(StudentTorget.no):

Som eneste utdanningsinstitusjon i landet tilbyr Bjørknes høyskole en bachelorgrad i fred og konflikt.

- Hvis jeg kunne velge jobb fra øverste hylle? Da måtte det blitt noe høyt opp i FN-systemet, svarer Mads Solheim (20).

Den store drømmen er å få arbeide rundt Sikkerhetsrådet, der hvor de virkelig store avgjørelsene tas. Som første steg på veien tar han en bachelor i fred og konflikt.

- Jeg hoppet ganske tilfeldig på årsstudiumet i freds- og konfliktstudier i fjor, og fant ut at dette var midt i blinken for meg.

Solheim bestemte seg derfor for å gå videre, og ta en hel bachelorgrad.

- Man får en mye bedre forståelse for hva og hvorfor det som skjer i verden, skjer. I tillegg får man en bredere forståelse for hvordan samfunnet henger sammen, og hvordan man kan møte de problemene som oppstår.

 

- Alt må ses i sammenheng

 

 

 

Studietur til Tanzania: Mads Solheim (20) studerer en bachelor i fred og konflikt ved Bjørknes høyskole. Her avbildet på studietur i Tanzania med fadderbarnet sitt.

Bjørknes høyskole opprettet i 2009 et årsstudium i freds- og konfliktstudier. Høsten 2011 utvidet skolen studietilbudet til også å gjelde en treårig bachelorgrad.

- Studiet tar for seg en rekke dagsaktuelle og spennende problemstillinger som gir deg kompetanse innen et voksende og stadig viktigere fagfelt, forklarer studieleder Torstein Dale-Åkerlund.

- Vi lever i en globalisert verden hvor hendelser som forekommer langt borte - både positive og negative - har innvirkning på våre liv. Dersom ditt interesseområde strekker seg utover Norges grenser og du ønsker kunnskap om, og bedre forståelse av hvordan verden fungerer, er freds- og konfliktstudier midt i blinken for deg, fortsetter han. 

Bachelorgraden er et tverrfaglig studium, og fagene det undervises i tar for seg temaer som hører hjemme innenfor statsvitenskap, utviklingsstudier, kulturstudier, sosiologi, antropologi, komparativ politikk, samfunnsgeografi, filosofi, psykologi, historie, religionsstudier og strategi- og forsvarsstudier.

Det tverrfaglige fokuset er en av grunnene til at Mads Solheim valgte å utvide årsstudiet til å bli en hel bachelorgrad.

- I motsetning til andre samfunnsfaglige studier som gjerne snevrer inn fokuset til enten å gjelde politikk, utvikling, økonomi eller liknende, så har man her et bredt perspektiv. Det synes jeg er viktig, og det gjør i tillegg studiet veldig interessant. Men det kanskje aller viktigste jeg har lært som freds- og konfliktstudent - hvis du ser bort fra mer akademiske spørsmål - er at alle ting må ses i en sammenheng.

Som student i fred og konflikt på Bjørkenes lærer man å analysere hvorfor kriger oppstår, hvilke konsekvenser de har, i tillegg til hvordan man kan stoppe og forhindre pågående og fremtidige konflikter.

LES OGSÅ: Vurderer du å studere fornybar energi? Les dette først!

 

 

Tilpasset ulike grupper

 

Studieleder: Studieleder ved freds- og konfliktstudier på Bjørkenes høyskole, Torstein Dale-Åkerlund

 

Målgruppen for bacheloren er ifølge Dale-Åkerlund bred.

- Studiet er tilpasset flere ulike grupper, både de som kommer rett fra videregående, de som er i gang med andre studier og vil innpasse fag og de som allerede er i arbeidslivet. Det gjelder for eksempel journalister, forsvarsfolk, ansatte i ulike departementer og liknende.

Studiet kan altså benyttes alene som en grunnutdanning, som første steg i en fordypning innen feltet eller som et supplement til annen utdanning.

LES OGSÅ: Utdanning i Forsvaret - muligheter for en karriere med flagget på brøstet

 

 

På tur til Tanzania

 

- Hva gjør dette studiet spesielt?

- Allerede første studieår reiser du til Tanzania i seks uker, reklamerer Dale-Åkerlund.

- Mens vinterkulden herjer i Norge tørker våre studenter svette under Afrikas varme sol. Her får du for eksempel opplæring i Swahili, faglig undervisning og ikke minst ettertraktet felterfaring.

I tillegg arrangeres studietur i løpet av andre studieår, men da er den litt kortere. Denne våren går turen til Midtøsten.

