Karl Bakke Nordlie (25) har vært innom mange ulike studier og omsider landet der han vil være. Han studerer nå psykologi profesjon på UiO, et 6-årig studie, og stortrives.

 

Mitt studie: Psykologi profesjon

Navn: Karl Bakke Nordlie

Alder: 25 år

Studie: Psykologi profesjon

Studiested: Universitetet i Oslo

 

Hvorfor valgte du det studiet du nå går?

Jeg tok psykologi på VGS, og det var nok der jeg oppdaga interessen.

Jeg har siden det syntes psykologi har vært veldig interessant. Hvorfor vi mennesker gjør som vi gjør, og hva som driver oss. Jeg syns menneskehjernen er så fascinerende, med alle dens mangler og de imponerende aspektene også.

Veien min hit har vært noe kronglete.

Jeg gikk først et år på utviklingsstudier, så tok jeg en bachelor i internasjonale studier. Etter det, hadde jeg et år hvor jeg jobba og tok realfag for å få realfagspoeng, og høsten etter tok jeg psykologi-fag jeg visste jeg ville få bruk for dersom jeg kom inn på profesjon.

Våren etter kom jeg inn.  

 

Kan du fortelle litt om studiets innhold og hvordan undervisningen foregår?

De første åra er veldig preget av teori. Da skal du lære deg all grunnkunnskapen. Jeg hadde for eksempel utviklingspsykologi 1 i høst, og 2 nå i vår.

Mens utviklingspsykologi 1 var et rent teoretisk fag om utviklingsprosessene fra barndom til voksenliv, handlet 2 mer om praktiske aspekter som spiseforstyrrelser og sexualutvikling. Det var også fokus på hvordan vi skal møte disse problemene i en klinisk setting, eller i en psykolog-rolle.

Utover studiet blir fagene mer og mer praktisk retta. Helt til slutt har vi praksis og skal så skrive en hovedoppgave.

Når det gjelder undervisningsopplegget varierer det fra fag til fag. Det vanligste er en kombinasjon av forelesninger og seminarer.

I de spesifikke profesjonsfagene, som er det som skiller oss fra bachelor-  og master-studiet, er det veldig mye obligatorisk oppmøte. Det er fordi mange av de fagene har "bestått"/"ikke bestått" istedenfor karakter. Så da er det strengt oppmøtekrav.

Vi har også noen obligatoriske oppgaver, og i noen fag er eksamenen en hjemmeoppgave. I andre fag er det en hjemmeoppgave og en skoleeksamen som utgjør vurderingsgrunnlaget.


 

Kort oppsummert, hva er det man lærer på ditt studium?

Vi lærer hvordan hjernen fungerer og prosesserer informasjon, og de kognitive aspektene av menneskets atferd.

Vi lærer også hvordan møte mennesker i en sårbar situasjon, og hvordan å kunne hjelpe dem.

Sistnevnte er typisk det vi lærer om i profesjonsfagene.

LES OGSÅ: Solveig studerer friluftsliv i Sogndal

 

Hva er det beste med å studere det du studerer?

At jeg vet hva jeg skal gjøre de neste seks årene, hehe.

Jeg syns også fagene er interessante, og jeg liker ideen på å få en yrkestittel når jeg blir ferdig. Det er betryggende å vite at jeg får en beskyttet tittel og med det antagelig ikke vil ha problemer med å få jobb.

Miljøet her er også veldig bra. 

 

 

Hva er det morsomste/kuleste du har gjort på studiet?

Det beste sosiale har vært at vi dro på hyttetur med hele klassen. Da dro vi til tannlegehytta – som er en studenthytte eid av odontologisk fakultet.

Et mer faglig svar vil være at vi i profesjonsforbedrende 1 hadde rollespill om hvordan å møte en pasient. Det var morsomt. Så vi øvde altså på startsfasen av psykolog-pasient-relasjonen.

LES OGSÅ: Lyst til å studere litteratur, film og teater? Les dette!

 

Hva slags muligheter åpner studiet ditt for?

Det åpner opp for alle mulighetene som en master i psykologi gir, for eksempel forskning, miljøterapi eller arbeidspsykologi. I tillegg til at man får psykolog-tittelen, som gjør at man kan jobbe som klinisk psykolog og kalle seg psykolog.

