Personlige egenskaper - Sanger

For å kunne lykkes som sanger må man være musikalsk, ha en god sangstemme og være komfortabel med å stå på en scene foran andre mennesker. Det kreves mye tålmodighet, formidlingsevne og ha evne til å samarbeide med andre.  

Hva gjør en Sanger

Sang er et utøvende yrke hvor man lever av å synge eller har det som et tilleggsyrke. Sangere kategoriseres vanligvis i damestemmene sopran og alt, og mannsstemmene i baryton og bass.

De vanligste områdene å arbeide for sangutøverne er innen opera-, konsert- og kirkesang. 
 
En gjennomsnittlig arbeidsdag går mest med til å øve stemmen, pusteteknikker, innarbeiding av nytt materiale og øvelser i sangteknikk. Ofte er dette en større del av arbeidshverdagen enn selve fremføringen. Utøvere i sjangerne pop, rock og visesang bruker også mye tid på dette, men har som regel et større fokus på turnevirksomhet og studioarbeid. 

Utdanning / kompetansekrav - Sanger

I dag finnes det åtte musikkonservatorier i Norge. Her tilbys flere varianter av relevant utdanning for sangere, og har som regel en varighet på mellom 3 og 6 år. Operasangere utdannes ved Kunsthøyskolen i Oslo. Det er mer vanlig med andre utdanninger eller læringsprosesser hvis man ønsker å satse mer i retning av rock-, pop- og visesang.

Studievalg.no - Relaterte studier til Sanger


Jobbmuligheter - Sanger

Noen personer kan leve av å være sanger, men de fleste har det som et tilleggsyrke eller kun som en hobby. Mange sangere har et annet nært knyttet yrke i tillegg som for eksempel sang- eller musikklærer.

De som har sang som hovedyrke er mest representert innen opera- og konsertsjangre. Disse lever av oppdrag innenfor opera og konsert- og kirkesang i tillegg til opptredener i radio, tv etc. Andre inntektskilder kan være fra cd-salg, turnevirksomhet og konsulentoppdrag. 
 


KarriereStart.no - Temaside Sanger

KarriereStart.no - Stillingsannonser Sanger

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Sanger

 

Lønnsnivå - Sanger

Mange sangere er selvstendig næringsdrivende og arbeider på frilansbasis. Dette gjør at det vil variere stort ut fra antall oppdrag man får og i hvilket omfang.

Sangere som er ansatt i Den Norske Opera & Ballett, og ansatte i teatrene har en tariffestet lønn på mellom 300.000 og 400.000 i året.

LES OGSÅ: Simen Bredesen Hørthe studerer opera og er Ukas student hos StudentTorget.no

 

Takk til / Kilder

Den Norske Opera & Ballett: www.operaen.no

Musikernes Fellesorganisasjon: www.musikerorg.no

Norges Musikkhøgskole: www.nmh.no
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner