De siste månedene har et nytt koronavirus forsaket en verdensomfattende pandemi. Viruset kalles 2019-novel coronavirus, forkortet til COVID-19, og gir luftveisinfeksjon hos mennesker.

Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina desember 2019, og ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter den 7. januar 2020 (FHI).

Den 26. februar 2020 ble det første smittetilfellet av koronavirus registrert i Norge.

Tirsdag 10. mars 2020, kunngjorde Folkehelseinstituttet at alle arrangementer med over 500 deltaker skal avlyses, og at det må gjøres en risikovurdering ved arrangementer med over 100 deltakere (FHI.no).

Mange studenter bekymrer seg for hva som kan skje, når skolene innfører tiltak mot det nye koronaviruset.

Kommer universitetene til å stenge? Vil jeg få fullført utdanningen min?

Vi har undersøkt hvilke tiltak de ulike universitetene i Norge har iverksatt til nå:

  

Universitetet i Oslo

Fra torsdag 12. mars, vil det legges tilrette for at det meste av undervisning skal foregå digitalt. Alt av undervisning med mer enn 100 deltakere, skal være digitalt eller avlyses.

Alle arrangementer ved universitetet, som ikke er undervisning, avlyses, og studentpubene holder stengt. Alle ansatte som har muligheten til det, oppfordres til å ha hjemmekontor.

Universitetet skal ivareta og holde kontakt med studenter som er på utveksling i utlandet.

Ansatte eller studenter som er smittet av koronaviruset, har vært i kontakt med smittede eller i områder med utbredt smitte, må ha 14 dagers karatene, før de kommer tilbake til universitetet.


 

OsloMet – Storbyuniversitetet

All undervisning på OsloMet avlyses fra torsdag 12. mars.

Digital undervisning settes i gang så fort som mulig, og senest innen den 23. mars.

Alle arrangementer ved universitetet avlyses.

Alle ansatte som har muligheten til det, oppfordres til å ha hjemmekontor. Ansatte eller studenter som er smittet av koronaviruset, har vært i kontakt med smittede eller i områder med utbredt smitte, må ha 14 dagers karantene før de kommer tilbake til universitetet.

Studenter som er i praksis, skal fortsette som normalt, frem til en annen beskjed blir gitt.

LES OGSÅ: Matsvinn - slik unngår du å kaste mat - spar miljøet og spar penger

 

Universitetet i Bergen

Fra torsdag 12. mars, vil det legges tilrette for at det meste av undervisning skal foregå digitalt. Alt av undervisning med mer enn 100 deltakere, skal være digitalt eller avlyses.

Alle arrangementer ved universitetet, som ikke er undervisning, avlyses.

Alle ansatte som har muligheten til det, oppfordres til å ha hjemmekontor.

Ansatte eller studenter som er smittet av koronaviruset, har vært i kontakt med smittede eller i områder med utbredt smitte, må ha 14 dagers karantene, før de kommer tilbake til universitetet.

UiB stenger universitetets biblioteker og lesesaler. Lesesalene holdes åpne til fredag 13. mars kl. 17.00, for at studenter skal få hentet eiendelene sine.

UiB har også valgt stanse all undervisning ved det medisinske fakultet.

Universitetet jobber med å gjøre endringer når det gjelder eksamen, for å finne gode tilpasninger og digitale løsninger. Digital skoleeksamen vil gjennomføres som normalt frem til påske, men det legges opp til at studentene sitter spredt, med forsvarlig mellomrom, som et smitteforebyggende tiltak.


 

Universitetet i Stavanger

Ansatte eller studenter som er smittet av koronaviruset, har vært i kontakt med smittede eller i områder med utbredt smitte, må ha 14 dagers karantene, før de kommer tilbake til universitetet.

Universitetet avlyser alle innendørs arrangementer med over 500 deltakere. Alle arrangementer med eksterne deltakere, og over 30 deltakere totalt, skal risikovurderes og nødvendige tiltak gjennomføres.

Universitetet anbefaler studenter og ansatte å ha god hoste- og håndhygiene, og å unngå reiser der det er mulig.

Det er, per i dag, ingen planer om å stenge universitetet pga. koronaviruset.

LES OGSÅ: Slik blir du kvitt vinterforkjølelsen

 

Norges miljø- og og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU innstiller all campusbasert undervisning fra 12. mars, og jobber med å finne alternative løsninger til dette.

Ansatte eller studenter som er smittet av koronaviruset, har vært i kontakt med smittede eller i områder med utbredt smitte, må ha 14 dagers karantene, før de kommer tilbake til universitetet.

Universitetet anbefaler å unngå utenlandsreiser, når det er mulig.

NMBU jobber for at studentene skal få gjennomført undervisning og eksamen, og skal se på digitale løsninger for dette.

