Hva syns foreleserne våre om nettopp det å forelese? StudentTorget har spurt to av dem hva de synes om jobben sin!

Som student vet du sannsynligvis alt om hvordan det føles å ha en foreleser som du synes er både kjedelig og uengasjerende.

Men sett deg i foreleserens sted, hva synes han eller hun om oss studenter? StudentTorget har intervjuet to mennesker hvis levebrød er å prate til deg og meg om faget sitt.

 

 

Audgunn Oltedal

Audgunn Oltedal,
foreleser i journalistikk ved Høgskolen i Oslo.
61 år.

Audgunn Oltedal har forelest i journalistikk ved Høgskolen i Oslo i snart tre år. Hun kan fortsatt oppleve å være veldig nervøs før en forelesning.

 

Hvor lenge har du vært foreleser og i hva?
I to og eit halvt år. I journalistikk, med vekt på etikk og mediekunnskap.

Hva er din verste opplevelse som foreleser?
Har ikkje hatt ei heilt forferdeleg oppleving av det å vere forelesar. Men har vore veldig, veldig nervøs eindel gonger. Grua meg forferdeleg.

Din beste?
Dei gonger eg har førebudd meg svært godt, og har greidd å starte med å fortelje ei historie.

Hva syntes du om dine egne forelesere da du selv var student?
Ein del var kjedelege, nokre hugsar eg fordi dei provoserte oss og gav oss noko å tenke på.

Hvor lang tid bruker du på å forberede en forelesning?
Det varierer veldig. Ofte, når det er nytt stoff, kan eg bruke fleire veker på ei forelesing. Andre gonger går det på ein dag eller ein halv dag.

Tenker du pedagogisk eller har du studert noe pedagogikk før du begynte som foreleser?
Eg går på pedagogikk no, og eg prøver å finne spørsmål som utfordrar og tvingar studentane til å tenkje sjølv.

Hvor viktig er det med en god foreleser?
Det er viktig. Spørsmålet er berre kva det er å vere ein god forelesar. Eg synest idealet må vere å greie å leggje fram stoff som ikkje står i lærebøkene, og å prøve å drøfte ei problemstilling med studentane.

-Hvor mye er studentene selv sitt ansvar?
Det er studenten sitt ansvar å våge å stille spørsmål, vere uenig, ha motforestillingar.

- Hvordan er den ideelle student?
Ein som stiller redelege, men vanskelege spørsmål.

Hvilke egenskaper har den perfekte foreleser?
Den perfekte forelesar maktar utfordre studenten til å tenkje sjølv og drøfte ei problemstilling.

Herman Smith-Sivertsen

Hermann Smith-Sivertsen,
foreleser i komparativ politikk ved Høgskolen i Buskerud, 44 år.

Herman Smith-Sivertsen forteller at av og til kan det ta over 15 timer å forberede seg til en forelesning i komparativ politikk!

 

Hvor lenge har du vært foreleser og i hva?
Siden høsten 1992, jeg begynte med ”stats- og kommunalkunnskap” for sosionomstudenter, fortsatte med Offentlig Politikk og administrasjon i mange år, har forelest exfac for samfunnsvitere. De siste årene har jeg bare forelest i Komparativ politikk, som er mitt eget område innen statsvitenskapen.

Hva er din verste opplevelse som foreleser?
En gang midt i forelesningen oppdaget jeg at buksesmekken min var åpen. Jeg kunne ikke skjule meg bak noe kateter. Kunsten var å få buksesmekken lukket uten å lage oppstyr. Det lyktes. (Jeg snudde meg mot tavlen og ordnet opp med antrekket).

Din beste?
Jeg har det finest når jeg kan forelese om noe som jeg liker så godt og kan så mye om at utfordringen er å begrense seg. Liker veldig godt å forelese om land i Europa.

Hva syntes du om dine egne forelesere da du selv var student?
Det var forskjell på dem. Noen var mer forberedt og kunnskapsrike enn andre av dem. Noen var mer engasjerte enn andre, mens noen virket spakere som forelesere enn de var i andre sammenhenger. Noen var mer saklige som forelesere, mens andre red vel mye på kjepphestene sine. Aarebrot var engasjerende også i 1985... Mens det ble litt sært da gamle AKP-ere foreleste om kinesisk politikk under Mao. Da var det en fordel å vite om foreleserens egen bakgrunn.

Hvor lang tid bruker du på å forberede en forelesning?
Det varierer veldig. En 3-timers forelesning kan ta 15 timer å forberede, og i ekstreme tilfeller kan det ta 1 time å forberede den – det er hvis alt av gammelt manus kan brukes på nytt, men det er sjeldent. Lite forberedte forelesninger blir ofte uengasjerte, eller de blir engasjerte men for upresise.

Tenker du pedagogisk eller har du studert noe pedagogikk før du begynte som foreleser?
Har aldri studert pedagogikk. Men før jeg begynte som foreleser hadde jeg lang erfaring fra organisasjonsarbeid og som foredragsholder. Dette har jeg hatt glede av som foreleser. Jeg tenker som foreleser at jeg må dra med meg de som er litt under middels. Det er viktig å engasjere dem som ligger på D-nivå.

Hvor viktig er det med en god foreleser?
At hun/han kan stoffet og liker å formidle det. Engasjement er bra, men kunnskap og saklighet er enda viktigere.

Hvor mye er studentene selv sitt ansvar?
Forelesningen kan bare bli en kortversjon av emnets innhold. Vil man lære stoffet godt og få A eller B, må man lese selv også. Så ansvaret for å lese selv forsvinner aldri. Dessuten er det viktig at studentene sier fra dersom forelesninger ikke holder mål.

Hvordan er den ideelle student?
Den ideelle student finnes ikke, like lite som den ideelle foreleser. Men jeg er glad når jeg opplever at jeg har studenter som liker å lære, som lytter med interesse og som kan komme med spørsmål og kommentarer som får meg til å skjerpe meg.

Hvilke egenskaper har den perfekte foreleser?
Finnes det slike? Selv en kjendis som Jürgen Habermas snakker visst meget utydelig. En foreleser er bare et menneske som kan noe og som prøver å formidle det til studentene slik at de blir interessert i å lære enda mer enn hva som blir sagt om dagens tema. Hvis man scorer høyt både på kunnskap, formidlingsevne og evne til å skape nysgjerrighet og interesse, tror jeg man er dyktig som foreleser.

 

  RELATERTE ARTIKLER
 - Slik tar du gode notater - Kom i gang med oppgaven!
 - Få mer ut av tiden på lesesalen! - Holde foredrag!
 - Eksamen og kosthold - Hurtiglesning
 - Eksamensangst - Motivasjon