Hva gjør en Kunst- og kulturformidler

Som kunst- og kulturformidler jobber du med formidling av kunst og kultur i for eksempel skoler, biblioteker, museer og gallerier.

En kunst- og kulturformidler arbeider med å formidle kunst og kultur til barn, unge og voksne. Formidlingen skjer en rekke steder i samfunnet, deriblant i offentlige og private institusjoner og organisasjoner.

Media, interesseorganisasjoner og forsknings- og utdanningsinstanser bidrar også i kunst- og kulturformidlingen.

Arbeidet foregår på ulike måter avhengig av hvor du jobber:

I skolen formidles kunst og kultur gjennom undervisning
Ved museer og kulturhus dreier det seg om tilrettelegging for fremvisning og tilgjengelighet
Du kan også arbeide med formidling av spesifikke kulturer eller kunstområder på oppdrag fra interesseorganisasjoner
Formidleren kan i mange tilfeller ha mye administrativt ansvar.

Utdanning / kompetansekrav - Kunst- og kulturformidler

Det tilbys egne studier i kunst- og kulturformidling flere steder i landet. Du kan også jobbe med kunst- og kulturformidling uten spesifikk utdanning.

Det finnes høyere utdanning innenfor en rekke kunst- og kulturfaglige områder.

Studievalg.no - Relaterte studier til Kunst- og kulturformidler

Jobbmuligheter - Kunst- og kulturformidler

 

KarriereStart.no - Temaside Kunst- og kulturformidler

KarriereStart.no - Stillingsannonser Kunst- og kulturformidler

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Kunst- og kulturformidler

Lønnsnivå - Kunst- og kulturformidler

Lønn blant kunst- og kulturformidlere varierer avhengig av arbeidssted, arbeidsoppgaver og formell kompetanse. Mange kunstformidlere er dessuten ansatt på deltid.

Ansatte som jobber innen undervisning i kommune og fylkeskommune har en gjennomsnittlig årsinntekt på 490 800 kroner (Kilde: SSB 2012).

 

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner

Master ved Hult International Business School

Du fortsatt søke! Studer i London, Boston, New York, San Fransico, Dubai eller Shanghai.
Velg mellom Master in Finance, Master in Internatonal Business, Master in International Marketing, Master in Business Analytics, og Master in Disruptive Innovation.

Pauline er kontaktperson i Norge for Hult International Business School. Hun kan svare på dine spørsmål, og kan hjelpe deg fra søknadsprosessen til du skal begynne. Fyll ut kontaktskjema dersom du har spørsmål eller ønsker å søke. Hun er også i Oslo av og til dersom du ønsker å møte henne for personlig oppfølging. 


Annonser:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: