediebransjen

- Journalist
- Fotojournalist
- Fjernsynsfotograf
- Programmedarbeider
- Se flere yrker i Yrkesguiden

LES OGSÅ: Fysikkutdanning - Andreas Wahl gjør fysikk morsomt

 

Her finner du jobbene i mediabransjen

Se ledige stillinger i bransjen Media / Underholdning

Se arbeidsgivere i bransjen Media / Underholdning