Studielederen legger vekt på at studentene - i tillegg til internasjonal erfaring -  får kjennskap til mange av Norges fremste eksperter og noen av institusjonene og organisasjonene innenfor fagfeltet.

- Norge har lange tradisjoner og rik fagkompetanse innen dette fag- og forskningsfeltet. Det er noe vi ønsker å benytte oss av. Vi har ved flere anledninger hatt besøk av gjester som Jan Egeland, Kai Eide og Thomas Hylland Eriksen. Høyskolen har også et nært og godt samarbeid med Fredsforskningsinstituttet PRIO, slik at mange av våre gjester kommer derfra.

LES OGSÅ: Erna Solberg talte til studentene

 

 

- Tett oppfølging

 

Dere er en privat høyskole, gjør det at studentene får noen tilbud som offentlige skoler ikke har mulighet til å tilby?

- Den største forskjellen fra offentlige høyskoler og universiteter er at vi i langt større grad tilbyr en tett og personlig oppfølging, uttaler studielederen.

- Vår erfaring er at individuell veiledning både gir studentene mulighet til å ta opp ting som kan være utfordrende i studenthverdagen og bidrar til å styrke deres faglige utvikling. Vi har dessuten begrensede antall plasser for å sikre kvalitet og for å tilrettelegge og oppmuntre til diskusjon og deltakelse.

At klassene er mindre enn ved offentlige høyskoler har Mads Solheim lagt merke til.

- Jeg mener man vi får veldig god oppfølging. Foreleserne vet hva du heter, og man har mulighet til å spørre dem hvis det er noe man lurer på. I tillegg får man et sterkt klassemiljø siden man blir godt kjent med de andre studentene, da det er få studenter. Alt dette gir gode muligheter for diskusjoner, mener jeg er svært viktig, særlig på et studium som dette.

LES OGSÅ: OsloMet er Norges nye universitet

 

 

- Klare for nye perspektiver

Freds- og konfliktstudier ved Bjørknes


- Bjørknes høyskole er en privat høyskole, du må derfor betale skolepenger.  

- En bachelor i freds- og konfliktstudier koster 82 000 kr for et årsstudium/første år av bachelor (Studietur til Tanzania innkludert). Deretter koster studiet 68 000,- per år (60/180sp).

- I tillegg til vanlig utdanningsstipend og -lån fra Lånekassen, kan du få opptil 58 260 kr i skolepengelån per år.

- På bachelornivå blir støtten gitt med 50 prosent som lån og 50 prosent som stipend. Betaler du skolepenger utover dette, blir resten gitt som lån.

 

 

 

 

 

 

 

Kilder: bjorknes.no og lanekassen.no

 

Spørsmålet er hvilke jobbmuligheter et slik tverrfaglig studium kan gi. Dale-Åkerlund mener du med en bachelor i fred og konflikt er en anvendelig skikkelse i arbeidslivet. 

- Kunnskap innen freds- og konfliktstudier er et viktig steg på veien mot jobb både i Norge og internasjonalt, enten det er i Utenriksdepartementet, i andre departementer, innen norske og internasjonale organisasjoner eller innenfor utdanning og akademia. I tillegg vil du stå godt rustet til en jobb innenfor media eller forsvaret. 

Studielederen påpeker imidlertid at man i de fleste tilfeller trenger en mastergrad for å få jobb innen dette feltet i dag.

Hvor du ender opp til slutt avhenger dessuten ikke bare av utdanningsveien, men også av hva du har engasjert deg i ved siden av studiene.

Bachelorstudent Solheim har tro på at det finnes jobbmuligheter etter endt studium. Men til tross for drømmen om FNs sikkerhetsråd, har han ikke jobbveien videre helt klar.

- Det er mye å velge mellom, så jeg har ikke helt bestemt meg for hva jeg skal bli når jeg blir stor.

Han er dessuten usikker på hvor kjent studiet er innenfor arbeidslivet. 

- Jeg kan se for meg at fordi det er flunkende nytt, så er det ikke så kjent enda. Det har nok ikke et like stort omdømme som for eksempel statsvitenskap. Det kan kanskje føre til at man kan møte skeptiske arbeidsgivere til å begynne med.

Likevel er han opptimistisk.

- Men hvem vet, personlig tror jeg yrker innenfor dette fagområdet trenger - og er klare for noen nye perspektiver. Jeg tror dessuten at tilfeldigheter spiller en del inn på hvor man ender opp til slutt, avslutter han.