(StudentTorget.no):

Studenter som har hatt inntektsbortfall grunnet utbruddet av koronavirus, skal få hjelp gjennom en ny krisepakke for studenter. Det er nå vedtatt at fristen for å søke om lån og stipend for våren 2020 blir den 15. april, og resten av lånet og stipendet for semesteret skal bli utbetalt den 15. april. Studenter som har mistet inntekten sin kan søke om et ekstra lån på 26.000 kroner gjennom Lånekassen, og 30 % av dette (8000 kroner) vil senere bli omgjort til stipend. 

 

Flere studenter kan returnere til studiet (oppdatert 08/05)

Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for studenter som trenger fysisk tilgang til lærestedet, slik at de ikke vil bli forsinket i studie fremgangen. 

– Det er viktig for samfunnet og for studentene at koronapandemien ikke fører til forsinkelser. Derfor er det veldig bra at vi nå kan åpne opp universiteter, høyskoler og fagskoler for flere på en trygg måte, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

25 til 30 prosent av studentene får muligheten til å returnere til lærestedet allerede neste uke. 

– Jeg har stor forståelse for at flere ønsker seg tilbake til et mer vanlig studieliv. De strenge tiltakene er ikke optimale for noen i samfunnet, men de er livsviktige. Fordi folk har tatt hensyn og fulgt kravene til smittevern kan vi nå endelig åpne samfunnet enda litt mer opp. På institusjonene våre går det tusenvis av studenter på et begrenset geografisk område og mange er avhengig av offentlig transport til studiested. Det gjør at vi ut ifra et smittevernhensyn ikke åpner for alle helt enda, sier Asheim.


 

Utvided søkndsfrist for stipend og lån (oppdatert 24/03)

Regjeringen utvider søknadsfristen for å søke om lån og stipend hos Lånekassen til 15. april. Studenter som kun har basert seg på inntekt fra jobb, vil nå kunne få utbetalt studiestøtte for januar, februar og mars, i tillegg til å sikre inntekt for april, mai og juni.

Studenter som ikke har tatt opp lån og stipend for semesteret har nå muligheten til å gjøre dette, i tillegg til at de som har søkt mindre enn maksbeløpet kan søke på nytt om et høyere beløp. Penger for januar, februar og mars vil da bli etterbetalt. 

LES OGSÅ: Student til høsten? Søk om lån og stipend nå

 

Ekstra lån gjennom Lånekassen (oppdatert 26/03)

Regjeringen har foreslått en krisepakke for studentene, der lånet til studentene utvides. Hele vårens stipend kommer inn på kontoen etter påske. Dette betyr at studentene vil få hele 27.550 kroner utbetalt den 15. april, noe som utgjør alt av lån og stipend for april, mai og juni. Dette er en løsning som skal sikre studentene penger på kontoen nå. 

Det blir også mulig å søke om et ekstra lån på 26.000 kroner, for dem som har mistet deltidsjobben grunnet koronaviruset. 

LES OGSÅ: Fastrente i Lånekassen 2017

 

Lånekassen setter ned fastrentene (oppdatert 14/04)

I en pressemelding informerer Lånekassen om at de nye fastrentesatsene for studielån vil reduseres med opptil 0,4 prosent fra 1.mai. Fra 1.mai vil de nye fastrentesatsene være:


  • 3 år: 2,354 prosent
  • 5 år: 2,403 prosent
  • 10 år: 2,501 prosent

 

– Den måten Lånekassen er forpliktet å beregne sine renter på, innebærer at vi ikke fullt ut fanger opp den ekstraordinære nedsettelsen av renten som følger av koronasituasjonen, sier administrerende direktør i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark, i pressemeldingen. 

LES OGSÅ: Laveste flytende studielånsrente noensinne

 

Ekstra betalingsutsettelser hos Lånekassen (oppdatert 07/04)

Betaler du ned på studielånet ditt? Nå kan alle få ekstra betalingsutsettelser, også de som har brukt opp de 36 betalingsutsettelsene eller har fått avslag på en søknad om betalingsutsettelse fordi disse var brukt opp.

Foreløpig gjelder de nye reglene om ekstra utsettelser for regningene som har forfall i mars og april. Hvis du allerede har betalt regningen for mars, gjelder utsettelsene foreløpig bare for april. 

LES OGSÅ: Fastrentene i Lånekassen stiger fra 1. mars 2017

 

20 dager med lønnskompensasjon (oppdatert 27/04)

En ny ordning gir permitterte studenter 20 dagers lønnskompensasjon. Dette gjelder også utenlandsstudentene som har mistet inntekt.

LES OGSÅ: Lønnskompensasjon til permitterte studenter

 

Utvidelse for dagpenger ved permittering (12/05)

Arbeidstakere vil fortsette å motta dagpenger under permittering, selv om maksperioden på 26 uker snart er brukt opp. Regjeringen gjør dette for å forhindre oppsigelser i bedriftenen. Regjeringen tar regningen for permitteringsperioden frem til november. 