Da kan man jobbe med veldig mange forskjellige problemstillinger. Alt fra samtaleterapi med barn og unge, til å håndtere tunge akuttpsykiatriske lidelser hos voksne. Og alt imellom.


 

Kan du fortelle noe folk flest ikke vet om ditt studie? 

Det er en skikkethetsvurdering på studiet, som vurderer om studentene er egent til å bli psykologer. 

Det foregår sånn at hvis noen sender inn et varsel på deg, blir det opprettet en skikkethetssak. Jeg regner med at man blir kalt inn til samtale i den prosessen. 

Dersom de konkluderer med at du ikke er egnet, blir du kastet ut av studiet. 

Dette skjer med veldig få, kanskje i underkant av en student i året. Det er dessuten mange måter å være psykolog på, og ikke en bestemt mal du må passe inn i. 

Hvis du er et alright menneske, med empati og følelser, så burde det gå fint. 

LES OGSÅ: Lyst til å studere statsvitenskap? Les om Philips erfaringer!

 

Hva er mest utfordrende?

Det tror jeg kanskje er å by på seg selv.

Jeg vet at vi videre i de profesjonsforberedende fagene er ment å dele en del om oss selv.

Jeg har for eksempel hørt vi skal ha en øvelse hvor jeg skal fortelle om en episode som har vært med å forme meg som person. Det kan være utfordrende å blottlegge seg på den måten.

Men man må være villig til å by på seg selv for å kunne hjelpe andre, så det er viktig at man klarer det som psykolog.

Det er ikke sånn at du må legge ut om hele livet ditt. Det er nok mest for å skape en bevisstgjøring om hvordan opplevelsene dine er med å forme deg som person.

Så blir det sikkert veldig krevende å møte folk som er psykisk syke og sliter.


 

Kan du fortelle litt om skolen og studentmiljøet?

Det er på UiO, og UiO er Norges største universitet – så her er det nok av studenter.

Det er veldig mange som studerer psykologi; vi har både årsstudium, bachelor, master og profesjon på instituttet. Så det er ikke noe særlig samlet miljø.

Det sosiale studentlivet foregår primært gjennom foreninger. Man melder seg inn i noe man syns er interessant og blir kjent med folk der.

På vårt institutt har vi blant annet «KlinKokos», som er et kor, «Morrari», som er en revygruppe, og «Speilvendt», som gir ut et psykologisk tidsskrift.

I tillegg til alle de andre foreningene på UiO som ikke er psykologiske.

Det blir også gjerne et miljø innad i kullet du begynner med, gjennom seminarer og hytteturer, så der får man liksom en tilhørighet.

LES OGSÅ: Interessert i IT og programmering? Viktoria studerer programmering ved UiO!

 

Hva er det kuleste med plassen du studerer?

Det er jo i Oslo. Hvor ellers vil man være, hehe.  Det finnes bare to deler av Norge; Oslo og ikke-Oslo.

Neida. 

Det som er veldig fint med å gå på UiO er jo at det er et anerkjent universitet. Kommer du med CVen din i utlandet, så vet de om UiO.

Og så er Oslo-sommer alene noe å være her for. Det fins ikke noe bedre.


 

Hva er drømmejobben din?

Aner ikke. Noe jeg kommer til å trives med.

Jeg tror ikke jeg vil ha en sånn stereotypisk klinisk stilling, hvor pasienter kommer og snakker med deg og så går igjen. Jeg tror jeg er mer interessert i å jobbe med alvorlig psykisk syke, typ psykose og akuttpsykiatri.

Eller kanskje jeg skal bli arbeidspsykolog, jobbe i en privat bedrift og bli søkkrik.

LES OGSÅ: Vurderer du å studere spansk? Les dette først!

 

Har du noen tips til andre som ønsker å studere det samme?

Ha høyt snitt.

Hvis du vil studere psykologi så er jo det første hinder. Det er et voldsomt press med utrolig mange som søker.

Så burde du enten være fasinert av mennesker eller ha et ønske om å hjelpe mennesker; helst begge deler kanskje.

Tips for å komme inn: Hvis du ikke har realfagspoeng; ta opp noen realfag fra VGS.

Tips når du er student: Ikke les alt pensum, finn ut hva som er viktig og konsentrer deg om det.

Tips hvis du er usikker: Ta en årsenhet. Så kan du hoppe inn på bachelor eller profesjon etter årsenheten, dersom du vil fortsette med psykologi.