(StudentTorget.no):

Her kan du utdanne deg uten å ta opp studielån.

Et langvarig forhold til Statens lånekasse frister ikke alle. Roger Zernichow begynte å jobbe med klagesaker hos IKEA for sju år siden. Siden har han blitt værende hos bedriften. IKEA har gitt ham lederopplæring og nye oppgaver. Nå er han i gang med utdanning som markedsøkonom på Handelshøyskolen BI, også den betalt av IKEA.

- Det jeg lærer i en forelesning på kvelden, kan jeg ta med meg på jobb dagen etter, forteller Zernichow, som nettopp er blitt sjef for IKEAs kundesenter med 57 ansatte.

27-åringen regner med å være ferdig utdannet markedsøkonom om to år, og har da bundet seg til to år i IKEA. Unge som vil unngå studielån, har imidlertid flere muligheter enn å jobbe hos svenske møbelgiganter.

 

Ingeniør

Forsvaret tilbyr ingeniørutdanning i telematikk (tele- og datasystemer) på Hærens ingeniørhøgskole ved Lillehammer. Utdanningen er en kombinert befals- og ingeniørutdanning.

Ingeniørutdanning innebærer tre til fire års skole og like lang plikttjeneste. Tommelfingerregelen er at ett år på skole gir ett års plikttjeneste. Unntaket er flygerutdanningen, der man etter 3,5 års utdanning får 12 års plikttjeneste. Grunnen er at flygerutdanningen er kostbar.


Første året i militæret får du kun lommepenger, rundt 140 kroner om dagen. Du bor imidlertid gratis, spiser gratis og slipper utgifter til arbeidstøy siden du går i uniform. I tillegg får du dekket sju gratis hjemreiser, samt 90 prosent moderasjon på togreiser (forutsetter at du reiser i uniform).

Under andreåret, som sersjant i hæren eller luftforsvaret, eller kvartermester i sjøforsvaret, betaler du kosten selv, men får en lønn på 200.000 kroner i året. Går du videre på krigsskole som befal, får du en lønn på rundt 220.000 kroner.

Er du lærling, må du nøye deg med rundt halvparten i lønn andreåret, rundt 115.000 kroner.

LES OGSÅ: Flere kvalifiserte søkere får tilbud om studieplass

Øverst i skjemaet

Mer info: www.forsvaret.no

 

Toller

I Tollvesenet får du lønn fra første dag du begynner i etaten. Begynnerlønn som tollaspirant er for tiden 196.300 kroner, avhengig av tidligere praksis. Når du er tatt opp som aspirant, har du cirka 2,5 års obligatorisk, lønnet utdanning foran deg. Etter at denne er avsluttet, er du pålagt plikttjeneste. Til sammen vil utdanning og plikttjeneste utgjøre ca.. 4,5 år. Opplæringen foregår først og fremst i den regionen du tilsettes, men også ved Tollvesenets kompetansesenter i Oslo.


Opptakskrav er bestått eksamen fra treårig videregående skole, med allmenne, økonomiske eller administrative fag og to fremmedspråk. I tillegg er det ønskelig med to år på høgskole innen økonomi og administrasjon. Søkere må ha helse- og vandelsattest i orden. Øvre aldersgrense er 30 år.

LES OGSÅ: De beste eksamenstipsene

Mer info: www.toll.no

 

Fengselsbetjent

Fengselsbetjentutdanningen er toårig, med ett praksis- og ett teoriår. Gjennomsnittlig tjener en aspirant ca 225.000 kroner per år under utdanning. De som kommer inn på studiet, må like å arbeide med mennesker, ha god vandel og helse, ha førerkort for bil, noe yrkeserfaring og studiekompetanse fra videregående skole. Søkeren må være fylt 21 år det året opptaket foregår, mens gjennomsnittsalderen til aspirantene er 26 år.

Mer info: www.krus.no

 

Flygeleder

Flygelederen kontrollerer og overvåker flytrafikken på bakken, i luftrommet omkring flyplassen og på strekningene mellom flyplassene. Norsk flygelederutdanning foregår i regi av Avinor. Utdanningen varer om lag to år og er lagt til skole i Malmø i Sverige og flyplasser i Norge. Flygelederaspirantenes lønn avhenger av tidligere yrkeserfaring, inkludert militærtjeneste. De fleste aspiranter ligger mellom 189.200 og 201.900 kroner under utdanningen. Lønn under utdanning er imidlertid i dag til vurdering. Etter utdanningen venter tre års plikttjeneste.

LES OGSÅ: Tor Håkon studerer sykepleie


Mer info: www.avinor.no

 

Togpersonell

Blir du ansatt som konduktør på NSBs tog, vil du få opplæring med lønn underveis. Perioden med praksis og teori varer i totalt 26 uker. Grunnlønnen som aspirant ligger på rundt 200.000 kroner i året.

Også Jernbaneverkets trafikkstyrere og togledere får lønn under opplæring. En trafikkstyrer betjener en togstasjon. Opplæringen tar mellom sju til åtte måneder, og omfatter teori og praksis ute på stasjonene. Lønnen starter på rundt 200.000 kroner. Etter tre til fire måneders erfaring som trafikkstyrer kan du få opplæring som togleder. En togleder har større ansvar, og overvåker trafikken på fjernstyrte strekninger. Opplæringen tar mellom seks og ni måneder, og lønnen begynner på cirka 280.000 kroner.

LES OGSÅ: Lene (29) ble gravid første året på studiet: – Det gikk overraskende bra!

Fra 1. januar i år får ikke lokomotivførere lenger lønn under utdanning i regi av NSB. En grunn til dette er flere togselskaper og økt konkurranse i sporet. Det er derfor opprettet en egen offentlig fagskole for utdanning av lokførere.


Mer info: www.norsk-jernbaneskole.no
 

Brannkonstabel

For å bli brannkonstabel må du være ansatt i brannvesenet. Yrkesutdanningen innebærer to års systematisk internopplæring i brannvesenet og grunnkurs for brannkonstabel. Norges brannskole tilbyr slike grunnkurs. Kursene gjennomføres både på skolen i Tjeldsund i Nordland og regionalt på andre kurssteder i landet.

Elever får full lønn under opplæringen. Oslo brann- og redningsetat utbetaler en lønn på rundt 314.900 kroner pr. år, inkludert tillegg. Forutsetningen for en karriere i brannvesenet er gjennomført videregående skole eller opplæring på videregående skoles nivå.

LES OGSÅ: Menn får tilleggspoeng ved flere studier i 2019

Mer info: www.nbsk.no


Kilde: Dagsavisen.no