Thomas Klakegg (28) tok en bachelor i journalistikk ved Universitetet i Stavanger. Da han var ferdig med bacheloren våren 2022, gikk han rett inn i et vikariat i Strandbuen. 

Han fikk fast jobb i TV Haugaland i høst, og nå deler han sine erfaringer fra jobben som journalist.

 

Mitt første år som journalist

Navn: Thomas Klakegg

Alder: 28

Utdanning: Bachelor i journalistikk

Stilling: Journalist

Arbeidssted: TV Haugaland

 

Hva har vært det mest utfordrende så langt? 

– Det mest utfordrende er noe så banalt som å få svar fra folk.

– Enkelte dager føles det som om en jobber som profesjonell venter, fordi en sitter i 7.5 timer og venter på svar fra ørten forskjellige kilder, som alle har bestemt seg for å svare idet du er ferdig på jobb, utdyper Thomas. 

I tillegg til ventingen er det også noen saker som er vanskelige å dekke.

– Ellers er det alltid utfordrende å skulle dekke tunge ting, som dødsulykker, fordi det er så mange følelser involvert.

Han forteller at det er når han kommer hjem fra jobb at det er vanskeligst.

– Når en står i det går det som regel fint, da er en på jobb og har jobbhatten på. Derimot kan det bli tungt når en kommer hjem fra jobb og skal fordøye alle inntrykkene.


 

Hva har vært det morsomste så langt? 

– Det mest spennende med jobben er utvilsomt alle tingene jeg får være med på, som andre ikke får muligheten til.

Som journalist får Thomas være med på flere forskjellige ting.

– Jeg har fått være med på musikkvideoinnspilling, bak scenen for forestillinger, og jeg har fått snakket med og intervjuet massevis av interessante mennesker.

Dette gjør at han setter pris på jobben som journalist.

– En får interessante innblikk i utrolig mange ting gjennom jobben, og jeg må regelmessig minne meg selv på å være takknemlig for alle mulighetene jobben som journalist gir meg.

LES OGSÅ: En av tre har har et dårlig forhold til sjefen

 

Hvordan skiller det å jobbe med dette seg fra å studere det du studerte? 

– På alle måter, egentlig. På mange måter føltes det som om utdanningen først begynte da jeg kom ut i jobb.

Han påpeker likevel at studiet har vært viktig.

– Det legger grunnlaget for alt en lærer når en først er ute i jobb, og uten den basiskunnskapen hadde jeg vært ute på dypt vann fra start av, tror jeg.

– Gjennom studiet får en det grunnleggende en må ha for å kunne lære å gjøre denne jobben så bra som mulig, forklarer Thomas. 


 

Stemmer det du visste fra før av overens med dine erfaringer så langt? 

– I enkelte tilfeller skiller virkeligheten seg fra studiet. Da er det nok flest tilfeller der studiet lærer deg prinsipper som stort sett gjelder, men som du ofte må vike fra.

Disse prinsippene sier han at både kan være i arbeidsmåter, intervjuteknikker og i de ferdige resultatene.

– En lærer fort at prinsippene er der av en grunn, og at de i utgangspunktet er gode å ha, men at en alltid må være klar til å vike fra dem, være fleksibel og tilpasse seg situasjoner.

– Ting blir sjelden slik du planlegger dem på forhånd, forteller Thomas. 

 

 

Hva har vært mest overraskende?

– Et vanskelig spørsmål. Mest overraskende er kanskje hvor lite en reagerer på ting som skjer mens en står i det.

Han trekker igjen frem eksempelet med å dekke tunge saker.

– Når jeg er på plass for å dekke ulykker, for eksempel, så er hodet mitt hundre prosent på jobb.

– Det er overraskende hvordan en klarer å holde det på avstand så lenge en må, når en fortsatt jobber med stoffet. Kanskje ikke like overraskende at det da kan bli veldig tungt i ettertid, fortsetter han. 


 

Hva er det viktigste du har lært i jobben så langt? 

– Alltid film flere innklippsbilder. Hvis du tror du har nok innklippsbilder, film like mange nye som du allerede har. Og så noen flere. Det er aldri nok innklippsbilder, forklarer han. 

LES OGSÅ: Disse yrkene og utdanningene blir det økt behov for i fremtiden

 

Hva tror du folk flest ikke vet om denne jobben? 

– Hvor viktig presseetikken er. Før jeg begynte i jobben, så jeg ikke for meg at så mye tid og krefter kom til å bli brukt til å vurdere til og fra hva som er akseptabelt og riktig å dekke.

– En kommer opp i etiske problemstillinger daglig, og må vurdere opp mot vær varsom-plakaten stadig vekk, forteller Thomas. 

– Presseetikken og presseintegriteten er grunnpilaren i journalistikken, og de ligger der over oss hele tida mens vi jobber.

– Av og til får jeg inntrykk av at folk tror vi bare skriver og publiserer uten en kritisk tanke, men det er ikke tilfellet, utdyper han. 

LES OGSÅ: Yrkene vi arver av våre foreldre

 

Hvilke egenskaper mener du man bør ha for å egne seg og trives i denne jobben? 

– Nysgjerrighet og et blikk for nyheter er et must.

Han trekker også frem at det hjelper å være flink med mennesker.

– Det hjelper ikke å ha aldri så mange saker en vil skrive, hvis en ikke kan få gode intervjuer.

LES OGSÅ: Sindre og Isak følger gründerdrømmen – lagde sin egen kombucha

 

Hvordan får man en slik jobb? 

– Søknadsprosessen er forsvinnende lik den i de fleste andre jobber, der stillingen blir utlyst og du sender inn søknad og CV.

Når det kommer til journalistikken, er det likevel én ting som skiller seg litt ut.

– Det spesielle med journalistikken er kanskje at det hjelper å ha leseprøver av ting du har gjort tidligere.

– På de fleste stedene jeg har søkt om jobb, har de ønsket å lese eller se eksempler på tidligere journalistikk jeg har gjort, for å vite hvor kvaliteten ligger, forklarer Thomas. 

 

 

Hvordan er forholdet mellom de nyansatte og de som har mer ansiennitet på jobben din? 

– Det har variert mye fra sted til sted der jeg har vært.

Thomas har erfaring fra flere redaksjoner, både gjennom jobb etter studiet og praksisplasser.

– Enkelte steder er det gjerne sånn at de med ansiennitet har en tanke om hvordan ting skal gjøres, og alt som utfordrer det må lukes vekk ved roten.

Han forteller at det da kan bli litt uggen stemning mellom de nyansatte og veteranene.

– Andre steder, som der jeg er nå, er det veldig åpent og behjelpelig. De rutinerte har som regel alltid tid til å hjelpe og vise de nye, samtidig som de er villige til å høre på nye idéer.


 

Hva ville du likt å vite før du begynte i jobben? 

– Alltid film flere innklippsbilder.

Dette er ifølge Thomas den største lærdommen han har fått siden han begynte i jobben.

– Problemstillingen kommer opp nesten hver eneste dag, for jeg har aldri nok innklippsbilder til jeg skal redigere reportasjene.

LES OGSÅ: Nysgjerrig på hvordan du får jobb i NRK? Les vaktsjef og journalist Ole Reinert Omviks tips!

 

Har du noen tips til andre som vurderer samme jobb?  

– Skriv, øv deg på å intervjue og følg med i samfunnet.

Han trekker frem at all kunnskap er god kunnskap i journalistikk, fordi en gjerne må skrive om mange forskjellige temaer.

– Så jo mer du kan, jo mer nyttig er du, og jo bedre jobb kan du gjøre.