 

Kan flytte hjem midlertidig (oppdatert 06/04)

Kunnskapsdepartementet fastsatte 3.april en forskrift med regler for utdanningsstøtte. Reglene er midlertidig og gjelder vårsemesteret 2020. 

Studenter kan nå flytte hjem til familien midlertidig, uten at det påvirker stipendet. I tillegg påvirker ikke midlertidig fravær retten til lån og stipend. 

– Når utdanningstilbud stenges, skal ikke det føre til at lån og stipend faller bort, skriver regjeringen. 

LES MER HER

LES OGSÅ: Renterekord i Lånekassen - Februar 2016

 

En milliard kroner til studentene (oppdatert 31/03)

SP, Arbeiderpartiet, FRP og SV utviklet i natt til tirsdag den 31. mars en ønskelig krisepakke for studentene. De håpet å kunne gi studentene 9000 kroner i stipend, slik at cirka 35 % av lånet på 26.000 kroner blir omgjort til stipend.

Arbeiderpartiet, SV og Rødt har varslet at de ønsker å kjempe slik at studentene skal kompenseres med stipend og ikke lån. 

For de som sliter med å betale leie eller boliglånet har det nå også kommet økonomiske tiltak. 5 milliarder kroner går til bostøtteordninger som Husbanken, og flere utleiere setter ned prisen i leie. 

LES OGSÅ: Fastrestene i Lånekassen fortsetter å øke

 

Studentenes krisepakke er vedtatt (oppdatert 03/04) 

Fredag den 3. april informerte regjeringen om at studentenes krisepakke er klar. Hele 30 % av de 26.000 kronene man kan ta opp i ekstra lån gjennom Lånekassen, og ikke 35 % som tidligere oppgitt, vil bli omgjort til stipend. Dette utgjør 8000 kroner.

– Målet med studentpakken er å raskt gi studenter som har mistet inntekt mer å rutte med. Jeg forstår at situasjonen vi er i har skapt usikkerhet for mange. Men nå vil tusenvis av studenter få utbetalt et stort beløp i april, i tillegg til å kunne motta et tilleggslån i mai, hvor deler av det vil bli omgjort til stipend senere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

– Dette er en pakke som sikrer studentene forutsigbarhet og trygg økonomi frem mot eksamen, fortsetter Asheim.

For å motta lånet, sender studentene inn en egenerklæring om tapt inntekt til Lånekassen via Dine Sider. Alle som mottar dette lånet skal motta like mye i stipend. For at dette skal være mulig å gjennomføre, er det lagt en ekstra milliard kroner i potten til studentene.


 

Studenter som er avhengig av utstyr ved skolene får fullføre graden sin (oppdatert 07/04)

Tirsdag den 7. april ble det holdt en pressekonferranse om opprettholdelse av koronatiltak etter påske.

Fra den 27. april kan studenter som er i slutten av graden sin, som er avhengig av utstyr og lokaler på universiteter, høyskoler og fagskoler, få lov til å komme tilbake til skolen for å fullføre forsøk og prosjekter.  Forskere i rekrutteringsstillinger får muligheten til å fullføre sine prosjekter. Det som kan gjøres hjemme, av både jobb og studier, skal fortsatt gjøres hjemme. 

Fra den 27. april får elever i videregående skole, som går 2. og 3. trinn yrkesfag, begynne på skolen igjen. Disse er avhengige av verksteder og utstyr for å kunne fullføre sin utdanning. 

Videre informasjon kommer.

LES OGSÅ: Koronakrisen – Nye økonomiske tiltak for studentene

 

Forelesninger

I en stund fremover holder alle universiteteter og høyskoler i Norge stengt grunnet virusutbruddet. Det betyr at all undervisning der studentene fysisk er til stedet, er stoppet. Flere studier har undervisning via nettet, så godt det lar seg gjøres. 

For å redusere smittefaren er det også anbefalt at studentene ikke skal oppholde seg på campus.

Universitetene, høyskolene og Kunnskapsdepartementet jobber med en løsning, slik at flest mulig studenter kan fullføre semesteret sitt.


 

Praksis

Visse praksissteder har stengt dørene grunnet viruset, og universitetene og høyskolene har fått mer fleksibilitet i hvordan de gjennomfører praksis for studentene, for å forhindre forsinkelse i utdanningen.

LES OGSÅ: Over 12 000 studenter i kø for å få studentbolig

 

Eksamen

Det jobbes med å finne en løsning slik at alle kan få fullført semesteret sitt. Det er opp til universiteter og høyskoler om hvordan eksamen skal gjennomføres. Kommende konteeksamener kan bli videre utsatt til august, men det jobbes med å finne en løsning på dette også.

(Oppdatert 22.04-2020)
Muntlig, muntlig-praktiske og praktiske eksamener ved videregående avlyses våren 2020.

