StudentTorget.no har tidligere skrevet om fremtidens arbeidsplasser. Nå kan du også finne ut hvilke ferdigheter du bør ha på fremtidens arbeidsmarked. 

Hva fremtidens arbeidsplasser vil være – og innebære er selvfølgelig vanskelig å spå, men amerikanske Institute for the Future (IFTF) har kommer frem til ti egenskaper som de mener vil bli viktige i 2020. 

Rapporten har fått navnet «Future Work Skills 2020» og fokuserer på langsiktige prognoser og forsøker å analysere noen av de viktigste faktorene på fremtidens arbeidsmarked, som ny teknologi, nye medier og nye samfunnsstrukturer.

De ti egenskapene de har kommet frem til er egenskaper som skal hjelpe deg til å holde følge med et skiftende arbeidsmarked. I rapporten kommer det også frem at politikere og utdanningsinstitusjoner også må sørge for at tilbudene til kommende studenter holder følge.

 

1. Meningsskapende

Evnen til å finne den dypere, gjerne underliggende, meningen eller betydningen i det som blir uttrykt. Med andre ord handler dette om kritisk tenkning.

Den voksende utviklingen av smart teknologi krever mennesker som kan bidra med de ferdighetene maskiner ikke har – som analytisk og kritisk tenkning. Maskiner kan regne og finne fakta, men er ikke like dyktige til å vurdere dem. 


 

2. Sosial intelligens

Den andre egenskapen er evnen til å komme i kontakt med andre på en oppriktig og direkte måte, og være oppmerksom overfor reaksjoner og forventede interaksjoner.

De som har sosial intelligens har evnen til å lese stemningene rundt seg, og tilpasse egne ord og handlinger etter dem. Enten det er humor, empati eller diskresjon kreves det sosial intelligens for å tilpasse seg. 

LES OGSÅ: Masteroppgaven - en vei ut i arbeidslivet?

 

3. Tilpasningsdyktig tenkning

Evnen til å komme opp med løsninger som går utover normale rutiner og regler vil bli mer etterspurt i fremtiden.

Maskiner har tatt over mange oppgaver på arbeidsplassene, men evnen til å håndtere uforutsette situasjoner vil fortsatt være etterspurt. Rapporten sier at dette vil bli spesielt etterspurt i offshore-næringen. 

LES OGSÅ: Emmas første år som formidlingsansvarlig for Norsk Billedhoggerforening - Mitt første år

 

4. Tverrkulturell kompetanse

Den fjerde egenskapen som trekkes frem i rapporten er evnen til å jobbe i ulike kulturelle settinger.  

Dette gjelder ikke bare for ulike etniske kulturer, men med tanke på både alder, kunnskaper, arbeidskulturer og tenkemåter. Nøkkelen er evnene til å kommunisere godt på kryss av ulike normer, preferanser og sjargonger. 


 

5. Dataforståelse

Dette handler om evnen til å forstå store mengder data og oversette dem til abstrakte begreper og forstå data-baserte resonnementer.

Rapporten antyder at statistisk analyse og evnen til kvantitative resonnementer vil bli verdifulle egenskaper. 

LES OGSÅ: Maja er frilans skuespiller

 

6. Håndtere nye medier

Den sjette egenskapen er evnen til kritisk å vurdere og utvikle innhold til nye medieformer, og i tillegg kunne utnytte disse mediene til overbevisende kommunikasjon.

Dette er egenskaper som allerede gjør seg gjeldende, men rapporten peker på at de tjenesten som benyttes sosialt i dag, vil bli fullt ut integrert i moderne arbeidsplasser. 

LES OGSÅ: Jobbe i distriktene: Unge drømmer om bygdelivet

 

7. Tverrfaglig forståelse

Her handler det om evnen til å lese og forstå begreper på tvers av faglige disipliner.

Fremtidige arbeidstakere må være i stand til å håndtere andre faglige sjargonger enn sin egen, noe som vil kreve at man er innstilt på å utvikle seg gjennom hele sin karriere.

Vil man i fremtiden jobbe som arkitekt betyr det at man også må kunne forstå grafisk design og for eksempel nyere klimaforskning. 

LES OGSÅ: Hvordan få jobb i et meglerhus?

 

8. Design-tankesett

Den åttende egenskapen er evnen til å designe og utvikle løsninger for utradisjonelle ønsker.

Fremtidens arbeidstaker må ha en skarp sans for de ulike tilnærminger nye arbeidsmiljøer vil kreve. Man må være tilpasningsdyktig og tenke nytt, og være forberedt på de nye kravene som nye medier og ny teknologi vil kreve av oss. 


 

9. Skille ut viktig informasjon

Dette handler om evnen til å skille ut den viktigste informasjonen, og til å forstå hvordan man utnytter den.

For å unngå at man blir overlesset av informasjon er det viktig at man evner å skille ut det sentrale fra all støyen. Videre må informasjonen håndteres slik at den treffer sitt ønskede publikum. 

LES OGSÅ: Å finne sitt kall - hva skal jeg bli? Med karriereveileder Elaine Bloom #52

 

10. Virtuelt samarbeid

Det siste Institute for the Future trekker frem, er evnen til å arbeide produktivt og engasjert i et virtuelt team. Samarbeid gjennom ny kommunikasjonsteknologi vil kreve mer av både arbeidstakere og ledere.

Det vil kreve en annen form for ledelse for å motivere medarbeidere i nye teknologiske arbeidsmiljø. 

Arbeidstakere som kan håndtere flere av disse ti egenskapene kan få et fortrinn på fremtidens arbeidsmarked. Mye av utfordringen ligger imidlertid hos utdanningsinstitusjonene.