1. Fortell kort om hva du jobber som og hvor!

 

Jeg har vært ansatt hos Xtra personell hvor jeg har innleid hos EDB Business Partner siden 2006. Dette har vært i flere stillinger; helpdesk, som Teamleder og konsulent i et prosjekt. Har nå nettopp fått fast ansettelse i EDB Business Partner som Identity Manager. Kort går dette ut på å finne ut hvordan man best mulig skal håndtere brukere på en sikker måte, og samtidig gi de tilganger til forskjellige datasystemer etter behov. EDB er et av Nordens største konsern innen IT, og leverer IT-løsninger til flere store norske og Nordiske selskap.

 

 

2. Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

 

Akkurat nå er det hektisk med å komme seg inn i den nye stillingen, og det blir mye lesing og egenstudie. Den starter allikevel som oftest med at man leser gjennom e-post, og ser over eventuelle oppgaver som skal løses og forberede møtedeltagelse. Deretter går jeg gjennom hva som skal løses på lengre sikt, og tar en rask planlegging av hva som må gjøres når.
Da jeg jobbet som Teamleder gikk en vanlig dag ut på å følge opp de jeg var leder for, sørge for at vi hadde dekning for de som eventuelt var syke og holde kontroll på at vi løste de oppgavene vi var satt til å gjøre.

 

 

3. Hva skal til for å lykkes i din jobb?

 

Ambisjoner, punktlighet, viljestyrke og stå-på-vilje har vært mine kriterier for å lykkes. Å jobbe innen IT kan være et mangfoldig spekter, og det er ikke alltid like enkelt å se hvilken retning yrkeslivet tar. For min egen del tok karrierevalget en helt annen retning etter at jeg ble tilbudt en Teamleder-rolle. Fra å ha en teknisk utdanning ble jeg etter hvert mer interessert i administrasjon og ledelse. Et kriterie for å lykkes for min del har derfor blitt å tørre å ta sjansen på å utfordre utdanningen min.

 

 

4. Hvordan er den typiske karrierevegen videre i ditt yrke / din bransje?

 

IT-konsulent er vel en av de bredeste arbeidsbeskrivelsene jeg vet om, så veien videre kan være mangt. Typiske stillinger videre er for eksempel programmerer, driftskonsulent, nettverkstekniker og så videre. For min del er det ledelse som er karriereveien jeg søker.

 

 

5. Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

 

De fleste starter nok sin karriere i en Helpdesk. Det søkes alltid etter nye konsulenter til disse jobbene, og de gir et bredt grunnlag og innsyn i kundene og kundenes behov. Mange bruker senere Helpdesk som et springbrett inn til andre jobber i IT-bransjen, samt at de skaffer seg jobberfaring

 

 

6. Hva er din utdanningsbakgrunn?

 

Jeg har to års utdanning fra Høgskolen i Sør-Trøndelag innen Drift (kandidatstudium), samt et år Informatikk ved NTNU.

 

 

7. Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

 

Jeg har jobbet veldig målrettet, og hele tiden hatt ambisjoner om å komme meg opp og frem. Jeg har lite fravær, og har alltid møtt opp punktlig til jobb. Jeg har vært villig til å jobbe ekstra, og ikke vært redd for å ta på meg oppgaver som ved første inntrykk kan virke store og utfordrende.

 

 

8. Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?

 

Det er mye tilfeldigheter som spiller inn. Man må være på rett sted, til rett tid. Når det tidspunktet kommer, og det gjør det, så er mitt råd at man har fulgt det jeg har nevnt tidligere: Ambisjoner, punktlighet, viljestyrke og stå-på-vilje. Man må sette seg inn i den jobben man har, selv om man vet den er midlertidig og kanskje ikke alltid like interessant. Man er gjerne i et kull av personer i samme jobb, og da lønner det seg å sikte på å bli den beste i kullet.

 

 

9. Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har? (personlighet, akademiske meritter, utdanningsretninger, annet)

 

Av utdanning ville jeg nok anbefalt at man har en grunnleggende IT-utdanning, samt erfaring med prosjektarbeid.
Viktigst er nok en åpen personlighet. Er man sjenert, bør man jobbe med å kvitte seg med det. Man møter mange forskjellige folk, og man må tørre å møte de alle, særlig i motgang. Det meste av det jeg jobber med, og de kunnskaper jeg sitter med, har jeg fått gjennom arbeidserfaring. Man er langt fra ferdig utlært når man har fått vitnemålet fra skolen.

  

 

10. Et siste spørsmål! Hva er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?!

 

Det beste er nok varierte arbeidsoppgaver. I tillegg har jeg en veldig fleksibel arbeidsdag, og føler for det meste at jeg er min egen sjef. Jeg møter også mange mennesker, og man skaper seg derfor et større nettverk. Man blir også alltid gitt nye utfordringer, noe som gjør at man alltid lærer noe nytt.

 

 

 

Takk for at du svarte og lykke til videre!