Navn: Trond Gjellum
Alder: 39
Studiested: Universitetet i Oslo
Utdanning: Master i sosialantropologi

Aktuell med:

Har nylig vunnet prisen for beste masteroppgave om Oslo-tematikk i regi av Kunnskap Oslo.

 

Fortell kort om masteroppgaven din.

Jeg har studert identitetsskaping og rolleposisjonering i flerkulturelle ungdomsmiljøer på Oslos østkant. Gjennom mine studier viste jeg at innvandrerungdom har et reflektert forhold til egen identitet og storsamfunnets stereotypier om dem. Jeg trakk fram at de gjerne overkommuniserer «stereotyp adferd» (roller som «bøllete, småkriminell pakistaner») strategisk og at ikke alt de sier og gjør må leses bokstavelig.

 

Hvorfor tror du at du vant Kunnskap Oslos pris for beste masteroppgave?

I pressemeldingen sa Kunnskap Oslo at de vitenskapelige arbeidene som mottok priser, alle på hver sine måter, var svært relevante for fremtidig politikkutforming i Oslo kommune, så grunnen må vel ligge der.

 

Hvilke utfordringer har det bydd på ved å skrive masteroppgaven?

Feltarbeid var krevende, rett og slett fordi man blir så overveldet av alt man opplever. Derfor gjelder det å ha gode rutiner for observasjon og notatteknikk. Når det kommer til skriveprosessen, så er det vanskelige å klare å plukke ut det viktigste. Man må tidlig lære å «kill your darlings».

 

Hvilken nytte tror du denne prisen vil ha for deg i fremtiden?

For det første gir det jo en PR-effekt i form av masse oppmerksomhet rundt det jeg har jobbet med. Dessuten er det også en større sum penger involvert (50.000 kroner), noe som gir meg muligheter til å kunne ta meg fri til å kunne jobbe med et bokprosjekt basert på masteroppgaven.

 

På hvilken måte påvirket masteroppgaven din hverdag?

Det aller viktigste var jo at den opptok enormt mye tankevirksomhet. Den surret og gikk i bakhodet hele tiden. Oppgaven påvirket også mitt virke som ungdomsskolelærer, og ga meg nye perspektiver og innfallsvinkler til det å jobbe i et flerkulturelt miljø.

 

Hvordan kommer prisen til å påvirke din hverdag?

Ganske umiddelbart etter offentliggjøringen av prisen, har jeg blitt kontaktet av flere institusjoner, media og enkeltpersoner som vil vite mer. Det ser med andre ord ut til å være et tema som vekker interesse hos folk.

 

Hva var målet med utdannelsen din?

Kort oppsummert kan man vel si at det var resultatet av en årelang drøm om å få jobbet med sosialantropologi på heltid.

 

Hvordan vil du beskrive deg selv som person overfor de som ikke kjenner deg?

Blid, positiv, skravlete, løsningsorientert, impulsiv, petimeter

 

Hva synes du er det beste med å studere?

Noe av det mest inspirerende med å studere er å ha omgang med folk som brenner for det samme som en selv. Det er også deilig i stor grad å kunne styre sin egen arbeidsdag.

 

Og det verste?

Jeg begynte på Blindern på nittitallet og synes en del ting har endret seg i en litt feil retning. Det har for det første blitt et forferdelig karakterpress som gjør studentene mer konkurranseorienterte og kanskje et snev mer egoistiske og selvopptatte enn før. Jeg synes også mange studenter er lite selvstendige, og det virker til tider som om det er lettere å klage på foreleserne enn å ta seg selv i nakken. En annen ting er at jeg hørte mange medstudenter kalle UiO for «skolen». Men det er det jo ikke. Det er et universitet!

 

Hva gjør du i fritiden din?

Mye rart, men jeg er veldig glad i å drive med musikk. Jeg spiller trommer i bandene Panzerpappa og Suburban Savages, som begge lager eklektisk rock som slekter mer på Frank Zappa og King Crimson enn White Stripes, for å si det sånn.

 

Hvor pleier du å dra ut på byen?

Jeg liker meg best på steder med god øl der det går an å prate med kjentfolk. Steder som Schouskjelleren, Café 33, Lompa, Grünerløkka Brygghus, Asylet og ikke minst Times på Galgeberg.

 

Du får velge tre mennesker, døde eller levende, til din kollokviegruppe. Hvem velger du, og hvorfor?

Thomas Hylland Eriksen, fordi han har en fantastisk evne til å formidle komplekst fagstoff slik at «mannen i gata» skjønner hva han snakker om, Bernt Hagtvedt som kanskje er det mest kunnskapsrike mennesket jeg har møtt og Bill Bryson (forfatteren av bl.a. «En kort historie om nesten alt»), fordi han er kunnskapsrik, morsom og flink til å formidle

 

Velg en sang som beskriver din livssituasjon akkurat nå?

“I'm So Glad” med Cream, bandet som i sin tid gjorde Eric Clapton berømt.