– Vi skulle selvsagt aller helst gjennomført eksamen som vanlig, men fylkene har vært tydelige på at vi må prioritere. Derfor prioriterer vi å gjennomføre privatisteksamener. Det viktigste for elevene i videregående er at de får en grunding standpunktvurdering og vitnemål, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby fra Venstre.

(Oppdatert 25.03-2020)
Skriftlige eksamener ved grunnskoler og videregående har blitt avlyst, men elevene skal fortsatt motta vitnemål. Vitnemålet vil bestå av standpunktkarakterer. Kunnskapsdepartementet jobber videre med å finne en løsning for privatister og lærlinger. 

(Oppdatert 01.04-2020)
Privatisteksamener i Oslo er avlyst i april. Alle eksamener fra 14. april til og med 30. april vil ikke bli gjennomført. Utdanningsdirektør, Marte Gerhardsen, håper eksamenene vil bli utført senere i år, men at de er utsatt på ubestemt tid. Dette vil ramme rundt 2000 privatister. 

(Oppdatert 02.04-2020)
15 høyskoler og universiteter har kommet med en løsning for årets eksamener. 


 

Sjekk din skole

NTNU – Det blir ikke fysisk oppmøte under eksamen, men eksamen er ikke avlyst. Eventuelle endringer av eksamensformen av hvert enkelt emne kommer tidlig april.

UiO – Her ventes alle eksamener å være i digital form. Vurderer eksamener i telt med helsepersonell for de som har spesielle utdanninger. Videre informasjon kommer etter påske. 

Oslo MET – Alle vårens eksamener og muntlige eksamener vil skje hjemmefra. De ønsker å utsette enkelte eksamener som ikke kan gjennomføres digitalt.

BI – Eksamener i mai og juni blir omgjort til digitale eksamener. Datoer for eksamener kan endre seg.

UiB – Eksamen vil foregå digitalt som hjemmeeksamen.

USN – Digitale hjemmeeksamener.

UiT – All undervisning og eksamen blir digitalt ut semesteret. Skriftlig eksamen blir hjemmeeksamen, og muntlig eksamen skjer digitalt, eller blir endret til hjemmeeksamen. Eksamener som trenger tilpasning vil utsettes.

Høgskulen på Vestlandet – Ingen eksamener avvikles på campus, alt blir digitalt.

UiA – Alle som kan ha digital hjemmeeksamen skal ha det. Spesielle tilfeller diskuteres, og en løsning vil komme etter påske. 

Høgskolen i Innlandet - De er snart i mål med å legge om eksamensplanen. Eksamener vil skje over digital plattform.

UiS – 344 emner har endret eksamensform. Skriftlig eksamen blir hjemmeeksamen, og noen muntlige eksamener skjer digitalt. 

Nord universitetet – Jobber for at alt skal gjennomføres digitalt. 

Høyskolen Kristiania – Digitale hjemmeeksamener i henhold til opprinnelig eksamensplan.

Høgskolen i Østfold – Cirka to tredjedeler vil bli omgjort til hjemmeksamen. Muntlig eksamen kan bli gjennomført på nett.

NMBU – Hverken eksamen eller konteeksamen vil skje på campus. Det jobbes med å finne en løsning.

Høgskulen i Volda – Eksamen gjennomføres over nett. Vurderer videoeksamen for muntlig eksamen.

LES OGSÅ: Årets studentreisemål 2008

 

Videregående skole

Fra mandag 11.mai vil videregående skole åpne dørene for alle trinn. 

– Så langt det lar seg gjøre skal elevene få en mest mulig normal skolehverdag tilbake i neste uke. Alle de helsefaglige rådene vi har fått tilsier at det er trygt å gjenåpne skoler for resten av elevene nå, så lenge smittevernreglene blir fulgt. Det kan bety at ikke alle elevene kan være på skolen samtidig, men det er viktig at skolene strekker seg langt for å gi et godt skoletilbud, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). 

LES OGSÅ: Fastrenter i Lånekassen - nye satser fra juli 2018

 

Utlandet

Utvekslingsstudenter på kortere opphold regnes som reisende, og de som tar en hel grad i utlandet regnes som bosatte. Alle reisende er anbefalt å returnere hjem til Norge. Grensene ved inngangen til EU og Schengen-området er stengt en måned frem i tid, men innreiseforbudet gjelder ikke Norge, andre EFTA-land og Storbritannia.

Alle utenlandsstudenter som fortsatt oppholder seg i utlandet oppfordres til å registrere seg på UDs portal for registrering, og ta kontakt med nærmeste norske utenriksstasjon.

Alle som kommer hjem fra utenlandsstudier må følge karantenereglene. Ønsker du, som utenlandsstudent, å reise hjem til Norge, ta kontakt med ditt reiseforsikringsselskap.

Hvis eksamen i utlandet er avlyst grunnet koronaviruset, anbefaler Lånekassen at du skaffer deg dokumentasjon fra lærestedet.