NMBU anbefaler også studenter og ansatte å ha god hoste- og håndhygiene.


 

NTNU – Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet

Ansatte eller studenter som er smittet av koronaviruset, har vært i kontakt med smittede eller i områder med utbredt smitte, må ha 14 dagers karantene, før de kommer tilbake til universitetet.

Alle arrangement som kan utsettes, skal utsettes.

Universitetet anbefaler studenter og ansatte å ha god hoste- og håndhygiene, og å unngå reiser der det er mulig.

Det er, per i dag, ingen planer om å stenge universitetet pga. koronaviruset, men ansatte og studenter i risikogrupper oppfordres til hjemmekontor.

Studenter som er i praksis, skal fortsette som normalt, frem til en annen beskjed blir gitt.

LES OGSÅ: Angst og angstplager som student - slik kan du hjelpe deg selv og andre

 

Nord universitet

Ansatte eller studenter som er smittet av koronaviruset, har vært i kontakt med smittede eller i områder med utbredt smitte, må ha 14 dagers karantene, før de kommer tilbake til universitetet.

Samme råd fra Folkehelseinstituttet som gjelder for helsepersonell, skal også gjelde for studenter i lignende yrker som skal ut i praksis.

Alt av undervisning den 12. og 13. mars avlyses.

LES OGSÅ: 7 smarte tech gadgets til studenthverdagen

 

UiT Norges arktiske universitet

All undervisning på campus, fra 12. mars og frem til 18. april, avlyses.

Ansatte eller studenter som er smittet av koronaviruset, har vært i kontakt med smittede eller i områder med utbredt smitte, må ha 14 dagers karantene, før de kommer tilbake til universitetet.

Alt av undervisning med mer enn 100 deltakere, skal være digitalt eller avlyses. Undervisning digitaliseres der det er mulig.

Blir det ikke mulig å gjennomføre eksamen, vil det bli lagt tilrette for digital eksamen/hjemmeeksamen. Disputaser og eksamenskonserter gjennomføres som planlagt, men kan nå maksimalt ha 100 deltakere.


  

Universitetet i Sørøst-Norge

All undervisning på campus, fra 12. mars og frem til 13. april, avlyses.

Ansatte eller studenter som er smittet av koronaviruset, har vært i kontakt med smittede eller i områder med utbredt smitte, må ha 14 dagers karantene, før de kommer tilbake til universitetet.

Universitetet anbefaler studenter og ansatte å ha god hoste- og håndhygiene, og å unngå reiser der det er mulig.

Universitetet forbereder seg, slik at de kan opprettholde driften selv om ansatte og studenter blir syke. Ansatte oppfordres til å ta med PCer hjem, slik at de kan ha hjemmekontor om nødvendig.

LES OGSÅ: Trening og aktiviteter du kan gjøre ute

 

Universitetet i Agder

Ansatte eller studenter som er smittet av koronaviruset, har vært i kontakt med smittede eller i områder med utbredt smitte, må ha 14 dagers karantene, før de kommer tilbake til universitetet.

Universitetet vurderer fortløpende hvilke arrangementer som kan gjennomføres og hvilke som må avlyses/utsettes. Alle arrangementer med over 500 personer avlyses.

Studenter som kan delta i undervisning digitalt, anbefales å gjøre det.

Eksamen går foreløpig som planlagt.

Universitetet anbefaler hjemmekontor for ansatte som har muligheten til det. Alt av undervisning den 12. og 13. mars avlyses, og studenter oppfordres til å ikke oppholde seg på campus.


 

Høgskolen i Innlandet

All campusbasert undervisning avlyses fra torsdag 12. mars, og det legges til rette for digital undervisning fremover.

Skoleeksamener planlagt torsdag 12. og fredag 13. mars blir utsatt. 

Studiestedene stenges ikke, og studenter kan fortsatt bruke lokalene.

Skolen anbefaler studenter og ansatte å ha god hoste- og håndhygiene, og unngå reiser til utlandet der dette er mulig. 

Ansatte eller studenter som er smittet av koronaviruset, har vært i kontakt med smittede eller i områder med utbredt smitte, må ha 14 dagers karantene, før de kommer tilbake til skolen.

LES OGSÅ: Rusmiddelbruk blant studenter

 

Høgskolen i Volda

Fra og med 11. mars, er det ikke obligatorisk oppmøte på skolen, all undervisning går ellers som normalt.

Eksamen går som planlagt, og studenter med for lite oppmøte skal også få ta eksamen (så lenge alle arbeidskrav og oppgaver er levert).

Ansatte eller studenter som er smittet av koronaviruset, har vært i kontakt med smittede eller i områder med utbredt smitte, må ha 14 dagers karantene, før de kommer tilbake til skolen.

