(StudentTorget.no):

Hva er de viktigste studentpolitiske sakene for Grønne Studenter i valget og hvorfor er de viktige?

I Grønne Studenter er det klimasaken generelt som driver oss, kombinert med et helhetlig partiprogram på andre områder. Vi er veldig fremtidsrettede, der vi tenker at det er mye som må forandres på i levestilen vår i dag ut ifra det vi vet om klimaendringers effekt i morgen. Samtidig er det det som er gøy med tilpasning, menneskets fremste egenskap; å makte begge deler. Utvikling av dagens goder, og nødvendig endring. Vår visjon er derfor en trygg overgang fra olje til fornybart, fra høy «levestandard» til høy livskvalitet, fra fortid til fremtid.

Grønne Studenter er enige med både Jonas Gahr Støre og Norsk Olje og Gass, som bruker det samme begrepet om situasjonen vi er i nå: At dette stortingsvalget er et veivalg. Forskjellen mellom oss og dem er at MDG og GS kun ser én sti fremover. Veien mot fornybarsamfunnet. Vil vi gå fremover kan vi ikke velge bort fremtidens krav om fornybar energiproduksjon, om sirkulærøkonomi og gjenbruk, om tid fremfor penger - ved å gå en annen vei. Alternativet finnes ikke, med mindre Ap kan hoste opp en alternativ jordklode i sitt famøse valgkampbudsjett. Å velge og fortsatt (fortsatt!) satse på fossilt er nemlig å gå bakover, dit vi kom fra. 1970-tallets løsninger vil aldri funke på 2020-tallets utfordringer. De fire neste årene er et såkalt «closing window» for effektive klimatiltak. Om 5 år sprenger vi målene i Paris-avtalen. Dette valget handler om hva forskningen, ikke oljelobbyen, forteller oss om fremtidens krav. Klimasaken er den aller viktigste saken for Grønne Studenter, fordi det haster, og fordi særlig Norge ligger i bakevja i Europa. Nå må vi kjøre på litt.


og hvordan har GS tenkt å finansiere de?

Hvordan finansiere fornybarsamfunnet? Enkelt. Norge skal bli et normalt skandinavisk land. Man har helseforsikring og pappapermisjon «okkesom» i Sverige og i Danmark, uten at de har puttet svart gull i skattekistene sine. MDG ønsker å bruke åtte milliarder mindre oljepenger enn blåblå regjering, øke det generelle skattetrykket med ca 6 milliarder (nettoøkning på lønn 1,3 mrd), i tillegg til å tjene inn penger for staten gjennom avgiftsordninger på forurensende aktivitet.

Viktigst dog er at MDG frigjør massiv kapital ved å fjerne de statlige bulldozer-støttehjulene for oljeutvinning på norsk sokkel. Vi vil ikke ha at skattebetalerne skal subsidiere den risikofylte og forurensende petroleumsnæringen. Disse frigjorte midlene brukes til heller å tilrettelegge for grønne nye arbeidsplasser mens vi enda nyter godt av de store, stabile renteinntektene på oljefondet.

LES OGSÅ: NSO: Studenter må få bedre faglig oppfølging

Les også: - Med Venstre får studentene en tydelig stemme på Stortinget

Det interessante her er at MDG befinner seg midt i mellom markedsliberale Venstre og sosialistiske SV. Førstnevnte lener seg for mye på markedsprinsippene om at etterspørsel alene vil gi et sunt grønt næringsliv fort nok, og sistnevnte anerkjenner ikke nok skaperkraften og følgende omstillingsmotor som ligger i privat sektor. Til sammenligning er blokkuavhengige MDG klar på at det ikke er ideologi som skal styre, men hva i enhver sak faktisk og praktisk fungerer. Vår filosofi er målet, ikke middel. Dette innebærer å regulere miljøverstingene i næringslivet, samtidig som å insentivere grønn business-aktivitet gjennom redusert byråkrati og tiltak som økt risikokapital, m.m. Ta gjerne en titt på økonomikapittelet vårt eller les kronikkene til Per Espen Stoknes!

LES OGSÅ: Brexit – Fortsatt usikkerhet rundt utveksling


Hva kan man gjøre for å få bukt med de lange boligkøene for studenter?