Skolen anbefaler studenter og ansatte å ha god hoste- og håndhygiene, og unngå reiser til utlandet der dette er mulig.


 

Høgskolen i Molde

All undervisning går foreløpig som planlagt.

Ansatte eller studenter som er smittet av koronaviruset, har vært i kontakt med smittede eller i områder med utbredt smitte må ha 14 dagers karantene, før de kommer tilbake til skolen.

Skolen anbefaler studenter og ansatte å ha god hoste- og håndhygiene, og unngå reiser til utlandet der dette er mulig.

All opplæring og øvelser ved bruk av munn-til-munn-metoden stoppes.

LES OGSÅ: Fattig student? Slik kan du handle brukt – billig og miljøvennlig!

 

Høgskolen i Østfold

Alt av undervisning den 12. og 13. mars avlyses.

Eksamen disse dagene går som planlagt, og det vil komme mer informasjon om alternative eksamensformer fremover.

All undervisning blir nettbasert fra mandag 16. mars.

Studenter som er i praksis, skal fortsette som normalt, frem til en annen beskjed blir gitt.

Campusene er åpne, men det er ønskelig at studenter ikke samles i større grupper. Alle arrangementer avlyses.

Ansatte eller studenter som er smittet av koronaviruset, har vært i kontakt med smittede eller i områder med utbredt smitte, må ha 14 dagers karantene, før de kommer tilbake til skolen.

Skolen vurderer fortløpende hvilke arrangementer som kan gjennomføres og hvilke som må avlyses/utsettes.

Skolen anbefaler studenter og ansatte å ha god hoste- og håndhygiene, og unngå reiser til utlandet der dette er mulig.

LES OGSÅ: Studenter og rus - hva gjør rus med oss? Med professor og forsker Thomas Clausen | Studentopplysningen

  

Handelshøyskolen BI

BI avlyser all ordinær undervisning fra torsdag 12. mars. Alle forelesninger erstattes nå med nettbasert undervisning, i form av webinarer, strømming og film.

Alle eksterne arrangementer og konferanser ved campusene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, er avlyst.

Campusene er fortsatt åpne for studenter.

Ansatte eller studenter som er smittet av koronaviruset, har vært i kontakt med smittede eller i områder med utbredt smitte, må ha 14 dagers karantene, før de kommer tilbake til skolen. De bes også om å registrere seg på skolens nettsider.

LES OGSÅ: Å miste en forelder

 

Norges Handelshøyskole

Ansatte eller studenter som er smittet av koronaviruset, har vært i kontakt med smittede eller i områder med utbredt smitte, må ha 14 dagers karantene, før de kommer tilbake til skolen.

Skolen anbefaler studenter og ansatte å ha god hoste- og håndhygiene, og unngå reiser til utlandet der dette er mulig.

Fra den 10. mars, oppfordres alle studenter som kan å studere hjemmefra og følge undervisningen derfra.

Det legges tilrette for at alle studenter skal kunne ta eksamen og få gjennomført semesteret.

LES OGSÅ: Trene etter sykdom - slik bør du trene etter å ha vært syk

 

Norges idrettshøgskole

Ansatte eller studenter som er smittet av koronaviruset, har vært i kontakt med smittede eller i områder med utbredt smitte, må ha 14 dagers karantene, før de kommer tilbake til skolen.

Skolen anbefaler studenter og ansatte å ha god hoste- og håndhygiene, og unngå reiser til utlandet der dette er mulig.

Alle innendørs lokaler og idrettsanlegg er stengt for utleie mellom 12. og 27. mars.

LES OGSÅ: Flere studenter sliter med mental helse

 

Politihøgskolen

Undervisning går som planlagt for politiutdanningen (bachelor).

Alle etter- og videreutdanninger med fysisk oppmøte utsettes.

Samlinger på masterutdanningene med fysisk oppmøte avlyses.

LES OGSÅ: Hva er du, A menneske eller B menneske? Hva betyr det egentlig?

 

Høyskolen Kristiania

All campusbasert undervisning avlyses fra torsdag 12. mars. Undervisning vil nå være nettbasert, og skal komme i gang senest mandag 16. mars.

Alle arrangementer avlyses. Studentene vil ha tilgang til alle lokalene i Oslo og Bergen inntil fredag 13. mars kl 19.00, og vil da ha muligheten til å hente tingene sine, før byggene blir stengt på ubestemt tid.

Eksamen vil bli erstattet med alternative eksamensformer.

Ansatte eller studenter som er smittet av koronaviruset, har vært i kontakt med smittede eller i områder med utbredt smitte, må ha 14 dagers karantene, før de kommer tilbake til skolen.

Skolen anbefaler studenter og ansatte å ha god hoste- og håndhygiene, og unngå reiser til utlandet der dette er mulig.