Vi i Grønne Studenter tror ikke studenter stemmer i valget utelukkende på grunn av studentpolitikk. Bare fordi vi studerer, betyr ikke dette at vi ikke bryr oss om andre ting. Norges Studentorganisasjon jobber dessuten utrettelig og partipolitisk uavhengig med akkurat spørsmål som dette, der det ofte ikke foreligger så stor uenighet mellom partiene egentlig. Også MDG er for å bygge 3000 nye boliger hvert år. De 5000 boligene som Rødt har programfestet tror vi derimot er urealistisk. I stedet bør vi se lokalt på hvilke typer boliger som bygges ut. I studentsamskipnaden i Oslo for eksempel er det slik nå at man bygger den boligtypen som til enhver tid er mest populært. Eneboliger eller enmannsleiligheter har hatt størst etterspørsel her de siste årene, og derfor er det det som bygges ved nye prosjekter. GS tror det kan være lurt å revurdere denne praksisen, og heller bygge kollektiv med færre pr. kjøkken og bad (4 stykk) men legge inn en satsning på god standard. Arealeffektivitet reduserer køene raskere, og er dessuten svært god klimapolitikk. Hehe, kanskje studentene kan lede an i de store trendene Tiny Houses og Co-housing?

LES OGSÅ: Rauand er ordførerkandidat for MDG i Oslo og studerer statsvitenskap - møt Ukas student


Hvorfor bør studenter engasjere seg i valget?

Hvorfor ikke? Det tar 4 minutter å stikke hodet innom en av de boksene for forhåndsstemming. Bankkort har vel de fleste med seg i lommen, så fremvisning av ID er ikke et problem. That’s it. Til gjengjeld kan vi sammen sikre oss frihet fra kortsynthet og fastlåst vanetenkning. Frihet fra PR-kåte politikere som rent praktisk og faktisk ikke klarer og/eller gidder å lese verdens fremste forskningsartikler som angår oss. Studenter særlig forstår viktigheten av dette, hvis ikke ville vi da lest avisoverskrifter til eksamen vi også. Samtidig har vi nok å lese på, takk. Det minste heltidsbetalte politikere i Norge kan gjøre, er å holde seg utvetydig oppdaterte på direkte trusler mot vårt livsgrunnlag. Kunnskap er makt, men politisk makt er ingenting uten kunnskap. Det er grunn nok til å engasjere seg, mener vi. Dessverre er studentmassen visstnok dårlig til å møte opp selve valgdagen, dunno why. Heldigvis er som sagt forhåndsstemming en enkel og grei måte å være sikker på at ens stemme kommer med, i nedtellingen mot det som blir et historisk grønt valg hvis studentene får MDG over sperregrensa..!

LES OGSÅ: GJESTEBLOGG: – Studenter må bli mer relevante for arbeidslivet


Les også: Nå får du ekstra penger fra Lånekassen i juni

Arbeiderpartiet har foreslått å la studenter på bo på sykehjem. For eller imot?

MDG har et av de lengste partiprogrammene i dette valget. Ambisjonsnivået er høyt, og politikken spenner vidt utover vårt grunnleggende hovedfokus. GS digger selvsagt når andre partier kommer med enda flere gode forslag som vi kan stille oss bak, og dette kan godt være et av dem. Lokalt jobber vi for mer kontakt mellom professorer og studenter på studiestedene. Det er rimelig å anta at kombinert bolig på sykehjem også gir økt kontakt mellom mennesker som ellers ville bodd alene, samtidig som det tilfredsstiller et presserende boligbehov. Samtidig finnes det ingen «easy fixes» på studentboligmangelen. Å oppmuntre studenter til å bo på sykehjem heller enn i vanlige studentboliger må skyldes de sosialpsykologiske fordelene for begge parter.

LES OGSÅ: Skal våre barn betale skolepenger?

Les også: Vil la studenter på bo sykehjem

Hva mener GS man bør gjøre for å øke kvaliteten i høyere utdanning?

Ah, dette er et gøy spørsmål! Enn så lenge studentpolitikk blir en fis - eller OK, mellomstor tråler - i havet av samfunnsutfordringer å bry seg om, så er nettopp høyere utdanning en kjerneressurs, når våre store utfordringer er så kompliserte og tverrfaglige som i dag. Grønne Studenter mener vi i større grad må ta innover oss menneskets psykologi for å forstå studenters situasjon. Alle er vi sosiale dyr, som liker kortsiktig belønning. Det er kjipt at studenter alene skal måtte redde teorien om Homo Eoconomicus, som vi blir forventet å gjøre i dag, der belønningen ligger 3, 5, 6 år frem i tid. Alle andre vanlige arbeidstakere i Norge får lønn en gang i måneden, og jobber tett opp mot ledere i sin bedrift eller offentlige arbeidsgiver. Studenter er den eneste arbeidsgruppen i Norge som må jobbe lenge og intenst, uten noen form nært forestående og motiverende belønning. Vi vet ikke om vi får jobb engang! I stedet leverer sjelen vår oppgave på oppgave i løpet av et studieløp, som høvles ned til ett, bittelite tall, og personlig oppfølging – at ens individuelle potensiale og støttebehov blir sett – er bare å glemme, i hvert fall på bachelornivå.

LES OGSÅ: Regjeringen vil belønne de flinkeste studentene


Gratis utdanning er uvurderlig, men koster oss studenters fulle potensiale om prinsippet blir en politisk hvilepute. Kvaliteten må jobbes for, og dedikeres midler til. Blant flere gode tiltak tror Grønne Studenter særlig at vi kan øke kvaliteten i høyere utdanning ved å kreve økt kontakt mellom kunnskapsformidlere og oss studenter, og vurdere våre prestasjoner jevnligere og grundigere, fordi dette motiverer. Kvaliteten på høyere utdanning ligger kanskje mer i studentene selv enn vi tror. En del av dette innebærer å ta tak i de avslørende uttrykkene «forelesningsplikt» og «forskningsfri». Men det er en videre debatt.

LES OGSÅ: Gjenvalgt som leder av Studentparlamentet i Bergen

Hvem ønsker GS som kunnskapsminister etter valget?

2. kandidat Per Espen Stokkenes fra Oslo MDG kanskje! Har er et eneste stort påskeegg. Utdannet som psykolog, doktorgrad i økonomi, tidligere konsulent for olje og gass faktisk, street smart i politikk og med en fantastisk formidlingsevne som inspirerer og motiverer. Kunnskap vil alltid være Norges fremste verdi, og er en uerstattelig ressurs særlig fremover. Vi trenger folk som Per Espen for å forvalte dens ve og vel mot FrP og annen Twitter-politikk i dag.


Er dere for eller imot å innføre studentavgift for internasjonale studenter?

Neineinei, GS er klart imot. Internasjonal solidaritet gjelder også for andre lands studenter, og deres ofte krevende finansielle situasjon. Vi synes i den anledning det er en god idé å gjøre Students At Risk til en permanent ordning, og øremerke midler til fakultetene til dette. Internasjonalisering er et samfunnsgode, så lenge man aktivt og bevisst høster fruktene av kompetanseutvekslingen.

LES OGSÅ: Ukas student vil gjøre det lettere for deg å dra utenlands

Les også: Vil gjøre det lettere for deg å dra utenlands

Hvorfor bør studenter stemme på MDG? 

MDG er ganske populær blant studentene antagelig fordi vi er så opptatt av å basere politikk på faktisk forskning, og er det partiet som jobber med det aller, aller mest grunnleggende utfordringen vi kommer til å møte når vi er ferdig utdannet: Et økosystem i ubalanse, et samfunnsliv over tåleevne, et oljemett arbeidsmarked. Vi mener det er uakseptabelt at Norge i klimasaken er helt schizofrene; vi lager kors på halsen i Paris med den ene hånden, og gir ut rekordmange 102 letekonsesjoner med den andre. Samtidig mister 50 000 nordmenn arbeidsplassene sine fordi petroleum er og forblir en ustabil næring. REN21 (Renewable Energy Network in the 21st century) anslår at fornybar energi vil være billigere enn fossil energi om 10 år, kanskje mindre. Da står oljeavhengige Norge med torskeskjegget i postkassa. Mens Kina vinner stort på solenergiutvinning, kastes altså norsk energiteknologisk kompetanse i dag bort på et synkende skip, enn så lenge det er kortsiktige penger å tjene.

LES OGSÅ: ANSA får mer støtte til psykisk helse for utenlandsstudentene

På kontinentet raser England, Tyskland og Danmark forbi oss, i energikappløpet mot fornybar konkurransedyktighet som foregår akkurat nå. Av både etiske, samfunnsmessige og rent økonomiske hensyn må vi derfor få en reell klimaorientert helomvending av den norske stat. MDG er den omvendingen. Våre helhjertede politikere evner å lese og ta forskningsrapporter på alvor, og tør å ta tyren ved hornene. Norge er en oppsiktsvekkende klimasinke bl.a. fordi klimapartiene som hittil har vært i posisjon ikke setter makt bak krava. Da sist statsbudsjettet ble laget, ble målene i Paris-avtalen lagt på forhandlingsbordet, med svært skuffende utfall. MDG vil aldri stå og grine over at det er vanskelig å kjempe for klima. Med denne saken har vi reist oss opp som parti, og i den skal vi holde Norge oppreist gjennom den tøffeste, mest grunnleggende utfordringen vi noen gang kommer til å stå overfor. Stem ikke bare grønt, men så grønt som mulig – Stem MDG!

LES OGSÅ: Mener Norge bør ta imot flere forfulgte studenter